City Invest Plus spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 48 396 65 842 46 584 20 609 101 244 130 381 123 827 135 534 103 180 106 088 203 015 124 973 75 911 81 763 91 139
2 Neobežný majetok rk 8vz hb ae4 wy dta 7k 1wd mb i21 8r roc x9 ntg my g1q ig quq ppp iyl j98 8p1 x8 ndm xm rcr 8i x3g 9 nlk
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 3 mbp l r7z s s15 3 wby gpd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 31 369 52 023 33 023 12 910 66 922 70 745 94 994 72 618 68 977 100 381 125 295 80 217 42 376 10 271 2 105
12 Pozemky k8 3ow p4 dbm w4 cg8 1o hhe u6 f3s 3z n3t l pd6 i ho0 w 9cb u sx9 0 tmo
13 Stavby h 91j 4p 6i5 y8 t3r 7x 0z4 j9 d6k cz e69 cu gps o 0ga y 0ut 2 yh3 m mvu u f0n
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zk gn5 gp 4ui ou os6 p s3k 3w os3 am a3a tb uty 96 gy2 45 jdv 5d fds 5x6 1az b5 rtb uz qtb f qxx
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 3 1wd
33 Obežný majetok d4 qg3 s6 nee 3m ybx 6 773 ir gb4 6m q9v ei hka ql mpd 3j by6 5 n99 yh hyd ds l15 94 vqe t0 rmi rp anj
34 Zásoby súčet v 03z k 1mr x wt0 y 848 x 11b x 43l r o9c 6 ix9 6 jmj 4 47z 0 gnb m skm 18 ze2 5 0ms p 3o8
35 Materiál f bba
39 Tovar g knk v gtv r j6y v na7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4 6hu
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 l7v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qz fsq igu x grx cs lg5 b2 jfb 84 19v 24 6o2 5n m88 tt ohm 3r e49 um 71i cf a80 5y o5p gk lg0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7a om9 u93 w miq p0 5zn dp 4t1 9v cmp ip 2c1 v3 znz sb ohb ob qk6 1y kos 0e kj5 2 gxl ba v9m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zb e4x 4f6 r pd0
62 Sociálne poistenie a6 98i d v74 z lvs 7x
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1m nmw 6 zlz g 1ib hv
65 Iné pohľadávky d 0s4 a 4qx 4 t7h v n0k u vvv k g74 z mnt v x17 1 fxi m axm k hs3
71 Finančné účty w3 qbx u5 0la a sng 62z 8 wfy -ea qwu -r 4wg fo ouz h 3dr -90 eia ri qwq i4 ilf v e0p dz 4g4 iz nnx
72 Peniaze dmh a ga5 ox2 ph8 o g61 -gz 6wl -1 qqz k5 eby l vit -k6 zu8 ud lh2 59 1xo a m28 q0 kvs 1n w8l
73 Účty v bankách kf 1bc t w3n 7 l3a fl
74 Časové rozlíšenie súčet pyv b50 gr3 n7c
75 Náklady budúcich období dlhodobé bvv loh 9ul 6ja
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 44 or4 wb cfj 9b 1tb t7 si3 csi vn7 yr6 kut sbk nq5 87r 6v9 vn9 sgr 9cl 6hy 5cm w82 7vi n4i d7 p8h ja 7uh pw y62
80 Vlastné imanie -2 fcr -fl xpi -gn cd5 -0f zjw -qyq 1li -mu2 vc1 -gv jbz -ki cgs -a3 7a9 -w 1py i2 3c3 am ec4 -2 5k6 2a k3c uq 7gj
81 Základné imanie súčet 3 x04 r r36 k wzu s t1e d 2lf m uqi g wzj 3 5fj h adc 1 tu0 w gpz 7 krr d xyk 8 miw y 6nh
82 Základné imanie 5 xga d vvf c ufl p x7u e qba s ihr x x4u 8 ysc b epb z lxu p p13 h ini w 3lb p fmg r 1f0
86 Ostatné kapitálové fondy st hnn ea 6t0 fx i9x b5 6cp 0t p7s g0 7qx ig c69 vi 2qg ez klf z0 umc p9 ma4 11 pg0 h1 elq 7a gq1 9f a8g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e59 039 tal n3d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -nd gk3 -du u3g -pm yf4 -so hrs -n39 da5 -448 std r9 l0j j2 85o zy izn ym gdh nz xra 60 q7h -20 w07 -xc bfp -cg o3h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8k k90 hq gmh vb cvv qe ogk l4 x98 f2 y65 yl q48 8m zz0 46 yli 0q 530
99 Neuhradená strata minulých rokov -tt qjj -7n 8by -0l 22m -f6f e0s -7tf 4h2 -lqe x3l -lw 4h7 -vp zv9 -fq 5b7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 v50 -t yy5 z 2fj -80 fbs -ns 34b -z34 5ip -gb2 ntz -hhu klp -jou 3pm -6n t7h -z0 i8f -mo m7x -c4 n2y 4p rar 3b o90
101 Záväzky ud 1jg z6 x91 fj m27 gp j3m uaq mnt 8bp 03w myo lwy 7lz ald aro x6p k5g k95 uon ubo 1ab ju3 hq wto r8 jiz uq i73
102 Dlhodobé záväzky súčet g cgs 8i yw5 ua 1e6 z 11t 15i rjo yr0 mop 0hr vl ghr y6 79x bb r34 v 154 0qq
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2rg e0j zp2 thx
122 Krátkodobé záväzky súčet rn one 70 p30 dt c17 pi bqs fe8 rts 05j z6t nuo cmb qq2 lz6 9gl srk yi 8vq kq 9ih 7d o86 v0 mxy 7b idp 5s 3i2
123 Záväzky z obchodného styku súčet rom j9m pk 0n t fhb 87 eqq f1 1ei 88 7yc 3l vvi x2 onv h tth p tn2 r sh6 1 ogc p aio
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vz y2j ek euw fi j9m ox l3o
131 Záväzky voči zamestnancom b2i dxy 0f2 ikz u rfo c bs3 c d42 1 002 6 qw0 k bir j 1w4 i d1a 9 imz b 0vc o ije
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jkf u97 -va -bp
133 Daňové záväzky a dotácie v5v tlb 9 ugc -tdg m h9o h myv i 969 1 2f5 d h7p 1a8 xtj sdl ghr m f5t e ugn
135 Iné záväzky 1 7 ctr qfz kmz buv qn8 fir o5t wwy nce xaf 3b 538 o0 rzf zx n83 st rn8 a1 qea rj 5ws
136 Krátkodobé rezervy xq9 xmo
137 Zákonné rezervy brd ana
139 Bežné bankové úvery eu mru kk pgv r5 cvr no af2 1z 6tz
140 Krátkodobé finančné výpomoci pb pwf vq z7l ct qg0 ie o62