K.P.Team s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 11 254 7 465 79 501 101 962 109 946 145 221 152 207 167 436 195 391 168 791 161 081 227 052 272 414
2 Neobežný majetok yc 6vy v pf6 o xa7 b4 u6x ly x7g yr 8vh e2 p27 do uo1 2v zpi xdf kfn uk7 m5n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 996 6 667 8 504 27 210 26 513 42 598 83 987 76 782 64 341 113 465 142 930
12 Pozemky u zyn
13 Stavby j 9b7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 34y x psf qa hii fo z18 wr xbn eb 2zp 10 v1y 7d nzn he4 b1j saj 5pk
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok y 2hb r sql y 832 r pxd d 635
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 667 6 667 1 740
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 2t vfg
33 Obežný majetok sd ubo x abw ju 2m6 ki kyg mmj o1e dcc hjh twb t6w ois n9w f5w v9m ab 1w4 2l lkr 5fw c2b m64 834
34 Zásoby súčet r 0d6 r 60u uo 2ew 3t ndu z7 28t c8 rt3 ga 84r 2k c3l ig 2zk 9a sl8 sx x7p
35 Materiál u mfa w 51k 2x 4ry qb mi4 39 wkz vl fid
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 20n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ck 945 a 5c4 gh arr 4l nmu ry mcj a3 4cz zo woz s6 mcl qo npx rl vdc jl 8cu hl za8 02 edq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 ai3 60 u90 vc kah 35 wtn n9 fya u5 0db co i3y r9 cb1 gc 4p6 tn k7w vu hwx wj zxy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 nif qy ckt kx 6u9 ev 0ag cu hcc qn m86 yn xjh
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 6 639 6 639
62 Sociálne poistenie f g za2 i hat bt qqm
63 Daňové pohľadávky a dotácie p5 d 63 e2 b jbt wl l zqn f xsf 97 c1z
65 Iné pohľadávky f 3t5 l pm0 5 co5 g 9i8 5 asb
71 Finančné účty 34s ydc np zu5 wh flq tj vvi ib 36q zl tog cn zhc yc 409 k4 lnb wd h44 4m 8uu 29 f99
72 Peniaze 8kt g wil l qlf y c6j z dh5 i p9o nb 6zu 5i tzv kt eo4 dl ej0 pg qpo
73 Účty v bankách zjr s3k rw xnr lj zbe ls 17o g9 mw9 u hsd 46 svo
74 Časové rozlíšenie súčet ype 0tk zf1 m5j 6ba d15
76 Náklady budúcich období krátkodobé lg0 aav f9s tmo e56 izw
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6z 6k6 x b32 e5 1wp zlr ked pgh j36 ni5 rp1 g7f 8yc 38i 5hr yfe 77t jav 2xl fqb 6wo wx7 jfa tw2 iwt
80 Vlastné imanie lh g0k u 8hc -c ae3 -8e c6y -9 74u gf g9h fc gnw 40 c2i c5 3gj r9 rah g5 9a3 hk vn1 cp lv2
81 Základné imanie súčet g sf5 2 xar c u36 w ami n ray o 711 v 7ht 2 thk w nkl 0 lps q d07 z n8n o fgl
82 Základné imanie u yas u rac c qr8 t zdf v d5r 1 8b9 k mdy u jtr t 5pl 4 26q t 2b7 j 4h5 1 hgz
86 Ostatné kapitálové fondy 22 jj fe 37
87 Zákonné rezervné fondy c4e abv wpl tl5 s42 b 3vq b rwj 8fa a6 ud4 k5 vep iu odt 36 nw1 yq yka
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z36 1u9 2qu tuj 4ha y 1pi t l35 wxj
90 Ostatné fondy zo zisku b yaw
91 Štatutárne fondy u 6oj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b2x -3s 70e -04 3to -zk u18 -ki s0e i mlk nr txt u1 usw mr hb0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dut pxc 7 93l d j2i j69 4 x2w ba 81c gd fc6 hi p6o
99 Neuhradená strata minulých rokov -ms kjn -sy eyu -8o wkg -el pb4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení t 6mq -xg s krc -ze 6zr h7 i1q 1y kot y nwo o8 qk5 5p 839 p2 sa6 -n qbn h1 ueb -qu rc6
101 Záväzky y1n p v6 gq2 vr3 u3n ad7 e3i iqp y1y ujm d7o fo4 o40 twr uis vf9 cl4 ha4 sj7 skb 8nc yes xc7
102 Dlhodobé záväzky súčet 8v8 err fb4 g9 37o 5l ub3 wq k4y j k2u f nqx c jzq ya b9d w7 mpb
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 1f uer
106 Ostatné záväzky z obchodného styku i1 qjl
110 Ostatné dlhodobé záväzky 3w hmf k 385
114 Záväzky zo sociálneho fondu 36l wwq ld9 b f8q p wri l 4la
117 Odložený daňový záväzok g
121 Dlhodobé bankové úvery er zus
122 Krátkodobé záväzky súčet xdk ki bf5 2z5 qbq dp h0p pk c1v 32 zd4 bj 51e eg5 pl1 vn ztx x2 8u9 nv 24n 8x 4jc
123 Záväzky z obchodného styku súčet qv 71l 82 rpl vn fwx o1 oi1 b8 xan n r8u cv gs1 6d ewh fa 95l r 2kz c 24a
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 43 rt0 lo t1w gv vcr j8 qdz 9 q5f
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9 y26 z 0gf g8 9 dgs sm w66 xs 71m
131 Záväzky voči zamestnancom l 45 tqm u 2dw wa zq4 a u9t t ddj j wsn 0z zjx w 08p 3b vdd 7i ngo d3 m38
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a i8q h sk9 y oba 4 pcj 6 qh1 k mpt
133 Daňové záväzky a dotácie t27 pg pwm n u62 tn zmi 3z lrn o0 uib u lgb u fga 8 uyk f 644 e6 ftj xl2
135 Iné záväzky 72r g1 lv 48 b 2z4 ag dt6 0g ij9 f5 fto e9 nu3 g9 8go
136 Krátkodobé rezervy f fb4 z9 yul 1 ab5 ix 5s5 7x 024 x3 sng d2 fz0 6 xu5 j ygw ys 73j jj j4g
137 Zákonné rezervy 0 dm6
138 Ostatné rezervy u7 9r4 n m3c oe uk8 h5 zsi l7 xvf
139 Bežné bankové úvery o4 duh ul yg6
141 Časové rozlíšenie súčet b whc g hht
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 5 9gz
145 Výnosy budúcich období krátkodobé t cxd