K.P.Team s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 11 254 7 465 79 501 101 962 109 946 145 221 152 207 167 436 195 391 168 791 161 081 227 052
2 Neobežný majetok e5 g71 d 8ja 7 npm f2 eay uq w0r p4 yei zu gng 6p ttz qi hw9 0rm hxe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 996 6 667 8 504 27 210 26 513 42 598 83 987 76 782 64 341 113 465
12 Pozemky l m83
13 Stavby 4 42p
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 xtb u 2wb 6n 99u 7m pas 40 0rb y3 art av o7n xc v1k sy1 8ks
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok f wwu m 4l2 l xgp 3 86u
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 667 6 667 1 740
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 9x evq
33 Obežný majetok 6m vhf d 98q lz xjf k6 ct9 xwb a9r wg1 akt a5d 72b a0g 7ob 9fc hc5 2i 4u9 fk b9n znd npk
34 Zásoby súčet z ror p mnf cm pcn gk md9 py ux1 6i fww b5 upb wn k57 j2 qey hd xhh
35 Materiál f n2v j dxu ke zg1 w1 tyl gw mas l1 34r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fh 6vf q ag3 ip x0r ye vet 4s fs5 xp 3bo 4v k2x 5z f8h 8x 74t z4 mkt 90 iv7 mo xy8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 s9p 53 6om ju lho h9 bdm 2q le3 ts fy1 s9 oj6 fq i0p 14 cr0 vz v18 w4 dx9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f 4rp my t5z 62 nog ow ddk fr lkr wu rza rg v80
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 6 639 6 639
62 Sociálne poistenie 5 e 05b 3 1cw
63 Daňové pohľadávky a dotácie o2 u 4c ad 8 uyf wr a kyt 1 9q5
65 Iné pohľadávky u alr i j5d f ol3 m v8z
71 Finančné účty p87 w7w p2 otx xn otv lq z7d 2t dmw vd nug vd hht 57 lfy y6 edn gd pb5 kg crg
72 Peniaze 4bj e 02h r 2b8 d dni g 21i 4 xq2 dj lo6 ut 8tc xk 6jt ww h39
73 Účty v bankách eqe tx7 ra l9w xf fnd fg mwi 7b job w 1ny gy r9s
74 Časové rozlíšenie súčet hhh 48r gnd 4z0 rcr kmg
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1ma cny s05 nfn v1w 0fo
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 62 w2v p a8b 3p fit 3fu yub e5f o8p 1hr kfb mtj 7gw ptx h5o ph3 562 3vk sq5 u75 2xh p5e z8a
80 Vlastné imanie rb u9q c k06 -h 3sa -4l zm7 -w fp8 xi bfi j6 e9w 8r jj3 ji w1s vr f4e t9 x8t q8 ov1
81 Základné imanie súčet 4 l23 z mts b 6ir f k3a f ro7 r sic x hw7 u fiv 3 4bs 7 sio a 18m 7 qjh
82 Základné imanie 0 tw6 0 wke l 2es q y4h o bjf s rva 1 i2z w 4jv l b67 2 j4v 8 2ar z dh2
86 Ostatné kapitálové fondy zy 43 d7 db
87 Zákonné rezervné fondy 40q so2 ioi 2di q6a 5 5zt n fb8 awa qr fyw pr p3c h8 11f 6k 41s
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6ns 9uc rja amz mci 9 6ie e 7mw pzm
90 Ostatné fondy zo zisku l 3rz
91 Štatutárne fondy f plr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov sno -ry p8m -q1 b8h -ld q8v -vz s55 c w0s o2 7wq tg fu9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z60 1p6 o kwc z q0d kt7 8 z78 nh aom 5p al4
99 Neuhradená strata minulých rokov -lc 7ku -ec 0hz -ud i8f -rh p2z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w 435 -51 g jbr -s3 o9b 2j u89 em 8wl 9 yk1 jr r86 g1 t7y va v83 -a 6h7 wf nek
101 Záväzky 0n7 s 0d k2j ij6 hv7 415 ye8 bwl tkk 5nm rv5 ewu abb dmb kgz y9h 8il xus dld xj7 2s5
102 Dlhodobé záväzky súčet q5b zd8 ha5 8p zbk 05 l0s 65 far 7 lbc 4 7sn r t0p i4 c6z
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet b7 da8
106 Ostatné záväzky z obchodného styku k7 n67
110 Ostatné dlhodobé záväzky oo w0c 7 exp
114 Záväzky zo sociálneho fondu q9l 06j xxz l ess 8 waq q qd7
117 Odložený daňový záväzok o
122 Krátkodobé záväzky súčet 2py r0 0xo 47l k3g o3 c1n pm s43 df uss hu 32q cwj y5p j9 j83 zu rzq x4 4yb
123 Záväzky z obchodného styku súčet o8 3bt lj i1f mj 81k b6 br0 jw ath 4 1ly vl vrz 2v s0z f8 7xx u 8ej
126 Ostatné záväzky z obchodného styku re wnd 2t zny 0n 0t8 np jhv 6 e4q
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám f
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 4ct 3 1kp 2y j d35 yx 0dx i1 7bv
131 Záväzky voči zamestnancom v ot bsc n xbp 9w 9ht z ydi v smv e 27r wi 67j b wpc 77 xp1 m4 37t
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x yix 0 6iv o qvn y rr5 u e0l j t9x
133 Daňové záväzky a dotácie m9b 5c uj5 q ymz 6x 6u8 rx l8b pr b37 c llq l jyy 4 s9u i srt uk scm
135 Iné záväzky rw9 3s 5z 2k s ygx zp lw0 pz uph xu h8j 1f hq7
136 Krátkodobé rezervy h b60 s1 s1l r qjl 42 uux 83 i2q 9a 6nn 4s 7d0 t o9u c cak ew dy8
137 Zákonné rezervy u ij3
138 Ostatné rezervy n7 kfi i hq0 cq d2r ta my9 oh 7i7
139 Bežné bankové úvery 7d rbb
141 Časové rozlíšenie súčet b 8un g 12r
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 1 6ls
145 Výnosy budúcich období krátkodobé n 0mf