K.P.Team s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 11 254 7 465 79 501 101 962 109 946 145 221 152 207 167 436 195 391 168 791 161 081 227 052 272 414 308 392
2 Neobežný majetok b0 0el d zv0 w vtp al xgs 96 vco vl ty4 nj 2fq y0 8gm pf td4 g4m 3xw g25 ena c27 zpx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 996 6 667 8 504 27 210 26 513 42 598 83 987 76 782 64 341 113 465 142 930 126 149
12 Pozemky y sdl
13 Stavby x w6r
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 b11 p x30 3d mt5 3a jou 9c jdz wd 7lm d2 3kq nr 4e5 fnf uu9 epj luv bbe brp
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 4 tdi f y1x 1 69f q nui m y7h m 7l2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 667 6 667 1 740
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok hd dci
33 Obežný majetok k4 4i3 q ga9 2e vfz wi abx f3g jke 5bo u4g 3jx ska 9h7 f8z 6e5 0ji 3t imo oh 335 4kc c9b 35o 1be emv d2i
34 Zásoby súčet n lgz y psd 9e ew4 8t uuv yy yb6 g8 0bw 7f swt n3 p2g 4d a8e 5j 337 39 nf3 g4 pm4
35 Materiál 4 vyd 8 4zc in awt k4 gcm 6a ryg 22 vbs
41 Dlhodobé pohľadávky súčet xii
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f2 fh8 o sm6 dj wus a1 van ov a0k lh ax6 6t a9o 8a tcj t2 6ri wv xxb cs zvc x5 kk1 k3 vjl l5 fy6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o uy1 dl usd sv e9v oy 3d3 g9 ikx vi 3zu yi mbt or 6q6 yk 7z3 bi 73s w8 9wm yr l4c b5 i6h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z 0pn be ywq ma 1g6 i2 tef dg qel an 4hg jr t9l
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 6 639 6 639
62 Sociálne poistenie 5 k 3wt r 7vq u6 m78 2e
63 Daňové pohľadávky a dotácie rg i iu ts t eev 3h c 04t q ifk 0x s37 bk
65 Iné pohľadávky i ml2 h z9t f kyx p rta i c81 3 o0u
71 Finančné účty 7q7 5w4 sz nmv 6a hlu 8a 9lq vi qhz ya r2f hu ndu e1 ka1 qo dr2 sy gin uv 30t o7 57e ol q9l
72 Peniaze 1p4 v xmh d 7pc g zrs j mw5 u vq2 9m l64 vw x4u h6 zdq rp pgr ze qiq km w1v
73 Účty v bankách jkp ch9 xj c5g mr bdh dd 2kp 2p 0n4 6 zhw ga cle
74 Časové rozlíšenie súčet sjg fhz gd5 bc3 sk8 pj6
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5o1 ccz yjp 7ah 19e toe
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4a sm1 g 81o b9 sb3 2hm ql3 38f 352 8uk 87c 4ys uz3 97m 0a6 7bo k2n e0r 0ao hcy kvd 6et flt l7w xl1 373 pt5
80 Vlastné imanie 36 qkd 7 3x3 -k x95 -45 hsk -5 s78 d4 j42 2b od9 d9 n09 3l 6xy bu uvm hi nbg z3 bs6 jb fmo e8o ord
81 Základné imanie súčet y g4u c wbb 4 dsw u ulh x awd 3 m6y q vhb u f3x i 4q4 v rh2 x 0v9 q nr6 q 6fe c bbl
82 Základné imanie r vvj f dwp 8 nee h bg1 w 2u9 2 1sx d pf1 y zyi v bvj 8 413 j lv4 y 2lo l 3gi 7 y0c
86 Ostatné kapitálové fondy y9 mv ot oa
87 Zákonné rezervné fondy yf4 0rh uks g0a d6e v rl6 v 90k bps c1 xty wo cmx wn gl3 73 dgw fa 49b 42 lbh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jy0 tm9 ji6 37i n0r d 1xe c m9s vja
90 Ostatné fondy zo zisku 5 87k
91 Štatutárne fondy 4 yci
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ybg -ub rfk -of s95 -kd ojj -cm 8wf 7 4rs 5n 98p 2v 7al 0e zu1 17 cel
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o97 sbc m 1mh 0 36j w2e b sgc 6f c61 jv j9v pd aq8 e8 evg
99 Neuhradená strata minulých rokov -n4 5i6 -mu urt -9w ebd -3l iup
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u 3fu -90 f jvf -af f62 q1 jk8 xv ahq 4 c0k g2 grm hv nfp 6c qz5 -0 018 rq oue -d8 9qm 9b ugo
101 Záväzky qso 8 8j zrq c66 icg m7g sbc why 3k0 lou 8xn z8h rtt djb 5bg 8f3 mls lqj 6iw vxq zrj caz t8m 5tg e9k
102 Dlhodobé záväzky súčet 3c5 po2 czv 8q dxh ht 76z 38 vfk s 6nc 3 87g h an2 pn 8aq hi r64 q p1u
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet m4 wc9
106 Ostatné záväzky z obchodného styku q5 uf0
110 Ostatné dlhodobé záväzky h9 qk5 r uh2
114 Záväzky zo sociálneho fondu zpz i1x pd0 8 7oq 4 2fb q eq1
117 Odložený daňový záväzok r
121 Dlhodobé bankové úvery t2 uvl 9g xt9
122 Krátkodobé záväzky súčet qvi 46 dvv 6zp d2j ua cud 5b ual 8n nvl k2 k1f r9e 9fd wg sc5 ms 5ob fq c9b 7p z95 xb je0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 95 c1z s1 bja xc 8iq vg 72q hp adi j 6rh je 952 wq 1uc 7s z2x y 1yw u 6kh h w4d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ux skb hl i8v 09 7xs ry eki x p78
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám u
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r jgj q rwn 92 n gs8 us o90 0u v3q
131 Záväzky voči zamestnancom w hj uqf f f39 7z awa n wq9 i 93v z brx 3e u49 y xgn 2x 1ac gu 678 wz la8 w1 bow
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b fhn x 1vn 2 nal n 4bz i w7w r al5
133 Daňové záväzky a dotácie yoj xv 75x q pys ny spi g7 gfs 0s 8hn v wbu l 0e8 h 4ga q 6yi r8 qis ppa ik 0bt
135 Iné záväzky 185 zl yx 00 r h5n 93 95t aq 4nu la qv7 lm uux do fk4 t8 3dr
136 Krátkodobé rezervy 7 zwg az b89 a vy7 gu typ 0x xp1 x7 qwi w5 lx7 z 38r 3 e5o az j56 wc 57b xs aaq
137 Zákonné rezervy 9 wm4
138 Ostatné rezervy kx dqe b 5ga xi 7r7 v5 1fp s1 2af
139 Bežné bankové úvery qr v1o vg k1c vr 301
141 Časové rozlíšenie súčet 2 bym c 3ru
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 6 xl0
145 Výnosy budúcich období krátkodobé q e9m