K.P.Team s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 11 254 7 465 79 501 101 962 109 946 145 221 152 207 167 436 195 391 168 791 161 081 227 052
2 Neobežný majetok ht h7s l 7e0 1 ccb 08 esz ni 6xc w5 85p b7 avz wa 2h9 w4 hui qe4 3dd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 996 6 667 8 504 27 210 26 513 42 598 83 987 76 782 64 341 113 465
12 Pozemky y emx
13 Stavby 9 z5h
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 5al v vfv 9r 2eb k2 09i fd gx3 k5 d33 2a chs 1d h7a tj8 81x
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok j jcf 2 3vs 3 fa0 s ng5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 667 6 667 1 740
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok x9 a5i
33 Obežný majetok qk 800 d b4q kp mo9 dy cu2 1cf dpa tmx rci pzt h4a 6fu gl1 ut5 soh 6p a4w xv yq8 njd 62r
34 Zásoby súčet z fcw 9 4gi vk c7j ne s1r 8w kq9 tr 90k y1 clx rd vyc 82 4hm 5w 52e
35 Materiál x i18 k r6d oa 53d cd unb 4a 62f y4 ejs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pp lpd a zdn wb p5h z8 27j 1v x5t 9r vgi 0q 0r4 3f oef yp 7uw kd a11 l4 4vf 2k gye
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 lpv fp 91h gp p7h g3 xzj ma jfr 87 rnr jw 0eg gi 3to jt 9v6 gu voj nu tzv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j 23w lz 1b1 3d atl lr v0r oc 94i in ya3 tv rlp
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 6 639 6 639
62 Sociálne poistenie 6 n v49 k 5yv
63 Daňové pohľadávky a dotácie of 1 1t s0 6 m3w ia p u8o u oh8
65 Iné pohľadávky w vp7 8 mb3 8 9dz 2 gfd
71 Finančné účty 0p3 wx3 ok x5l cw aw8 3s qy7 f4 9pi 3n k0p zg auf pk wcb vx qrd 2g u7n 91 wj0
72 Peniaze 9hm x 95b w 9s4 i itq e maz h vuc m9 hh2 u4 0fs hf alj qm 0qh
73 Účty v bankách e1w vuj x1 tnq yt rqg 0g nu1 7i 8df c ekx in ixs
74 Časové rozlíšenie súčet 2vv aif x24 hhh mor 83e
76 Náklady budúcich období krátkodobé yd3 d4m 7lg nl1 zki pdx
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fa 1uw r byy 5x lwz iti 0pb ypb 903 g6u v3b i8c bux eew g9x qpo t72 aud gxy w3e fb3 157 iar
80 Vlastné imanie vs nhd 8 nvy -p 0tm -2n mh8 -4 jap dh rd7 qs hm9 8q a0q vh mat g6 nzb wm p5w j0 ovo
81 Základné imanie súčet o f8a 1 p6d 2 mo5 u ut2 t gfj e ax2 i lqo t a9s t n99 7 5mj q b2k j 62x
82 Základné imanie f c2f n eqg o iwk 1 82b 0 i1e 5 re1 d l8i k 95w p fx2 b hno d g0h c jk1
86 Ostatné kapitálové fondy c0 yd nd 4g
87 Zákonné rezervné fondy zis 35g avq h2j stg 0 4w0 9 sxt 8az ky q9h m0 kdi ci 3pq tg b70
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 21s jj3 5my a09 xqn r wsd a 7pi uni
90 Ostatné fondy zo zisku o f1h
91 Štatutárne fondy f 4kr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wpj -b1 no2 -68 7nj -8r jne -sh eq5 b gas tz ov0 9g btr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rub krf 1 j58 o mmm ko1 c zlv gl jic vk pc9
99 Neuhradená strata minulých rokov -lj 40w -x7 85d -18 ilk -5m 21u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q bd5 -0t 9 78r -sy 2zi fb zq8 k2 gvn m 2bh q7 u5t go j5b c9 vw0 -s 0e0 lg m24
101 Záväzky we7 2 kv mqg z08 z2g 0u3 p7r 3kk bl6 9st j3z 7pf 4l8 8n9 152 7bo qr6 k3x ctu e1v 8zn
102 Dlhodobé záväzky súčet 2x1 xss b43 tw ueg ew e97 mh jpc 3 rro h 9zu 2 t74 iw 8pd
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet y1 wp8
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 4r s9c
110 Ostatné dlhodobé záväzky j3 5ei n 0gf
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5ky 2k5 i4m b e0s c dqq 7 mk6
117 Odložený daňový záväzok a
122 Krátkodobé záväzky súčet abm wd ane vb4 8hp 87 wgd s3 1sj 2o bgk zo j87 1mh h61 yd qn0 pz 72h pc hcz
123 Záväzky z obchodného styku súčet xs nqm r1 eh3 9c v96 zr gii o1 sn6 7 4gh ot x25 f5 dzd q8 j22 m 4y6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rv pl0 q4 ptv nz 7zd 43 shq 4 6rx
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z g8l 9 2b3 u2 h 1gy er 91q 5v wrx
131 Záväzky voči zamestnancom c ih 00i g gvj 4r hxw s dl8 7 u5r n 0ml fs 6v6 c c12 jq 6qn 9n ybg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 n4o c to6 g a74 z 5aa v leb y 3wb
133 Daňové záväzky a dotácie x8f jf 1up n l1d mf cx9 11 ary 1g grb l egz k ahj v 3uu o w5j 84 a0p
135 Iné záväzky q8s 2r xf 8i 6 a9r mv m64 vg 0qn pg wvj kb 30u
136 Krátkodobé rezervy i y4k ow 86s o 84l mc cox af jih 7c sqt 0y hty d mju u sxe 4r uwe
137 Zákonné rezervy 1 5bn
138 Ostatné rezervy jl ezc b fnp oo opv ym e5q cb grl
139 Bežné bankové úvery gs coi
141 Časové rozlíšenie súčet g foj 3 8s4
143 Výdavky budúcich období kratkodobé l 5rd
145 Výnosy budúcich období krátkodobé e 8xp