GLOBAL RENT s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
21315/B
Dátum vzniku
15.03.2000
Konanie menom spoločnosti
Konateľ spoločnosti je jej štatutárny zástupca, vystupuje a koná v jej mene navonok a je oprávnený podpisovať za ňu vo všetkých veciach samostatne.
Základné imanie
100 000,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 24.12.2015)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 19.11.2009)
 • pohostinská činnosť (od 19.11.2009)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 15.3.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti (od 15.3.2000)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 15.3.2000)
 • činnosť realitnej kancelárie-sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 15.3.2000)
 • prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu nebytových priestorov (od 15.3.2000)
 • správa a prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb (od 15.3.2000)
 • obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (od 15.3.2000)
 • prenájom hnuteľného majetku (od 15.3.2000)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.3.2000)
 • poradenská činnosť v obchode a službách v rozsahu voľnej živnosti (od 15.3.2000)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.07.2016.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2015.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.10.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.08.2008. Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 11.08.2008.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 2.9.2004, na ktorom bol menovaný ďalší konateľ spoločnosti.
 • Notárska zápisnica N 258/2002, Nz 258/2002 spísaná dňa 8.4.2002 notárom JUDr. Polakovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.12.2001, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.1.2000 pod č. N 21/2000, Nz 21/2000, v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica 8/4/02
 • Notárska zápisnica N 837/2002, Nz 837/2002
 • Podpisový vzor - p. Emil Klaučo
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Spoločenská zmluva zo dňa 29.12.2016
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2016
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 19.12.2016
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zakladateľská listina spoločnosti GLOBAL RENT , s.r.o. - úplné znenie zo dňa 17.12.2015
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
12.11.2019
Domény