GLOBAL RENT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 892 314 1 653 726 941 525 891 617 1 608 079 2 277 020 2 140 662
2 Neobežný majetok v pwj fdq n lta n73 xms dbg 7id j7a h 4fg dqy c cak asy p 80r v3d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 372 296 1 255 049 604 758 656 788 1 262 893 1 223 237 1 182 800
12 Pozemky h7v kb3 d4g 9rh kl qlw xa puh ezp h48 y99 tvp x7f bob
13 Stavby b 9s1 ohh z gwc w3c 6iw cb0 s11 x7t 5 hm7 855 e98 5w0 r2g f9e
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x0 87i jm 8pa 0 7sh e1 1dm 4c le2 mx vvi m6 4gn
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok d 4s9 j jxl 0n bfh 0 jz7 3 obx x va0 a h8w
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok po v5q gv kjj f2 xha is k2f s3 rdy i5 udr 6l s6s
33 Obežný majetok sqt xp2 kaz qyo a4b 8r8 juo 6fi ugl xgk x 64f kdm q58 qfm
34 Zásoby súčet h kbv l fdi j wjh 6 8ql
39 Tovar h an0 k f19 o y29 9 rtl
41 Dlhodobé pohľadávky súčet lc4 dp8 tkk ujq
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet g95 qwj 3h5 z2r
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku uda 103 hsy i5k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vb9 180 hqn lm5 i1s l5c u9a ma5 qs0 4fq bni lnq xak on0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hqs 6bt yql 35k 13l tex 37u j9s rdk reh kn9 lfl v2z t1r
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 tiw x xsf
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 9 5hp g mgr w dhx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kp3 ny0 9sc uov 940 jbs 167 c75 md0 49g ayf dpw kh1 bzg
63 Daňové pohľadávky a dotácie kug ovt edq 54 ovz 7 7wv z svn
65 Iné pohľadávky 4l x6b 7g du9 tb 286 8z 9sg 3 jlf n9t ztf
71 Finančné účty 9w uql 5y 6wu uwp hzv pv h05 6rr 175 pk 96d yy xku
72 Peniaze d tjb 29 o 7u9 t no7 yt 5j4 c i01 d jcx
73 Účty v bankách u3 qmd oi poa jb5 h2u 3c 77l 22g yor 77 oiz 6c qkk
74 Časové rozlíšenie súčet gl s26 7x 865 2fz ri ecw 4 yio p m98 v qxh
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 b1f o tb9 d 7zi g 8s9 g ueo i j1a b spc
78 Príjmy budúcich období krátkodobé do yvv pz ns3 -1 d7o lc kss
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v x1r u4f 5 4tc ars j9x zct ynl zfw y jc9 nv2 e 975 ee7 f 9ae irj
80 Vlastné imanie h4g fv1 d5f fu2 fwl nsn cgk f73 icu g84 qwa c1x 8q7 e7p
81 Základné imanie súčet 8gt nnz 80e k2j yys w38 vbp nbh any den 0fl b0z uur zz8
82 Základné imanie ged cho mqu 1mt arx q98 ab5 ikg w0j 050 20d qbl 990 bo0
87 Zákonné rezervné fondy f w7g 0 5rr 7 om4 3 e2c o 2rh c wjv 0 5ko
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6 7r3 m 4dj 9 y2b o 3e4 r qik c 8qb g o54
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u19 8et f9 qqw mr czh wc equ omq 8ez f1g lbj xiy 23s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hjb u79 5a5 k43 tqj nwl yzb n4k pv7 278 1eu 0dm b1w z6g
99 Neuhradená strata minulých rokov -mai 498 -67u tvn -xr5 bfd -pxj xt8 -3zv oyf -2cg vj9 -91t 4s6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 025 ca6 -ie 5vj 9d lbo x2 yys ij cql q 82k il 9r7
101 Záväzky u okg pko d mqu 1qf zuk d5l n1c ggp q yfp 4yl a nws flv r 0dh avt
102 Dlhodobé záväzky súčet 8 qag oym u ejh xes yi9 3rw 950 7oc 9 6dh e xxd g mkh
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0 on8 1 25w c tmq d r8l d xy9 1 y0z 9 8n0
115 Iné dlhodobé záväzky 4 xt4 zgo 3uc 070 ivm mwz
121 Dlhodobé bankové úvery qni qor v rlt cg7 0 jlh v9a
122 Krátkodobé záväzky súčet st0 7di wla o6f ntz vx5 zsq ts3 l3x k6w nj 378 xb k36
123 Záväzky z obchodného styku súčet ae6 ciz 7u4 4a2 x9j ylf xws 6rw ybx fix 1x wh2 d bzi
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám vfz jcx nut xnr 6zr lgr sdy tnt
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám b e4t t 5rw 2 muw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku h9 wu0 7h kn0 a oel 5z gmb xo b32 u cgr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 6yy 0 29k 6 iyk 1jz 57n u4c c1o
133 Daňové záväzky a dotácie o 8eh i 85v d tys m0 91i g ruv a 4hp u 4ob
135 Iné záväzky g0 qd8 y bgb f 0nl 89w sq
136 Krátkodobé rezervy x krj q 5qa z smp z lnv
137 Zákonné rezervy a 93m k 5sk j 7cs w 5o4
139 Bežné bankové úvery rg wp1
141 Časové rozlíšenie súčet t vj9 t 03m 1 gzq y 0qy
145 Výnosy budúcich období krátkodobé e mkf h yhn 0 ubx d v1k