GLOBAL RENT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 892 314 1 653 726 941 525 891 617 2 277 020
2 Neobežný majetok w ima dws e 28m 0va tu6 ncp sba 2ri t ne1 58q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 372 296 1 255 049 604 758 656 788 1 223 237
12 Pozemky p1s kar 7tk rt1 u6 tfu qe b69 jbm 5gs
13 Stavby b b8p 0rj p tjb 8xu fpw ii1 jo1 9j6 2y2 6bm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rj mnd rs fht i jdo vh 6wp yg cxn
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 9 yt0 f xrn oi br6 y 0m3 9 ln5
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 7q 8es 1q 3a4 jt sca ru ln5 33 ms6
33 Obežný majetok phy 20k 2lr t8z osf lf9 zpi 8lr s khy dlv
34 Zásoby súčet e br3 2 lb6 0 2oy
39 Tovar c mfk 8 k1l z zu1
41 Dlhodobé pohľadávky súčet wpc j68
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet qdv 13h
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p3k 7dt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0z2 adt hdl 0ex mi1 w7w kwg 81w ymy xih
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tvh g0g 69i ik1 ndm deg hi5 nkt wpo bbq
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám x i7e q hlu
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 2 j7j m 325
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7lz 5gk sm1 uq7 525 dzv fpc kiz gkg aci
63 Daňové pohľadávky a dotácie 44p mg6 r00 9 00r
65 Iné pohľadávky o2 io3 6e 96p 8f k7p t4 hhe va9
71 Finančné účty p7 aoi sn ytr wfc bg7 am zd7 8y bco
72 Peniaze 0 pkg 8f 4 gjc t bff 9 2x2
73 Účty v bankách 3e ple 1a 9lb 9vg vdr v0 epi 8j 3bg
74 Časové rozlíšenie súčet mr ec3 bq fgf vx4 8c ocf f 1jb
76 Náklady budúcich období krátkodobé y 9ic 3 txi e aez i 4yk j gas
78 Príjmy budúcich období krátkodobé sv w0p s6 hai -l t46 7q fu1
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c 65d 6sm a x9q 3p0 mw9 1gw o6e osa 7 wym 0wl
80 Vlastné imanie rxz e5w dvm 94c 5c7 s1z v2r iv5 zgw 7sa
81 Základné imanie súčet nss xlm ocl vuj kv3 qm9 h9r 34u c5o uul
82 Základné imanie ap1 7gi w2y lqe lt8 ym4 kwk 2fv cj6 bw6
87 Zákonné rezervné fondy u oqu 9 pf1 b yic p i2z j wbl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f jev 9 mnv 0 1zd 5 ksh z dug
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kgu 6di a4 tx9 ba aub nn tdz wqs 4cw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6s9 gdz n5b m87 czc qq8 7oy srr 2dg ccy
99 Neuhradená strata minulých rokov -5vj dqa -2bu gba -paj 73m -sm8 7k2 -ow6 fnx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5m3 15n -80 srw lm y18 rz kma 9 pz8
101 Záväzky w 0yu tsx w ii5 zjh rpr 7tg kzk fkf 1 279 xde
102 Dlhodobé záväzky súčet 6 86o mn0 m cor ljr x6p 9pd set bbm u xe5
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3 htp d g8x r 1n9 5 clo a z6s
115 Iné dlhodobé záväzky u8m d8z se5 yw4
121 Dlhodobé bankové úvery p 9s5 jt7
122 Krátkodobé záväzky súčet fyh x1a 2mr bmx 77s da6 ja9 ke3 gp h6a
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4dc 9mn 88j 5du 5v9 9sx y21 uho jp gxx
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám f3c 75r tr2 h86
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0 2yu j 1dw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku cd 8ko o 7ol 5c yjs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s isk c iyx n v9e chl j85
133 Daňové záväzky a dotácie k 22j u giq e m6v qu mba p 3dn
135 Iné záväzky 1q gy5 4 tt2 h c17 9de
136 Krátkodobé rezervy h hco 4 ix9 8 dxd k 1vl
137 Zákonné rezervy g aow 9 zp2 v n27 z qfw
139 Bežné bankové úvery iw 6ct
141 Časové rozlíšenie súčet 1 0bo 1 ufl m 4zn
145 Výnosy budúcich období krátkodobé e e2u 9 rr5 c zn6