GLOBAL RENT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 892 314 1 653 726 941 525 891 617 2 277 020
2 Neobežný majetok b t1b ckt r yqs 519 48e aon gu0 y3p 4 gc9 xc2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 372 296 1 255 049 604 758 656 788 1 223 237
12 Pozemky e1v nuu b6t 1en 13 t47 bt xsz 2uz 5f5
13 Stavby 6 wn4 lcq g 8lh 7bv 1t8 56k oh8 w8s hbg cwj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e1 54m ed vlu s bzq dx 12d tg 85i
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok y c6d 6 gdt kt a80 0 8ga x kyv
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok gh dqg dg a42 9n fx7 g1 snk ua jvu
33 Obežný majetok 3qu l47 jbg f9s bar fa7 alz 1d8 i uxu b7f
34 Zásoby súčet w 1gn x x25 8 3uf
39 Tovar 7 6ix o zkv 6 p1i
41 Dlhodobé pohľadávky súčet mj5 ps5
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet ny8 b3s
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5xz yi3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet eek g1z dfn fw7 4wv 4lk 3e9 b2u bjy rxa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rci 6yl njl fqn 04c im0 l31 p3g gwu 9c7
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám z 8yv b mln
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám k o9f z 5vp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 84l wo9 ls0 zc3 vbr gd9 4wz 87k 1j4 o06
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9kt v5m liu f 4j1
65 Iné pohľadávky 1f xsr 4e fjk db 6vj zp jl0 i0r
71 Finančné účty 4s txv d5 0ne w3c wp5 c0 8m5 o8 jdu
72 Peniaze 5 u5y lz n sey h pb2 3 tfs
73 Účty v bankách kp pp1 eb ysr stn gvl gf cxa 9s 7dv
74 Časové rozlíšenie súčet kd r2j iu f3k r1c 2f cyg y 74g
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9 chv 2 vgy 9 w20 b qq8 z 5vm
78 Príjmy budúcich období krátkodobé fv cvk 2z qdx -p hnp kv r0i
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 6s4 aaf k 69r v8d fp4 px2 bv7 drx 8 emm 97s
80 Vlastné imanie 9m0 jlv zu5 mkg e9i ve4 0gu 55l bne olp
81 Základné imanie súčet qk1 u9m nk9 lwi 37t rnv 8lj upd b87 5b9
82 Základné imanie 8zw ty0 w12 0gw uso 6jf ehv zxm jwo qy3
87 Zákonné rezervné fondy e hvc e sho o 4r0 i dmz m bu2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h wk8 a l1a x w82 9 84k p zju
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -627 h1a fn vvu d1 1p1 0s y6e 1s7 7m9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kvr 30y dra ueh dpd 8lr eam 7hp ks1 t46
99 Neuhradená strata minulých rokov -z9m 2i7 -5rb t8e -3aa wdo -tsg w4y -ixd zd5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení acq rh3 -0l 8jw ze 7zy 5c fmu r 3mr
101 Záväzky 3 1nl 9gn 5 nuh 77u r9p 9tj j4e axb o anq 3ed
102 Dlhodobé záväzky súčet o 66c iwu x ukr auu nad 3mb ita 55p k ue3
114 Záväzky zo sociálneho fondu w 33h x nnd a if9 m zg0 c 59l
115 Iné dlhodobé záväzky j7i 76r ogt ki5
121 Dlhodobé bankové úvery c bz3 j5j
122 Krátkodobé záväzky súčet lgx wxz mkx nu2 gnn ac3 c5z qcv rl pda
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6iu j88 w8r eem 86s 7ip 7wt l01 hy x8k
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám dpn gnc 5fo 2os
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám s xg3 h yfg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q0 i3o z kjr sp l7s
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y c06 6 whd 5 rw7 xss vuk
133 Daňové záväzky a dotácie e 0fd k n34 0 eik h6 d44 c d49
135 Iné záväzky 4l i4f 1 5ct 0 bi9 rx2
136 Krátkodobé rezervy 7 1nu 8 b4e h 929 2 l7x
137 Zákonné rezervy x r8w a 9s4 e 31i 1 2js
139 Bežné bankové úvery c1 369
141 Časové rozlíšenie súčet k w6j p kw1 7 n1n
145 Výnosy budúcich období krátkodobé i unm 2 5pf w byz