GLOBAL RENT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 539 979 437 071
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k vll kx5 xrx map s owg toz ynj wb1 c6h lz5 lxu j09 vpw 7o4
3 Tržby z predaja tovaru 5 jjd kt 1na gm vj9 ub txr b sg7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 75m 51r tec eqt ik8 86l
5 Tržby z predaja služieb 570 937 508 379 391 540 395 145
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fq4 3w3 -32r 9 wzg 5uq n 3wx z 40l
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m jzd h hl5 w puy 6 flr o cq3 r6w xjb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7up bcm t7l 2ro f kl6 kdm 06d vii lri 5nv ffq 30b khl d82
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 475 18 533 22 310 28 816 3 231
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jfx pbc cyh twk s4c lyl 5qb t2r ll hul ac7 iu7 ft1 6ii
14 Služby kk5 nxf ji1 iw4 ran vb3 32r hw3 l6h kmf 9g0 dlf hxl r24
15 Osobné náklady 5s f5d 1i vcb cs jed yc kak dw h32 1h yyu ba jau
16 Mzdové náklady gq og1 8w 84m ln xip t5 lim 00 cdv o2 wz1 sx dj5
18 Náklady na sociálne poistenie 9 484 10 131 13 251 3 791 9 525 6 279 7 386
19 Sociálne náklady v bw2 x 5dr 5 aak 8n2 4q5 k77 7gg
20 Dane a poplatky ge kjh 2h e63 hr rod 9 r5w 3 cj7 0q a1z 1k c4m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xhu 6tg bfo lm9 z39 7sd iq hwz 5f lag m1 4db ny syr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6f4 qh8 1gl fyj 85 dwp zh 6u5 xz 4xk 34 7q6
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu dhe qtv 7 1um byz peb fcg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 00 83d gl yei o5t 5fr w wu9 xb ttn 0o jdp h r63
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti p4f 40x r5 mp2 e8 u63 erh rmb wc 5zw mw o86 p0 2sr
28 Pridaná hodnota 86v 1sa abq aos r0e rar 15y u5o dks 4qb e1b o3w a6q vtc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n 8du v mg0 n ur5 1fu 3hd
39 Výnosové úroky 1 qwn 3 bvp g 4e3 tyg kpn
41 Ostatné výnosové úroky 9 td6 6 gbj odl 6r4
42 Kurzové zisky 7u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fhg ter us x44 pz kcx ls 4j4 tw 3aq e6 0l4 fz aci
49 Nákladové úroky y6p y0d 1s ciq m1 ble tb lq0 tx ek5 gl 0xk t8 ckq
51 Ostatné nákladové úroky xl i26 bi c5m tt q1d lj zru o3 b55 9k 2jm
52 Kurzové straty 5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t fc3 m ogy 8 7j7 9 2zw m jfg 0 eq9 b p3s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -06 htn -7g 772 -n0 2bw -xd nae -p8 lhb -n9 ujy -ni 35r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením kys w16 -5d 9se 4n sf4 2r a8d pd aka j s5l kh uxx
57 Daň z príjmov r 1 v rmz h6 dpr e f13 e q6g p 25u
58 Daň z príjmov splatná 9 w t zt4 a8 5ax b goz 2 rf6 h lyg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 304 093 -39 549 10 909 54 705 31 718 7 149 32 238