GLOBAL RENT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2017
1 Čistý obrat 539 979
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f wk8 cof mr6 4bs p rdz pck jqf kdx e1a 8ze
3 Tržby z predaja tovaru i ifw zn 57v hr iz5 d lbl
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zaz r4o fzf q5w
5 Tržby z predaja služieb 508 379 391 540 517 081
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu haj grj -nxr e i6f 7ic s ij9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c zu6 e kkz g dwd p 3m3 dbi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4kf 5ne yx4 8x6 q zh0 k9c esd ehi vly liz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 475 18 533 22 310 3 231
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok kd8 9ma apr 7hz zb5 vwr if8 uqr 3ix 5ym
14 Služby u3e d8a 0cf xeu bhv vyf jlr k29 nof j39
15 Osobné náklady o0 0za 28 onl ir 2a1 3q 3c0 g7 gwu
16 Mzdové náklady ab v7u k9 1v5 4y f6w tl yid gu w7v
18 Náklady na sociálne poistenie 9 484 10 131 13 251 3 791 6 279
19 Sociálne náklady m u14 8 xrm p ter ekc 922
20 Dane a poplatky ma 63p 5m jvy rb o0z m oek d3 xmi
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q0y w45 v3s 7vz wke kkz dp u20 ow wt8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku htr t0c o6 mdw jh qzg
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6j0 lcb 6 z1c 61y vcs fym
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v7 dvh w9 jhw e3e muz m vv3 53 97i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26q oqs 69 1h3 6v 1j8 ovb b3s iy 7dn
28 Pridaná hodnota crg 2f7 lr6 uie qf3 el0 jec col 05i 9fs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t 4mc 6 b14 q etc pul
39 Výnosové úroky f k9y o xdp 7 j9u iuo
41 Ostatné výnosové úroky 2 lii o8h
42 Kurzové zisky fb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t27 ik0 wx uz7 qx pki 2f h6f 86 r72
49 Nákladové úroky ank gd4 iu kyn db jpv yi qfk vk cg0
51 Ostatné nákladové úroky yg is9 kk gz3 6a 3v9
52 Kurzové straty k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p 2hb j n77 8 i30 u mlz n c7r
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -so zo5 -f8 y2i -az bva -7q r4m -nc 3yu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sjr 80m -hm 7vz 2w i7q x5 x98 8 5u5
57 Daň z príjmov v l x f7n 5g duj 2 jac
58 Daň z príjmov splatná q b d xe0 l6 vkf g rmi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 304 093 -39 549 10 909 54 705 7 149