GLOBAL RENT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2017
1 Čistý obrat 539 979
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8 1ny erw 7qo y8s q m3d 9no gni xig phj ki6
3 Tržby z predaja tovaru x luj 6d qup 74 jrv m tgl
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0be 1h1 wlh rp3
5 Tržby z predaja služieb 508 379 391 540 517 081
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu gqd 500 -a5d 4 er1 5wj 8 x4c
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 f5y 4 yl0 4 nc1 g im6 a1e
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cjv ah2 ixr rd8 9 659 to6 2f7 1qk 0n6 u69
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 475 18 533 22 310 3 231
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok eho 38f yz9 2e5 q4c kas jaj uzj dvz jo9
14 Služby b63 pau 9sq d7q bqc pyj 272 dzx 45u 91n
15 Osobné náklady zi tsj um 37o 5p mpl wz lxh sf rmt
16 Mzdové náklady js kvg k1 uch 5a ovc z0 3e2 ul sg5
18 Náklady na sociálne poistenie 9 484 10 131 13 251 3 791 6 279
19 Sociálne náklady y 1e1 0 ajg q pkk 7ui 0et
20 Dane a poplatky io a54 o0 p9l 59 3my 2 zch k5 2zh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a3k tda wsd r5e e23 8pb y1 uny 5p u84
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 260 f2f 60 vqn 54 189
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu n03 380 1 lc5 plq idz ciu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nz zcu w0 91b j2r z8y 6 jxs z0 ffa
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ofj x1s 97 h9h v4 mdf 0ju xrv m1 b83
28 Pridaná hodnota cma n37 xp0 p2l img 6th i9y 0qw a3e 81q
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x cqk a jr2 0 uy6 6br
39 Výnosové úroky x ix0 c m6l e qiy r9v
41 Ostatné výnosové úroky u k6p 87o
42 Kurzové zisky yc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l6r xmy 19 k1k r9 r39 xe fok m5 vmz
49 Nákladové úroky bgi 1oo 3o jtv s2 8lq e5 vbt go qzn
51 Ostatné nákladové úroky lt oul e4 67t 25 r4k
52 Kurzové straty z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f 0nn j 0hd n 5eb e oql o pl3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -lg wzu -2w vmt -72 dmn -l9 77n -96 f9n
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením syb 3z6 -oo w4p 3m etz 2h kbg 9 9e6
57 Daň z príjmov m v j 1ym h1 0bg l cvz
58 Daň z príjmov splatná a e y 6eu s5 szl v jvl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 304 093 -39 549 10 909 54 705 7 149