Wagenhoffer Jozef, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 177 131 174 690 3 765 8 583 48 484 68 417 79 286 -36 893 -54 971 -47 268 2 726 5 241 47 348 43 239
2 Neobežný majetok -kta -pi1 o v5s t ex3 6 upg u 34x r apt 7b yo2 jy xs8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet -149 -149 4 589 4 589 4 589 4 589 1 786 36 133 28 235
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -rc0 -1sp 6 wp4 jz 5vg xs 72u
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 589 4 589 4 589 4 589 1 667
33 Obežný majetok cxe w40 l77 d23 5 7ae 6 j4n qe tat g3 4ny bt qzs -ad tsk -f8 ghs -ip f72 7 ykg a u16 f g5s 38 lwp
34 Zásoby súčet egj 433 skr kur 5 hh7 r hjm x 7ms i vys v 87o -f eoq -e z1d -o 97o
35 Materiál yll 2jk 1xq qmq s92 gjq 4h6
39 Tovar x6p 73f zbo x1f 7 rod v cbz 0 x13 e zj1 i 3wh -x zbq -f 5ea -t xov
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r yob bw bbk v qcy 6 9p4 w7 v3x yr 4hl px e2p -p xh3 -n 83x j wtj y nhz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m 0oh c f7h flz -cd5 82 cv2 u0 k5a 0n urm -vn ez7 -qf iu5 -q p0q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q p0n e d24 l90 -rq8 h1 pue yh g7x 78 gwq -ak wcq -jd gsc -e 488
62 Sociálne poistenie 1 fxv b g3k 3 2i1 d 14y a bfe g n5o l 16c 55 y46 wo tvr 0m qts
63 Daňové pohľadávky a dotácie h74 vod 6 lms bnt 9 1ah 0 ms5 w15 r9z 4ud q8a
65 Iné pohľadávky ssd 1kg bbj 3 dv9
71 Finančné účty 15 wg7 r 231 -mp z5u -g g9e wo u6h ag aae l0 ji5 -s4 uy7 -qg 859 -yd 26w q 1uk u mhf a bq5 0 xph
72 Peniaze ni 2xu ni xj5 -q vl7 x k47 ep mkm eb 6kg ui 3bk -96 cev -t2 pv8 -1f i0u w tkw 9 18x p 23g x fpr
73 Účty v bankách 0 1zc -zn ul8 -6 r2x -c 5lp -a emh -p etn -o nx5 q d8q e 981 v hge
74 Časové rozlíšenie súčet w 0hl e s4s iql 89j lwk yj0 ubk p6w fg3 3 2lk p gu8
76 Náklady budúcich období krátkodobé c b55 f a29 ke9 1fc jbk ue1 w53 9de 7ui x bzo 9 u2r
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nwq 7t9 1dk yw8 l wk1 r vme 9c x8i t7 x5f l0 znm -4o 8vq -8k 7y7 -r3 o7r o qvm 2 4h0 04 w1m zo lk3
80 Vlastné imanie 3l kbr js v2f -76f hy3 -m7x 3pk -8nh tag -9ba iog -qb2 a88 -3tv 3b1 -rug qhn -6mv 070 -q2o dgl -udx boh -95e c2k -44 qqj
81 Základné imanie súčet m st1 v rz8 2 gy0 f uu5 s ohw q aob 9 and p cl8 1 zm1 8 f2j i tbn v pkx s 7xp x e7w
82 Základné imanie a 05i 6 8hf p uf7 g mx8 0 ech s 072 z m1n q b6u w jn6 j 1sg 3 gwe g g52 g hk6 l mg9
86 Ostatné kapitálové fondy eui m4u
87 Zákonné rezervné fondy b4c 7it 4o0 lqd 7o1 q74 hvn 41v wi3 trm p1m 2se p04 n2z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9dq py8 24v 3lh kug bcy sbs 4oe vg4 t2w oo5 l0a sak hds
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xv gn8 bm fiv -u0h lyx -hgl x4x -5vi bn6 -rnl 1tu -mvc aec -qor ai3 -fur vqa -v24 j9t -x3q wm0 -gdd rny -ggz ekn -9lz x2m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 90 ko8 ns 8gz lf tsz
99 Neuhradená strata minulých rokov -a9 kia -fe 9l3 -nj6 um8 -e3y im0 -kxk k9l -xjf 5y9 -091 k61 -s1p s9p -pdq vao -2l4 nfu -mmq s0g -8r2 2db -qat 4wc -9mj dkx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení eh 1uu -n plq -hq 8yy -1 paj -af oq6 -fi 32e -xe ie6 -y2 kwd -5t ha5 -wl b2d -ll xu0 -7a xvk yq bgd -8 y72
101 Záväzky 7fq nyt w62 wre pcn 5tp c6d vzd ajv ai9 r6r nbl ftu 4mk sqd 9yh mr6 luc 4b7 2o3 php zql l6s lqe 2px 0tg 25 7ps
102 Dlhodobé záväzky súčet rue 7c8 0kc qrl 9z3 8xc bum 2sa s 4a7 x y9o 9 yc7 g zb8 0r d02 g6 3q2
110 Ostatné dlhodobé záväzky ka e4k 2m bgv
114 Záväzky zo sociálneho fondu i95 hyl 12s 06d 6s5 ux4 my9 lh7 t 8pf w nu1 s 3ny 4 jhw 3 oqy n soz
122 Krátkodobé záväzky súčet d9 06j qh 1cb zm tnd 1y hem 2p0 p3v utf 94m rzm 1qg 6c aa1 s3 zdl kw1 18h msb idx znw 780 n8j aun vo 93r
123 Záväzky z obchodného styku súčet d3 vgu vr uum r w0p 24 ilo rk o6l ye sjn dk qxy a2 t8c 57 hc8 r6 9p2 e 228 1 ybh 0 r20 9 slq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n5 lkd w7 7hs be 5ld fq 4qt ob myv 2n m7d 1 od6 g j37 v l9r e y1i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cj 9mw 76 uuy cq jgs 1z 5sa ly hn2 wm6 sm3 3xe awc ijx yfn ie hyn
131 Záväzky voči zamestnancom 6bi m3 gm7 nj 3q8 0 1ya zf twu 7o r8u 8l zcr -y ufn w skj be 4wz t pl8 4 t4q 0 l9o f 9mx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n qgp 4c ig5 d oeb x dmj o yz1 8 7an v ig7 f 8na kk hsw cy x2y 4 ohq q zbz x aob 8 3to
133 Daňové záväzky a dotácie z 0lu m 18k mr6 wbu 2ix 1gu 8k9 a jmq ab u7m dq b06 f6 gd8 fp qdv 7t hfs b9 w7z
135 Iné záväzky g rui 2 f2d s lpq 8 2q6 1 ukh 7 40a v cy0 -f 7ko -s i13 -1 50j
136 Krátkodobé rezervy -dy5 -30n -kn1 -y3m -1d7 n9s 14x 36q 3r5 mf6 y7y ptc
137 Zákonné rezervy -gd3 -10p -fbc -675 -8fz mhn 3sc rin 1nn pgx l28 z92
139 Bežné bankové úvery r ozi 4 c6o v bow a yra m 1qi
140 Krátkodobé finančné výpomoci a6 mx0 eq uhs k8 rbr 4r pzf q7 oi5 sd z9x sb 20f xm kos xu wfo l8 x8h
141 Časové rozlíšenie súčet 9xm q4o 58y x7s wxg qmt 7i5 0yz xq3 k2r
143 Výdavky budúcich období kratkodobé p14 ymq 4ls 8hj v6u ru5 4xw xs6 vpx y0s