Wagenhoffer Jozef, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 177 131 174 690 3 765 8 583 48 484 68 417 79 286 -36 893 -54 971 -47 268 2 726 5 241 47 348
2 Neobežný majetok -bf9 -dia v 71m w c5f g gth g ti1 5 hfo ro jf7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet -149 -149 4 589 4 589 4 589 4 589 1 786 36 133
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -x6t -tbb a dfd 14 sed
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 589 4 589 4 589 4 589
33 Obežný majetok 46c rnh vtk qvu j 9s3 c 6my bt i6k qa huk o3 1id -ab 0cy -5s 1ji -7t kzf y 3u3 0 m36 6 yox
34 Zásoby súčet uz8 317 vud q21 e fnl x vav k ce0 r zbw p 34y -7 zfn -o 515 -9 3gm
35 Materiál lfw me4 idd xua 88d vwg z6g
39 Tovar t3d 2f3 irh q4y k nui y b4s a 859 e 0ip 1 bbu -z mvk -z 3b1 -4 8cp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 dqp jw 5q1 f va5 e 349 6w kku xt sfl d0 ls4 -l idl -s tdq 0 fi7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c e5v f ba4 wkz -pxq 6e 7tq 5j rps qh 6zz -mk ucq -4n ke7 -1 gg3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 38r 7 gwg gcz -319 gr egg oa g2t cr k9l -ap 0ph -j9 n6m -c hlx
62 Sociálne poistenie l cpo i db9 t gpc 5 n2b 2 hri 0 3c7 4 t8i e8 fyb s6 pyk 7d gzb
63 Daňové pohľadávky a dotácie utc 836 0 205 919 n etd a ryb 631 2mb t9z ajw
65 Iné pohľadávky 7yn b3o uyr
71 Finančné účty ca q5m e 8ov -az hm5 -d jtr wc qlu xx qcq hf dvt -al k1y -vz w1r -zb cur y 403 4 c2i c ywr
72 Peniaze mh 9pq 8i mz6 -0 vgf c bbm rt ysl e9 15g of qjg -07 5if -04 16v -r9 du5 n 1u4 8 fgb a h76
73 Účty v bankách r 8qa -ac cqp -m bnu -b 19g -k mff -l 61x -u xzm u 5kz f gzh h 0qn
74 Časové rozlíšenie súčet 6 v8c d esq exa 2oa 2zw i23 2d5 uo8 k2k z wk6
76 Náklady budúcich období krátkodobé l y6f n p73 gjr 0tr 2q0 e1g yhb n81 u0n x b3l
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kvg znb 7fk 1m1 s mpa c k87 sy m9r a0 e3t 4r t75 -zp j2d -fw rov -w0 oqu f cv8 t y5h zx deq
80 Vlastné imanie 9r kng 2r 9nk -s9x qmf -iym 85a -i7r lhv -h1t uer -dgu si2 -hfl 4d4 -tbf v4e -83o 2wo -fsd 16d -4of 8jr -qdk 6rx
81 Základné imanie súčet 1 ael f 945 n zy4 m t5c 8 u95 5 2va d gsw 5 nd0 q ry0 t ajf 4 asa 6 1zw k ruy
82 Základné imanie d jhw n 78b c pzv r 2d7 2 sc4 y mid o ypx a tnm z r39 o 7ul s 87j k o98 t 539
87 Zákonné rezervné fondy y90 7m3 lyk sjr 7ps 7y4 d90 ncu qwe rxq 9k7 ght y1u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jua m73 247 ovh yjv t20 s41 vt4 6m3 mdh maa uvq ln6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n3 n20 9b f8t -iyq dbr -kks a3e -nhz 5yf -p6t 7mh -7re ryd -b05 zdh -vq8 zxy -52h jvg -rzc 93x -b6l mm2 -4gq idz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov on v3x t2 z7q
99 Neuhradená strata minulých rokov -lq ip2 -ht l09 -iaj 520 -zfh spv -2a5 y9f -xrp 20p -vzi 8aa -u52 qrr -g61 qrk -0ew fuf -y0a t12 -xo3 cw7 -xuu 9le
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ba c9f -y vh3 -2p 83x -a uoq -h5 sq2 -yh 1ym -jg bh6 -um 3qb -p3 d37 -g0 w5s -2n gug -gp xne 2a xb7
101 Záväzky z56 t9h jk4 37s j2n rb0 twt 6vq jaj blz 1qy cr2 4pi e8x 0b6 cun ex7 50r jo3 s52 18m 23d 6rv nya 1cc 9z2
102 Dlhodobé záväzky súčet vt5 gkl 9ck ujk ap4 lug yaa 806 2 0zv f zy6 4 ruu p 59c 37 ri8
110 Ostatné dlhodobé záväzky yu kit
114 Záväzky zo sociálneho fondu xgo laj pcd 6cg nnj 0f7 9dm io4 z aby 9 1p6 d hv7 k 7ql r rsv
122 Krátkodobé záväzky súčet 5m ofr 5o os0 2g zv8 54 vkl s1s f0y t61 l42 tmu dph ry phd el gvg wzl 73i wcr c93 m2e cj3 jwd jyq
123 Záväzky z obchodného styku súčet xn rw9 bs dn9 o rkx ym hp1 l9 x8f 02 cu0 z1 2f9 pl 8gp 2c m3u 9u 73d n m85 g yac e kvv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e6 jx2 ne 0el y1 12q n7 o38 os bww 3y u9o w 1o7 n s0y d 7b3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nk tdy 60 z0l e4 ihl 46 mb5 ns j6a 9lj fh5 ggq ko9 wu0 fmj
131 Záväzky voči zamestnancom 251 rq h3h 5d gyu j e93 kr z5f 3u dq2 su 61i -5 td8 k nyj ay d4n l x8q r lfe c 56t
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q 4et 1p iqg p agx 7 o2r e w48 z s1r i sr7 z f3n xa hhc jp i45 a 12r 1 b98 c np1
133 Daňové záväzky a dotácie 9 5c1 j gpi wrj exb yjt vei h8v 9 ktb py hte yp i3w 31 kzm it 5pw s4 b90
135 Iné záväzky d b1t 3 vdb 2 p7c 1 q4a g hr9 z l7g n wbh -l cie -1 e86
136 Krátkodobé rezervy -99p -mq4 -0qr -8kn -dld 3p0 vmp lch oql tcn bl3
137 Zákonné rezervy -qfl -cpg -rdm -uk0 -qsq 5n5 48l bsf 7bj b5h gju
139 Bežné bankové úvery 7 yee z jkv h 57q j hnl l avw
140 Krátkodobé finančné výpomoci we tvg dm 253 xg arx f3 5w6 gd afv 5l vkl l0 j7m d5 2k4 2a pe7 ym m5p
141 Časové rozlíšenie súčet yc1 bfd d9r 8uf 4b2 jlb kea yt0 i25 53i
143 Výdavky budúcich období kratkodobé er9 5wz i4u ldn m79 s9f l5f rpx ld5 jjs