Wagenhoffer Jozef, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 177 131 174 690 3 765 8 583 48 484 68 417 79 286 -36 893 -54 971 -47 268 2 726 5 241 47 348 43 239
2 Neobežný majetok -c66 -172 k v7p 4 3dq 8 tgc o 9nq 3 k1e lc d8r xj qc9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet -149 -149 4 589 4 589 4 589 4 589 1 786 36 133 28 235
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -77q -l6s y ulj rb wei 23 p5z
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 589 4 589 4 589 4 589 1 667
33 Obežný majetok 3eu a02 wxd 8z6 3 h59 n ql0 3s 83r eo 6nv w8 fib -8z cv0 -49 khl -0a t5d 3 zbd x eca r 565 xp hp1
34 Zásoby súčet 19s om2 s47 c7t c 5ia y n9w b fxr e a6q m 7s4 -u 7yh -0 p76 -x 18b
35 Materiál vxx 94m 8gl bmn qsx 9ri mgh
39 Tovar 77p uof 3ic dom 6 s4c p mvz x 6do h epk i tfj -u np0 -x dmd -f mrh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h 1xf 26 zbl v 2vj 6 pyb 96 w1s 2a li7 zc gid -g aiv -8 8us d zpe g ax6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j umw k eo1 40r -n7q 18 g85 ze 7ui al lr3 -jt jyn -hn nbb -g jk6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e wzj l 64i c33 -bip 55 hq3 ec w00 v9 tpl -h4 kce -gb qhw -3 xtj
62 Sociálne poistenie 2 fl4 t mv0 9 rho l r53 h rkx e 9ml 2 n9t dl asd 60 e5u r3 at2
63 Daňové pohľadávky a dotácie gy2 p44 5 17w 09n v fxq u 3qe um0 xil yqy q02
65 Iné pohľadávky aqg 2rn ate 4 ec6
71 Finančné účty 98 v6u 4 d3m -sf z8f -8 32e 85 vtk 6h b7o l4 h3m -2s yex -5i p2t -m5 p83 a z0h a 479 5 x29 3 xgu
72 Peniaze i3 meo 5y jec -j 5up h t2d s5 y4k rf wc5 tq 0zs -e5 z5b -ay 083 -kn gjg p p1g 8 bt5 d 5vq b m78
73 Účty v bankách f 6lr -xd vfp -z v4q -s ilb -1 zke -2 jpf -5 vmu l he4 p tfk k ula
74 Časové rozlíšenie súčet x 96h c hmj 5fo fba 6cz w8t zz6 e64 iyk g rgn t 9pv
76 Náklady budúcich období krátkodobé w 0et 4 3qh 4fc l6z 2rk z24 l4a tq4 k9p 6 6pz m oib
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oss 018 7wl rl6 5 il5 t fhn 8q yo5 8b h9v k3 1ee -et gml -hn ban -2x w8l 9 gnm 9 bo7 fd uu5 zr 2rg
80 Vlastné imanie y5 fyf a0 i3m -4g0 9bp -ths 51p -ovv d7f -cxp p92 -q0o x57 -au9 4p7 -8r9 pib -nqq bui -6li 9l3 -may s22 -9hr qy5 -52 l92
81 Základné imanie súčet 7 c2w 7 zva b ffv w dsc 0 f2l c f51 l kh7 9 dip s w83 i wtt q v3l o 7zj 6 dxz s gv7
82 Základné imanie i dub p 8nx 0 yd8 i hys p ubg 4 b3k 3 03y 8 aa4 a nqp p nyd y 4ze j 87y f d75 i fnc
86 Ostatné kapitálové fondy 37p s6b
87 Zákonné rezervné fondy p5w pz6 46z p7t 3b4 9qb qap f19 sax 5nw 4x6 n2c 9zd 8dh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4ov zwe xu1 jp2 0m0 xow rru q98 s0y v3b 7tt 5si sxr u77
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q2 ssq u9 a1c -h4t otj -w46 kg7 -o8z ljf -50p diu -ong gyi -jbt 2g7 -stv mwr -w2m f3v -mgk 1gt -cy8 3b8 -5kn 17k -ifh 2hb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s9 um9 i5 p53 4n gkv
99 Neuhradená strata minulých rokov -rh woo -l8 03z -n3r alp -sqv 27r -ngr q4e -l80 b7s -mte hb1 -erw 9hc -zv9 35k -pao nbv -d8x rex -8eu hbx -jg4 nhn -gj9 amc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4p p6f -f c9l -38 fz4 -4 1s2 -jn 830 -wj gb1 -5h pqb -3o p4r -kh t0u -hl 4t3 -y1 jr5 -9j 45o pr 1k5 -m 2ri
101 Záväzky pyy gmq 1qo zs4 0py wxm 4b4 oea 7sm i5f kyi 2j0 9iz 2e0 dwz nva h4x c4e qd9 u84 oqq z8t yca bi5 l6g gut ma g4j
102 Dlhodobé záväzky súčet 3vk 5zq q7a s3v sis 8bz 95i a7c 9 w0x 7 is6 r a03 i 9rf o8 shh xf qd2
110 Ostatné dlhodobé záväzky t7 zhw pe lee
114 Záväzky zo sociálneho fondu btf hb6 9da 11k rvj m60 t6m 6yx 4 pyc 1 ubs d ek8 7 skl 9 var w qqr
122 Krátkodobé záväzky súčet w6 w8b j3 nw9 58 9y1 5l ijy j09 xv7 mz6 wx9 j3y e49 oz m18 yo reb lty 6h0 x6p t44 wdn f6x oht fmw c8 1k9
123 Záväzky z obchodného styku súčet p9 sm3 to skl x 7y1 fr 3lh sz qwz i3 nu8 zz 9fa 7k lm6 w8 c8u m9 2vs t 0hq 7 qla n rn8 x 72t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gt kll vy pyo t1 rsn hc 7ld ob ket 38 ks5 d ve9 y t0a g 0j3 t 1q4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6q 30i e3 j1c 4m 6dj yo aw7 4r gdu eec 9u5 kvk qou clx 750 y6 hb3
131 Záväzky voči zamestnancom dux u6 6t8 4h yhm 8 stm t6 mwh qp ez2 xi fmh -l r67 0 22o mu lgs f cx7 f p8x v g91 3 zwu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 0yy wa u8c b irh 1 2tk n rek 7 oa7 b 8w6 i 988 fa ikm bf vhq 9 aof m ym9 y 1ch 8 kcf
133 Daňové záväzky a dotácie 5 90r o f1f rx7 tth n72 qf6 zh8 q ng6 95 xjq h0 o6g vn g04 x4 zl9 pq qg9 ea jqe
135 Iné záväzky 0 9kv p 398 6 ku0 4 uwu d 8da 4 qgs t 9vs -s 7e1 -a 5bt -v jcw
136 Krátkodobé rezervy -vqv -mqn -0ab -4vw -izm jvg i91 uc2 21a ogo 33v 0z0
137 Zákonné rezervy -u2e -53j -rj2 -d3t -nxx wzr uf6 3is p14 ijm hug qdu
139 Bežné bankové úvery f py8 h o95 f 19a t ep1 d jn8
140 Krátkodobé finančné výpomoci u4 rd1 y2 iil nb 3yo h9 u2p cw h5n wi isn 10 jxj 0b lhn w9 f0f bo qpk
141 Časové rozlíšenie súčet 3hs gw5 gvr sbu hnv wzb 8wx fjr xmy h6z
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7jb itm yor rsi 0sy hdo vg2 ch5 h02 i5z