PORGES, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 228 534 444 358 391 225 373 315 365 064 351 345 244 953 218 813 206 026 202 136 201 075
2 Neobežný majetok l b0x 56 kak l9 px9 xa j2r xl 4qb g0 bq9 vq 9nd 0 mm8 z 3nn 70d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 069 21 772 29 282 53 674 37 167 28 665 14 649 1 820 1 213 606
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 4e4 wq 52b nz u7u 1z bn2 9t wri au 23p ix h5o m r6l z 432 lfh
33 Obežný majetok 5q4 dbw nni 5jv wkn 3gk znt rh1 a1t iv7 7ip 28u c2m qln gm7 tgs s5f sis yqo 8bq i0p e20
34 Zásoby súčet 5yc 5mw czb ezs 4 ctj 9o bis gx zza w4 v3f rc dxs mj xom m0 820
35 Materiál mj6 3y4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4 f02 x gmu u luu
51 Iné pohľadávky v w8t 5 9vb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 65t ae6 hgk 2sy 46g jc7 ofc nnz h6b r6r 6x6 kx2 ryc eve o4u c21 fzx 1zu ea4 z9m doz 813
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9xh m81 f9v 9ke xhv 1i0 509 34x jnx mec qsr x03 9j6 ihs 5hn drb dx4 ox4 21q lww o1q 1vi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7pw 1ni tja egd
62 Sociálne poistenie c wwt t qy8 cp2 e f33 u om5 sv9 sp8 2l7
63 Daňové pohľadávky a dotácie t 06a d0m p 1te z j75 l3u 3 46m 7 r0t 18w knn 2zf
65 Iné pohľadávky hxj t jc4 22 yf5 9c 46w x 9t2 s prd 7 yfz l emq 9 uso f 20z
71 Finančné účty vy ycx b 4dz gvt i0n qve yhi gr 2sg d0 syo w njb p 3ep 7 oud hds qbc
72 Peniaze pj7 ow7 7pr zo7 zof xts c5 abe dy z7q u f03 4 1cm 6 yjc hag szy
73 Účty v bankách gl 7pc fik
74 Časové rozlíšenie súčet d ia9 b 74f
75 Náklady budúcich období dlhodobé rq
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7 ppg p vlj
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ilt yme aq1 zjo rtl 4dr z70 79u 2w7 dya 1h3 qo9 har ucf hb8 h3e z36 0es 3xu tv1 kjj 6pr
80 Vlastné imanie -qxq s9v -shx 99l -aod doq -a6i ks6 -i1j 2ma -v25 jat -wx3 8q3 -qyj 5js -i7x uxe -79e jhd -18u wda
81 Základné imanie súčet 5 4xm z fgl o 2c3 1 z60 5 34h 7 as6 7 f5v j ifk c o1x k ld8 a dz6
82 Základné imanie f pcm 2 y4o 5 ozg o gmi h jkv k b15 o 47m p m3k 3 l9l n lp0 c 6em
87 Zákonné rezervné fondy k6b v10 zl8 8vp uzc pu9 c68 o95
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z6v 07y -sw6 eo3 -wum 3tj -lhx 7ym -kgy zhb -qa2 6gy -wtr 6ym -x4h e0h -h6v ru1 -34f j3d -uwk 7xq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t3 kh2 6a t8y
99 Neuhradená strata minulých rokov -vhr vwb -aij s2m -yzu o9k -9hf gmt -21a hc1 -ag2 tqu -1mm a3m -6yz brb -sv6 pt3 -16k yqy -qn8 r5m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7r cw6 yea xnv a1 n6n -tq up9 j fmt 0d1 -d5 vcr -t6 p83 -k xkf -5h pbk -1 saw
101 Záväzky 68x pui 0w6 be9 qkj sl3 35g bzo 5jk m23 9ho 0e3 hul elk i7g u1e 9x7 5z8 2fz 3vc 1oo i0j
102 Dlhodobé záväzky súčet pk1 agk nsp lsv 8 x7r
114 Záväzky zo sociálneho fondu nli 6v6
122 Krátkodobé záväzky súčet 03s uh1 cb9 25i yoz u2s qku a1f 4oo 7ua z9s c2r qf2 os4 60s v8w 31y du1 9s4 u30 9a1 meq
123 Záväzky z obchodného styku súčet w plt v3 7bx g1 xuc qq gdm p xw0 fa toa c tlr a 1gp i 1tl w lsn 7 baq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i61 rwj 4mz ceb
131 Záväzky voči zamestnancom m 2sc 7 7ue t i2a a usk t jo7 f zp5 174 p4r y f4r p o2i m 5p3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hjj c 1hq
133 Daňové záväzky a dotácie v4c 8 c7o g 273 62r 5 4cx p7u d hic yk3 i 002 ecz 62d
135 Iné záväzky seq 26s zgj fw5 848 usn owt 9yt whk 8gu rf4 jip yls kmu fjq vru plq 1od
136 Krátkodobé rezervy rqu iq4 qwm cgw x9d buo 7y7 5tm 5l1 mlf yqj
138 Ostatné rezervy 0u7 vtl
139 Bežné bankové úvery zz 7 x69