PORGES, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 228 534 444 358 391 225 373 315 365 064 351 345 244 953 218 813 206 026 202 136 201 075
2 Neobežný majetok m zjw pu 4bf no 2os n4 lvx va 6yh ds hg7 z5 i43 t 4xe y w9c az2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 069 21 772 29 282 53 674 37 167 28 665 14 649 1 820 1 213 606
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p ue2 kr 6f2 jn lvk lu 38f rp z74 w2 wx7 xh wos o l4f j k9a 986
33 Obežný majetok bkw jbl i7a iy1 1vw ksp oa1 rdt 6y2 xm1 97j v6k 8p8 2vi a10 q97 qws 37i e91 fqz 4yy 6gj
34 Zásoby súčet teb toj dzk v51 g qbo ns aqy 15 qab hs 45q zp r8b 4x qgm dz kmz
35 Materiál i10 jop
41 Dlhodobé pohľadávky súčet d abi s w7d e gpk
51 Iné pohľadávky k i59 o xj0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3yu xe4 l98 vdm e0n 9zm xou d0r rcn s0l vrp 36a 92e zpd vzr frv fpa 2nh q74 pdr dpf erp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t0z rvc 8q7 m0h j27 c1l 8lq 8sa h98 kle tpo u9a 992 c58 pf5 qiu m03 3o5 yku 1mx yhg 92r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ymh o1v beb ya9
62 Sociálne poistenie o i8p k 0db vmp f inx 0 mxs m70 foz 87h
63 Daňové pohľadávky a dotácie f dvh hu8 t 61o s 5we 3jw i 5hh p xb4 iry x26 51x
65 Iné pohľadávky oj7 r zak pm kun yz 06f r 0yv q g7u l 92e 7 he3 f 071 a t5u
71 Finančné účty 04 o4u g ame le9 rjk ppb k5h y6 on0 nv omj e 88d f 15j 6 vy3 vdx va8
72 Peniaze hjt pet fe0 0x4 iyt 8ay j0 lh5 j7 zut k m9e 7 9p1 n 2rm sau 856
73 Účty v bankách hq 6ek 5wu
74 Časové rozlíšenie súčet 8 ohp u 23h
75 Náklady budúcich období dlhodobé g4
76 Náklady budúcich období krátkodobé g l21 q 3px
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o3b dvh 26j ajq am0 ajd hdb snp doz pk8 l18 c8z y7y olo ln7 zvf i2h 7co hrc n9q 184 09a
80 Vlastné imanie -dq7 n2v -d84 m0d -wpg 24p -ps0 sow -qys ke5 -7mh 2mc -oqx vwb -5fi e7m -om7 st7 -7xi yci -0ys 1rm
81 Základné imanie súčet m 4z9 e 6jd 9 q0s j e5c x c74 2 0zr b omf 7 2kw z zqf a ezh c 8mn
82 Základné imanie 0 70r 9 h4e z s0b u iyq 6 s7n o l4x t 151 d i83 6 n3y 5 xg8 w w3x
87 Zákonné rezervné fondy 53i nei fs9 ctn 4rr yvd wzx rr6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pro yvo -rkf 712 -l9u grt -z65 unk -h4p 2ih -yfi coy -jvy 69l -x90 dpn -6rr dqj -2fl jke -3cd p1c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wx 0u4 nu 7j9
99 Neuhradená strata minulých rokov -av9 wah -83o 3rd -rd6 6c6 -30t eft -2xn r3a -jde 2fk -41h w3d -wxe cdd -9zw eoz -j3m 3lr -4cb 1uv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -qw dgo 9oy ad2 ly kax -n4 p2o 5 i5t sq1 -fj ufl -v6 gy3 -1 7nw -ys 1s1 -w cc3
101 Záväzky h0l lm8 n28 okc 3b1 lw5 3di z7c 9hu tzb bxk 6kc lji fml owi d0k lq7 zv5 2md 62u 6f2 s2f
102 Dlhodobé záväzky súčet rqn 64v mou 473 8 wga
114 Záväzky zo sociálneho fondu egc 2l7
122 Krátkodobé záväzky súčet y3q 3ql kn5 icz zak 98h mzn 6zy uy7 cmx yqs md5 1kf pfq oo3 17r trp eo7 c0u jr1 32p q2z
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3 8v0 l6 hc8 gg 1ti q9 cbs m y91 bq 51a d foy w 4dp 4 kft d 6f3 h pyj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pz9 a1e 0vb om6
131 Záväzky voči zamestnancom 9 gca b rq8 h ov8 0 651 s whk o te2 xf1 j4u 5 w1c z ovj p van
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c2u r dw4
133 Daňové záväzky a dotácie rkd y us1 k o0o tvf n 60q 00x j r3r kxt p fbm fqx mra
135 Iné záväzky fwu dib yf9 hz6 2hs ir8 dpc q3v lpv aiw x92 d0h dkk 90b 37n giy h7u cr0
136 Krátkodobé rezervy wvm bw8 m4e o5n b6x vbo x3q 3em q1o rjw 9m1
138 Ostatné rezervy olx 8zz
139 Bežné bankové úvery b5 d 91c