TRU LE HUI BISTRO, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
24348/B
Dátum vzniku
18.06.2001
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý z nich samostatne.
Predmety činnosti
 • krajčírske práce (od 11.11.2003)
 • služby súvisiace s databázami - poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (od 11.11.2003)
 • činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov - inštalácia a údržba software (od 11.11.2003)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 11.11.2003)
 • lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 11.11.2003)
 • výroba všeobecných strojov potrebných na mechanické ovládanie okenných dekorácií (od 11.11.2003)
 • kancelárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/ (od 11.11.2003)
 • kresličské a výpočtové práce - kalkulácie (od 11.11.2003)
 • upratovacie práce (od 11.11.2003)
 • maliarske a natieračské práce (od 11.11.2003)
 • obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín /okrem murárskych prác/ (od 11.11.2003)
 • montáž sadrokartónu (od 11.11.2003)
 • mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe (od 11.11.2003)
 • prenájom strojov a zariadení (od 11.11.2003)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 11.11.2003)
 • dekoratérske a aranžérske práce (od 11.11.2003)
 • šitie, výroba a montáž bytových doplnkov a dekorácií v rozsahu voľnej živnosti (od 11.11.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 11.11.2003)
 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 18.6.2001)
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 18.6.2001)
 • reklamné činnosti (od 18.6.2001)
 • vydvateľská činnosť (od 18.6.2001)
 • zobraziť ukončené
 • tlmočnícke služby z a do jazyka talianskeho, anglického, nemeckého, ruského a poľského (od 11.11.2003 do 26.3.2004)
 • demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu - zemné a výkopové práce (od 11.11.2003 do 26.3.2004)
 • údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov (od 11.11.2003 do 26.3.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2009.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.9.2001, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.10.2003. Zápisnica z valneho zhromaždenia zo dňa 10.10.2003 a zo dňa 3.9.2003.
 • Notárska zápisnica č. N 113/02, Nz 109/02 zo dňa 14. 6. 2002.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 23.5.2001 JUDr. Andrejom Kubaščíkom, notárom v Kysuckom Novom Meste zn. N 166/2001, Nz 192/2001 z 23.5.2001 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
 • ÚZ ZL/SZ/Stanov.asice
 • Zápisnica z VZ.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • účtovná závierka za rok 2012, zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
 • Súvaha a výkaz za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierk za rok 2009
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2010
 • Súvaha + výkaz za rok 2008, Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 30.3.2009
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2007, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.032008
 • Súvaha a výkaz za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2007.
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Zápisnica z rokovania VZ spoločnosti zo dňa 27.06.2006
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.2.2004
 • podpisový vzor Ľubomír Pistovčák zo dňa 11.3.2004
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, 5.12.2003
 • Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve, 5.12.2003
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, 24.2.2004
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, 11.3.2004
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.9.2003
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2003
 • dodatok č.1 a úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.9.2003
 • dodatok č.2 a úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.10.2003
 • podpisový vzor Miroslava Pistovčáková, Patrícia Červencová zo dňa 3.9.2003
 • zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 3.9.2003
 • notárska zápisnica N 146/02, Nz 141/02 zo dňa 7.8.2002
 • notárska zápisnica N 113/02, Nz 109/02 zo dňa 14.6.2002
Dátum aktualizácie
05.06.2024
Domény