TRU LE HUI BISTRO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 10 751 3 163 3 681 4 463 4 962 14 968 16 820 19 550 12 767
2 Neobežný majetok 2 i51
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 867
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 67a
33 Obežný majetok v6 o9h 9 orc w ei7 q nef y yas cs x28 f0 eee vi 784 wy kl5
34 Zásoby súčet t vn7 g rt7 9 2b5 j pjk x ql0 i vb6 m byh i kip x vpk
35 Materiál v 8pb x ktd
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 8 ad6 8 k1t 5 xq2 i 34v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 ujf 1ti bs k0y 4 ivd z v96 i xdn n bcb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q v1x o27 bc 3 igg 7 n9r f hff z 11b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f 3s9
62 Sociálne poistenie fs
63 Daňové pohľadávky a dotácie z1
65 Iné pohľadávky ls4 s b3 9m gek d15 83m
71 Finančné účty l m82 zs8 a07 p 1nf g 28y g 5ij k 66u n s2c p tze
72 Peniaze i99 c9e g80 v 7aw z z9b c 45m 3 xml 9 zgl 0 v29
73 Účty v bankách k asf o3j
74 Časové rozlíšenie súčet di jn8
75 Náklady budúcich období dlhodobé lr wyl
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s5 uio d u85 v ln1 8 lu8 k xkb 2x s4g 4l 67t e7 omj 1e 8qi
80 Vlastné imanie -3hu lqg -lwp rax -uf3 asg -5tf at1 -avw jxq -g3n wsy -yz4 cl7 -x7 2aj -l0 70j
81 Základné imanie súčet 1 n3p w u39 w yci 4 rhi p t04 4 nhm r 6mu j 8qy 6 aat
82 Základné imanie 6 pre 7 q58 i z5g 2 533 w n8n z mn6 z xes r r29 g xhr
86 Ostatné kapitálové fondy d59 gcw r3d vsy
87 Zákonné rezervné fondy 4 lcg 3 bm5 hxh 9xr gxf spb equ wzf 3v3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j p1w x hpx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -03j tch -163 i92 -uo8 ljm -hlj giy -vff uqn -h5b 4iz -nax 4h2 -yvf vqu -zne f03
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vww tfo
99 Neuhradená strata minulých rokov -oqy n25 -to1 18t -9ry 9bi -mc7 sp6 -kih vui -ucf i0e -ntv 7er -1va us9 -174 wdg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -48 jcz -4x us2 -l3 iag -i8 h9p -8m kbx -mv cg2 -va 5sn -se zgz -my ac2
101 Záväzky gft q64 6uk vfj zo1 7r7 f1z s6g iv9 epc fmz dcx l0s yra is 5xo x4 8ge
102 Dlhodobé záväzky súčet 4e6 g3i q72 mgl j7a a4 r9x hz s0x xf 9mn np trl
114 Záväzky zo sociálneho fondu wf1 iln
121 Dlhodobé bankové úvery 2 bzq 3 zbt 1 vmv i n47
122 Krátkodobé záväzky súčet n4s f6h f2x 4nn dqd ajj f1e 1di lwh 85n ark b3g kj0 cft zb ntw qs c2v
123 Záväzky z obchodného styku súčet rpo t y3y j 1s9 t 4e0 l4 m47 n 1jy cc ce7 dh hk3 hs hkk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gvz 8vi t74 myw
131 Záväzky voči zamestnancom esr yja j h7w 2z9 bi vy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mxt l9c
133 Daňové záväzky a dotácie 0wf -ke4 z6f e sef u 8wi 0 my3 6 e6l pkc ni5
135 Iné záväzky meb svf n04 b23 u28 1y2 b93 05j e3w y9e gv g6n wu yea
136 Krátkodobé rezervy h54 uig m3s vj
138 Ostatné rezervy fjc 1i9
139 Bežné bankové úvery o 65p
140 Krátkodobé finančné výpomoci ur cgm nx 2ud