TRU LE HUI BISTRO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 10 751 3 163 3 681 4 463 4 962 14 968 16 820 19 550 12 767
2 Neobežný majetok 5 k2f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 867
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 nat
33 Obežný majetok x5 21q c ha3 u fcr v tue c p5o 4w cj1 sa ena n9 alq q1 w63
34 Zásoby súčet t fkb l 40e n jqp g olc t ihb v oxu j srs 7 x4u 0 erc
35 Materiál 8 v2v 9 wil
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 5 iky 4 wkt 5 a4t s q4x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 208 xy1 ov sf5 i 33i l a45 2 64w r gx9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s 041 82y jt 6 jpa h j1p a cqg a vzn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 3l8
62 Sociálne poistenie zg
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0o
65 Iné pohľadávky c5h f dd s9 tw6 2cd slb
71 Finančné účty d j9x e7v t4r 5 a8k c x1r g wdj x lx9 2 5f4 i dfg
72 Peniaze nxq fi2 6ai b zjy g kyh 1 ocu g l7g 0 esf 2 ama
73 Účty v bankách o gw3 kpr
74 Časové rozlíšenie súčet 2t a4c
75 Náklady budúcich období dlhodobé 82 byn
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5q 2r2 u yp9 7 vvq 2 xll t 1wh ro dr7 g5 jit br fyo ta 34u
80 Vlastné imanie -ojx dcw -isu 50d -9jh h0q -9h5 wzi -7sq kx6 -6u9 aze -b4l jbg -sx nj6 -lc vm4
81 Základné imanie súčet m pmn f 9i1 q uxm 0 qh8 x ahm w l4c b 64i 0 hll 3 u8d
82 Základné imanie g ejb 5 xtt q vna e 7d1 c 5f7 b z57 e 5yf c em1 2 s3s
86 Ostatné kapitálové fondy y1c 6ec ydl zx1
87 Zákonné rezervné fondy a jd4 y auk 1sj quj ger 1r5 npu awv yso
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5 dj1 e f7a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hkm 7tb -w4i xe1 -yja yoj -2e9 9dl -0q0 y7q -u1b 6gy -bnp 223 -7q8 ebz -hmf 4ub
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w6m ked
99 Neuhradená strata minulých rokov -obg qwd -i1m 8rw -v8o rlz -u9r 9kz -t5n 0q1 -bg7 iry -llq mqa -os5 3w4 -cno r0b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ay pu3 -mj y8f -xm 4kv -ua lkm -p8 6f9 -7g g9i -b6 2da -5p rb0 -e5 1ry
101 Záväzky qrx 6ac aae y6z z9b hxw tdk siq lst 9p5 rp0 i42 nj5 yw8 3q zll py gzk
102 Dlhodobé záväzky súčet 2vz 9s2 4zm e3f au3 hb mkj 9h 5lt 0w on9 ph kb9
114 Záväzky zo sociálneho fondu yyi 53c
121 Dlhodobé bankové úvery f frv s bqe 5 8ys k g8e
122 Krátkodobé záväzky súčet ff2 hut hck etu g62 twh lgt ty8 hvm cg1 ngm qto b73 5qu of r0m f2 bnj
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5s0 0 v7b r w0k o x9d av 028 r btj c7 x3i lm iw7 l6 na8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vov xf3 rb4 09j
131 Záväzky voči zamestnancom rln gy6 q hi3 zxm t2 1e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c1y fym
133 Daňové záväzky a dotácie rng -8jv 6gh h jo5 g t1r 1 2of c vz4 muf 8k6
135 Iné záväzky y8h u36 xph xhy dj9 zdx poo 8x4 036 x7i mt 7o4 nh v67
136 Krátkodobé rezervy wcz zk2 y4l tr
138 Ostatné rezervy ld3 inv
139 Bežné bankové úvery v et9
140 Krátkodobé finančné výpomoci ot 86x 1k 2t4