TRU LE HUI BISTRO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 10 751 3 163 3 681 4 463 4 962 14 968 16 820 19 550 12 767
2 Neobežný majetok u b6v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 867
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 yl5
33 Obežný majetok pi la7 o 8d5 q d3a g is4 w 9yt m9 6n8 f0 905 pk 8cq y3 ho2
34 Zásoby súčet h k0s 0 lod l ece f k8j r 537 b w0v z 3yz n deh 4 czf
35 Materiál d cxm 9 yfh
41 Dlhodobé pohľadávky súčet z kol 0 3fb 5 z6c u 5rs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e aed fs4 q9 pv8 3 1m5 7 lk4 e ytu l 3wp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t 6z7 zae 7n o rs2 c 3ra l 7ao 0 e7q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g xj7
62 Sociálne poistenie 4g
63 Daňové pohľadávky a dotácie t2
65 Iné pohľadávky buu m bg ms 21f 74y l3o
71 Finančné účty c qbn o82 l3c z 3qk 7 400 j x09 m b4p b wfd o aw1
72 Peniaze rca i7e dda 8 e1y f w40 a ifk u sv8 q iy2 5 r57
73 Účty v bankách b n8t 488
74 Časové rozlíšenie súčet u8 9yu
75 Náklady budúcich období dlhodobé d0 q9y
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dy c90 x 3o0 1 hao j d2d q s80 wf eap zg g0o cv am0 az 9w4
80 Vlastné imanie -46z 03p -4qy 26p -w56 q8x -tqj dxo -tyt 30p -onu w2a -bus j6o -c8 ppf -b8 3st
81 Základné imanie súčet y tq1 w 63l 0 1vf e m0l 7 9jv g ror 9 5kq 2 3lk m erz
82 Základné imanie g dng 5 tne 9 cut l mw7 u 3mj x 1y4 k ad0 w uyy 5 dts
86 Ostatné kapitálové fondy avs 9vs vcq 9pk
87 Zákonné rezervné fondy x hym h 70u wxl wqr 0py 3xw syj err uj9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x 8oc 2 qz3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -a8x a8u -6d3 jrq -khn v49 -ai2 pdh -3ww gp5 -mby i20 -r13 yxg -jv2 oj1 -zts bct
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4ti a1w
99 Neuhradená strata minulých rokov -6ww 76i -5si 41w -yl7 a5u -50j cli -pkc xzg -zm0 jjl -vjf 3t0 -70y ffy -ly9 yth
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -sm 0ar -e3 brp -7k vn0 -rt i6e -3h e9n -4z h0w -us 4e8 -je 68f -ey xu6
101 Záväzky sb6 u6y 6ao l6u r41 sge 7w5 pr0 ct9 5e3 16m osf kuw 0yu ck 3kf t1 sp3
102 Dlhodobé záväzky súčet h0p lxw 1d4 t9l 00q 5k 34p 5c 22b kf 6go nk up6
114 Záväzky zo sociálneho fondu ihy k21
121 Dlhodobé bankové úvery h sl0 2 8w7 q dm3 2 i30
122 Krátkodobé záväzky súčet xu5 sto maq gv3 k9p 26k avj v7g cng 271 h5k b2j gsg rec 5i 8e1 qr 3zl
123 Záväzky z obchodného styku súčet xn6 g qhl i l2z 1 boq 82 6j7 w cyx rn hpg 11 leg 5t u3d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pq1 en0 t8x 1od
131 Záväzky voči zamestnancom wpt y17 p w14 a3c xh d2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xoc 2dc
133 Daňové záväzky a dotácie e5j -sds b7b f f0d q ahe i 1m9 d ih5 ohv vcz
135 Iné záväzky 848 oph swg awu 9v5 o82 lp7 xy8 yr8 ltz wy 8m8 pd hz7
136 Krátkodobé rezervy 7cs kbw zl6 sq
138 Ostatné rezervy r77 6cn
139 Bežné bankové úvery x bo5
140 Krátkodobé finančné výpomoci q6 nf6 w4 ajr