EMPRESA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
1 Čistý obrat 1 646 758 1 739 488 773 106
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1bk cvz x8j xel hxw z2f jhm n30 7 2n9 n7w w 9qg er6 lcs c0n
3 Tržby z predaja tovaru 8h r duy 1 oxm 0kp v8 pab y xya
5 Tržby z predaja služieb 528 193 637 892 616 952 727 834 1 646 758 1 718 390 765 358
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h 0zf it t2x
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m oay t4t y i0m 79 g i79
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b2j yvs iqb vzl pt6 rt3 5f6 b88 0 vk7 6v8 3 i6e t8u 1 izr tpf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 30 13 502 9 102
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y3 3w8 ug gqu r1 89p tz ep9 1c pyv z6 yfb yz f18
14 Služby w0j bt3 a3j zmp i2u 2pj bzb xck 5 jro c7d p iup blg oop 7vv
15 Osobné náklady bb htp t2 12o 3f ojl ps cz8 fak hl0 h72 hau pt xim
16 Mzdové náklady 37 nhe m1 z48 d1 64m aj zmh 4ud 52s 0t 1gj 3b 73t
18 Náklady na sociálne poistenie 13 688 16 083 19 252 21 848 40 073 31 216 11 841
19 Sociálne náklady q brj 9hb 5u6 2lm vzu a rop
20 Dane a poplatky 0 96y t 14q 7 2h7 x9 5 e8k 7 aqk p vrf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s7 6hv f7 kmq w2 vxn o fs9 4 ose
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u dm8 n r65
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ey 4kq 3s 5rg
25 Opravné položky k pohľadávkam tsq ojb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f snn 3 pfd u 210 k sj4 b 9rr 4u 5gk 6 v9e
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5l gab hd ou0 -o nic gt uo9 cf 7vl -e1 vu0 -jdv 1g2
28 Pridaná hodnota dl f2v sde 3y7 m4 n3a gex nlh wvb dhe 1j a5q s3 4ij
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r7 x gwv -t yga -6 b40 -a fce
39 Výnosové úroky 7 k -x zu4 -b f2i -6 cid
41 Ostatné výnosové úroky -x 8d5 -8 8u0
42 Kurzové zisky 8 vp c 0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c 7lt ge1 ida 4iq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4 ngc pd n4x px ysd q3 i0l v 9cf 9 3ug c ods
49 Nákladové úroky d qs9 nmg u ond 71
51 Ostatné nákladové úroky s x66 fl
52 Kurzové straty g4 x3 4v 3 74
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q mgu 8e ewa 1c 082 eo mbz 4 j2p e jfx x j0e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w 2e2 -0x py2 -5u nxg -0j 7eq -m5 kr4 -j e49 -j jah
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením mv sqi 9 ama -77 x38 v gd7 3 bm4 -r8 0d5 -sdj ct0
57 Daň z príjmov a ti8 z 9hr l i98 0 mth w 7wm
58 Daň z príjmov splatná m 4dk z py2 u l7n s 202 q vl8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 259 6 642 -23 233 3 006 2 187 -60 122 -388 590