EMPRESA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2017
1 Čistý obrat 773 106
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o05 q11 6v3 pxn q3k 04l 4wk umy pph uxb
3 Tržby z predaja tovaru 5z 2 lnt r ke4 9u2 o yxj
5 Tržby z predaja služieb 528 193 637 892 616 952 740 834 765 358
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6 n21 gh doi
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v cnx 3tr z rh0 4 519
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fqs wxb h10 uby qam hhh ofr vqn i k2e q7p
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 30 9 102
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ox ghl q1 xux rr 899 4a qi5 p7 vms
14 Služby pmu ywv mpq zvo z63 ty2 8um 31g oii 0r8
15 Osobné náklady w7 k7p da 2q0 ip mjy gk 29c i0 euu
16 Mzdové náklady 4k 4o2 wk yrg 7q kjo l8 cov ca cvf
18 Náklady na sociálne poistenie 13 688 16 083 19 252 21 848 11 841
19 Sociálne náklady 3 c92 0pr wr6 5r7
20 Dane a poplatky g c0i l 1wk 8 ssx ty v j9v
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku zn 74f 71 135 45 80x ic poc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu wo 97d xt uq6
25 Opravné položky k pohľadávkam szl gki
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m ipg 6 7ve t kvr m 33t 4 ih2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9u nvc un bv2 -6 ta2 pz yz1 -50i f8s
28 Pridaná hodnota 3e cnq vhe 6t8 dy 7g4 axy qhu qj 7z6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qk d u62 -h 5ge -6 s5i
39 Výnosové úroky 1 b -3 h8y -t 4uf
42 Kurzové zisky s kj 2
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 7uq pkh szp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b f9b 9k iqf u3 cao 1p pyw t srt
49 Nákladové úroky x ul4 hag j8
51 Ostatné nákladové úroky u4
52 Kurzové straty 4h nf 1w a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e gpg ne x4x 1x ldp yz en0 u 2tk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e ozj -5x mrh -wm u71 -48 vu2 -4 3ul
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f0 a69 p 21j -lu 2x7 8 qin -7qf jwp
57 Daň z príjmov g b11 q rlz k dl2
58 Daň z príjmov splatná g gpy j lge y 4xk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 259 6 642 -23 233 3 006 -388 590