BITTNER Travel, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 111 547 49 588 49 106 59 658 50 193 68 369 41 894 24 311 44 041 50 099
2 Neobežný majetok dvm n1 1h1 h pxc x ixb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 770 9 179 4 588
12 Pozemky 19d
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8f dh2 e dqk u dpe
15 Pestovateľské celky trvalých porastov gfb
33 Obežný majetok b0 msn aj 6zb eq 0w5 0l 07m ex fwm 3a wjs do j6j t5 dru xw 9ct
34 Zásoby súčet h9x i9y y ata
35 Materiál 7 s66
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ad 0e9 gn uiu 7u 76q 81 kj1 6c bjf br cc9 u mge 6c 3be 67 0dk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bz h4e q zr7 o apt ij vep 0l 6ae jv vc6 f sjx 2n fdo k8 qjf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fv tl1 l krw 4 e10
58 Čistá hodnota zákazky 54 8aw
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 47 575 5 000 30 675 30 675
62 Sociálne poistenie kq0 qr
63 Daňové pohľadávky a dotácie k yq1 4 xpn 4q 6 tn3 6gx 8t
65 Iné pohľadávky 3 h1c d iwm 8y gwn 7c pol e3 arm p35 -m2
71 Finančné účty ft auo p3 40d b3h p4 mlc g 93s r 43q nk yjw zb i6y sp e4b 6t ypw
72 Peniaze 1r cfa no bl7 q5r 0o3 1 6v4 e ti7 dz x1m 9m 0jh 7p yrs qk ysx
73 Účty v bankách a idh 18 293
74 Časové rozlíšenie súčet 2 560 0bg w a48 zc1
75 Náklady budúcich období dlhodobé tzs 3fa kxf
76 Náklady budúcich období krátkodobé p e92
77 Príjmy budúcich období dlhodobé qd1 jn0
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tiz vab y9 2uq n3 9fk pc m2h fv btl vo ne8 fv izc hv kuq nc d5d a2 b0a
80 Vlastné imanie kb 5n3 y 6jg co v3f d0 0vz k4 4dr b7 8mt iw 9lq yj ve4 ru wye ed nlh
81 Základné imanie súčet y ujn h wsa j 7y6 s l1s b g3m y 4vm 2 iba i 4rz y ipy 6 687
82 Základné imanie 8 0qb c p8k w 7qq y 13y s lvj r 7d5 7 ff4 p aou a 3bc b owf
87 Zákonné rezervné fondy ywe qht r27 3m6 d9o i51 kmt fu9 efq 7xn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qjs ae1 w7p e52
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e4 xsw x8 5 rqp w 71y hf tg1 yu rer ec 7tp 8c cq0 as ixn h o8i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kb djo n lg6 w 4fz fl 0m5 9e xj0 qg 636 yl t49 ty bj2 91 2tj h e27
99 Neuhradená strata minulých rokov -m ybg -7 qvf -k 0df -t 32a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 psi wii x wo9 4 9h4 v ttv x i5k d vox q frk aa 4c2 qr mvb
101 Záväzky 3j ob3 3p 8ku z0 9sl er nyu ba 4lw cf v0x 2 bo4 -fd 9yi f r61 1 e7g
102 Dlhodobé záväzky súčet way x2 lm7 v yuy r opd vxm b0n do3 gem 0cc 39d
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0vx 13f v4d k4q
122 Krátkodobé záväzky súčet d8 o67 h jw7 w 55j v2 dow 2 zg4 b 4wz -ja bba -td 2sy -1f knw -jx g68
123 Záväzky z obchodného styku súčet g cks v 5c4 ci cnb ncv 5 9iy -4x z0i -js mu9 -0w 8ad -c8 zjz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8o
131 Záväzky voči zamestnancom so1 k6i y 19f r p9p 9 k64 d h3m 5 eu8 u if8 3 qv0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b s01 7v5 b h6z t79
133 Daňové záväzky a dotácie u nqo 2wy v6y phi m d6g x bze a 5bd 9mt 4 s25
135 Iné záväzky l1i b p2m q3t bl0 z dcy f3v
136 Krátkodobé rezervy h n3o
137 Zákonné rezervy h 52i
139 Bežné bankové úvery 0q x38 ge 54a e2 twr lw 7af 1i 2w4 bz bfv kjm ww 7wc mm uog
141 Časové rozlíšenie súčet k le2
143 Výdavky budúcich období kratkodobé h fbx