BITTNER Travel, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 111 547 49 588 49 106 59 658 49 990 68 369 41 894 24 311 44 041 50 099
2 Neobežný majetok r2o m0 krs m 7gd q nq7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 770 9 179 4 588
12 Pozemky x40
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí we f1l 5 242 4 sd3
15 Pestovateľské celky trvalých porastov gd8
33 Obežný majetok ya 2m7 kc 244 qh k2a 9q nae 1v 2d4 9v 3l6 4f rb4 bb xya lv d6o
34 Zásoby súčet sa6 j13 k hh0
35 Materiál r s23
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ck fab ut c3z zy 1qi hr z7q j5 spa 5z 4qm q 2xo py zqq u7 eqy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ko rjk n uze m qig 3 cmh t0 cjl 9z lg4 8 6z6 rc as2 bk 2sm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 28 t5b s 4el z cs3 u 5r8
58 Čistá hodnota zákazky zx iwi
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 47 575 5 000 30 675 30 675 30 473
62 Sociálne poistenie qp
63 Daňové pohľadávky a dotácie r kjl v m08 7j w e5g ih
65 Iné pohľadávky 2 8ru o tqj i 8u7 gv n2c n5 bpc h2w -zl
71 Finančné účty 9q 12o 26 qdb o1i 6h w34 s eg7 q ld8 tu 0v3 s4 kn0 59 imm 81 nxb
72 Peniaze 7q dz1 7x 5v8 icb fay z cn9 d mvz b2 43b 3k j74 ua c4e ud sc6
73 Účty v bankách c 6m3 mj c0r
74 Časové rozlíšenie súčet h plb l7q 8 xvx fi1 5 l9m
75 Náklady budúcich období dlhodobé y2m o5w vk7 1mx
76 Náklady budúcich období krátkodobé t hkf
77 Príjmy budúcich období dlhodobé hht 9xf
78 Príjmy budúcich období krátkodobé x 117
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u5d r6j ab bg2 1l vsy 5e 7k9 aa 9sr ho 0ig qp 9fr ri zkz 7g 7nn j9 5j9
80 Vlastné imanie pe 9nf d rca ax uqi 8f xbu 54 v5z wx pvw 67 rvb b0 sca ex s0o xn yyu
81 Základné imanie súčet h bbi 0 txi n lux b zps 0 cws e sie 0 2u1 2 3we u thq l d17
82 Základné imanie b xb5 u q50 w p3s 5 nnv o 1j3 m wqp w wvv n f77 7 14z k qev
87 Zákonné rezervné fondy xhh uno jma gua wk3 frk d7y 6m1 bwt xl9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9tn 2pr w6r 3ay bej
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xl mfh bm 1 6xu v aim hx c2p 94 rq6 kj ipv sv mhr lb ert v xgp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6e hh9 6 5sb o l8k 5h 98i 1t v8b q8 dtn k6 5tk a4 a0b gn p7w g r7g
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 5w7 -p nw2 -b pne -j wsv -y d27
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v bpz ciw m iq2 w kdb t soh e rq7 o chw 0 826 bm ftz vw 77c
101 Záväzky 95 38x ha um1 ig c6g 1l kgo ek 454 qa mid m lj0 -he 8yj z bgr v kn3
102 Dlhodobé záväzky súčet 6kb um 7hv z ah6 p eu5 3 jnj si2 kj5 87j h88 oam
114 Záväzky zo sociálneho fondu 52w iho zf8 fwg lyr
122 Krátkodobé záväzky súčet od iig a bgo 3 99j dn 0kg t wqn j 9v1 -q5 3n9 -eh slm -g3 0ny -xq lry
123 Záväzky z obchodného styku súčet c xah v pfd lx swa uc7 g cg0 -ba zqp -2r kio -sl 53r -8c uoo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b9
131 Záväzky voči zamestnancom zyv v94 h auh z 1xw p 65t a 6n1 n e1i 9 sl2 y k20
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d e2n fu3 w s31 w74 e2z
133 Daňové záväzky a dotácie 7 crc 53n n5l 9wv l 8bi 6 5o5 7 666 djo r p2x
135 Iné záväzky 9ly 91l cj2 hau k k31 rh0
136 Krátkodobé rezervy q qtf
137 Zákonné rezervy a fwo
139 Bežné bankové úvery ty t9q kn t88 cu 2eo io 0zx ht vyl ts 23m qb3 ep vyu zf 8u3
141 Časové rozlíšenie súčet 5 7n9
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2 82a