EURENT SLOVAKIA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
27238/B
Dátum vzniku
02.09.2002
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti môžu konať vždy dvaja konatelia spoločne
Základné imanie
99 590,00 €
Predmety činnosti
 • Leasingová činnosť (od 1.11.2019)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 1.11.2019)
 • Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od 1.11.2019)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 2.9.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 2.9.2002)
 • prenájom motorových vozidiel (od 2.9.2002)
 • nepravidelná neverejná cestná osobná doprava (od 2.9.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (od 2.9.2002)
 • poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 2.9.2002)
 • prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti (od 2.9.2002)
 • prenájom spotrebného a priemyselného tovaru (od 2.9.2002)
 • nákup a predaj automobilov (od 2.9.2002)
 • faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok (od 2.9.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • RNDr. Branislav Cimerman
  Poľovnícka 288/20
  90024 Veľký Biel
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.02.2023
 • Michal Rajter
  Jarabinková 10
  82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.02.2023
 • Jozef Bielik
  Leitne 4453/10
  90201 Pezinok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.09.2021
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.01.2016.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.01.2013.
 • Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 01.01.2005. Christoph Spielauer, funkcia konateľa od 02.09.2002 do 31.12.2004.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.7.2002 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
 • zápisnica z VZ.zep
 • prezenčná listina.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 22.6.2016
 • Podpisový vzor zo dňa 22.6.2016
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti z 4.1.2016
 • Nové znenie zakladateľskej listiny spoločnosti z 4.1.2015
 • Podpisové vzory konateľov - Peter Vojtko, Miroslav Jaroščák, z 4.1.2016
 • Rozhodnutie mimo valného zhromaždenia z 15.12.2015, 2x
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Výročná správa za rok 2013
 • Výročná správa za rok 2012
 • Zapisnica z rokovania valneho zhromazdenia
 • Listina prítomných spoločníkov
 • Podpisový vzor - Stefan Aumann
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Výročná správa 2010
 • Výročná správa za rok 2009, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou zo dňa 30.4.2009, Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti za r. 2008
 • Výročná správa za rok 2007, účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia, 1.1.2005
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti, 11.1.2005
 • Podpisový vzor konateľa spoločnosti, Mag. Erich Windisch, 1.1.2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Účtovná závierka za rok 2002.
 • Spoločenská zmluva v nemeckom jazyku + preklad zo dňa 19.7.2002.
Dátum aktualizácie
28.02.2024
Domény