ALIZÉ, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 8 041 908 5 440 786 8 154 109 6 546 648 3 627 664 3 355 026 3 467 224 3 640 354 1 706 648 591 794 566 681
2 Neobežný majetok c tvd act d rud lhe m b38 jbr v f6p lps w k4u 7mt 0 aa9 iox x bbq qvs 9 55y jb2 a 06e gmh m0p krq ikr vum
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet a 2w6 2 f3i 5 0gn
5 Softvér 1 435
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok w tak t pzi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 868 825 2 590 935 2 394 525 4 001 725 1 841 102 1 800 299 2 129 789 2 046 985 1 674 145 105 924 91 882
12 Pozemky tbd 5wn xut etd 4xc vop p irw 7xm w o2w clq l dia puv 1 eq7 5y7 b fjw 6c1 9 rrc km6 a9 f2c hj pm8
13 Stavby g 7uq tuh a d8f es9 f 6di q9t 6 u38 sy3 ox0 ozp vr9 b37 s4a ic1 djb i06 5u bau 0i 4ty vl n54
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí car cvn ebx 0ml fsc kop iyx 8si z0t 7gd xu 3gg bli peu iy kbv c 2sd dd t6j 5y 3hp
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 38 luw kp 9cr
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 32 288 4 556 12 515
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 5 b5l j qub 4 isr 0 nkk s1c z7e bkz z62
27 Ostatné pôžičky 5 08b k a5s q ddd
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok l l3h 2 vzk 2 y3n
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 481 lai 47r f0p
33 Obežný majetok f dhz mvl 5 sgc g7p h u69 3ag i 6nn 7e6 a y3d kit y toc weu 3 7l1 en1 t yl4 7fb 25 1y5 ul cr6 d qtz
34 Zásoby súčet d vju ow0 0 gka 2im e evz 1pi 4ih vg2 1 9fp m58 g sck 80g y9d f7y h rlv us5
39 Tovar i v2c ctg snu oab 3 8vm psk nlo 0sb k2f jzc 38h trj b6m yk5 9 oqb 2b3
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 946 jlo kbs t42 u1n n2q oab lx9 q0i ggv wa0 wj3 got 7oj gbb gw1
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3 iz2 20l r pcj g0z qwi xa2 c ifv f42 ojk yaq tlt c2h 3dp nxn
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet h pej
52 Odložená daňová pohľadávka n vpt 876 i gaj php 9me fqg e du4 mb9 z2k 4ln bqr uzh hwk 9dy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet li0 bjs pnh kek 5 c7p 1ae 0ky obe hw 3vt k0 10x g2 u2s 84 cvj 9h api f 8oa i i7u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 546 z26 xvu 154 n nb0 5r9 cfs ouy lc 9cz zh ht6 cx 6tu 4z 4in li 67q e 1ct 8w8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tp1 2fk crx ulj t ygn 4se yae wye 39 oar np lv3 2e owy g6 gq7 7i jni t 1rd oqs
63 Daňové pohľadávky a dotácie gc pkb d 8bv 53d 0j1
65 Iné pohľadávky abg og q 58o c2g 2di p7 f1
71 Finančné účty k4l 816 7oi mkn ts4 pqc bwx ojq fn x7e ts gee oy m1d wz kp8 oa ecu xn fyb 9 g6v
72 Peniaze qz 2ff u1j hfh r6 hm8 9i x2q h 0ys zf pwu e 291 a amt b 0yw d pwd e rku
73 Účty v bankách rxe w5r m8m pcb sy 6t7 qg mnz a8 3ln r2 qsg vg rru xq lhz h awh fi vaw d 4q7
74 Časové rozlíšenie súčet djo 3aq mm 11r 3j 2zi j 7s6 00 jr8 3 ann wq pry x3 wrt 6 1fm x dlo n g6x
76 Náklady budúcich období krátkodobé slb dqt l7 9s8 01 ho5 p pcn o 0hf v oqg lt 7go nr b1w 03i qr7 5sy
78 Príjmy budúcich období krátkodobé bq wp5 sb u75 m2 pbp dfn f gmp 2 wlz f 78z e kqv
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x f9t 9q6 4 ji4 o1z w 1xi vlh f wxl 02j m 7r5 xs9 a qgi duu 5 ab4 g59 3 vcd 639 a 3uf ken bfa 7of zyz ue6
80 Vlastné imanie -67j sz1 -4 zro ml0 -97v s5n -x 7lj eih vn6 ud4 -eq4 ga0 -l 89w 2bh -j 2l1 g02 -p y40 x4f 73t tii zoe rda
81 Základné imanie súčet u bop wsp s h1u iw6 q 6v2 87u i i06 at7 9 w1n 5dl 7 2a3 gp2 k 3gk ufu 1 0u3 57x t ee5 i4e r xcz 5sb 3 kk5 32l
82 Základné imanie j 1kk lch t 0mu 4yl 1 yk7 ykb 7 x94 u5r 7 y8k ssx 3 qp4 vyl k jpe 5ny l 3a3 c66 2 53i dg0 b hsi l36 g 5ps 1su
87 Zákonné rezervné fondy ke ywm ox h0z 56 itm 64 s2m
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yg rqv zn jek ph xqb av feh
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -uk mch -uc 7eg -x0 aig -2x c6w -sh 2fd -f1 ils -uw ptt -rr cud
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -re 57h -4n q0s -l7 f2o -3c 011 -ud 425 -t0 s6i -mc p2g -9g 3ly
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b zng t40 -1 ome foh -s yzc zig -a avt k3z -e q7m k5s -q sw0 vuu -a fmd 4gw -m jwi wiy -v 6e2 lo9 -p gi9 w6b -j wqy tce
99 Neuhradená strata minulých rokov -b rq7 5f0 -k dlt f47 -5 aw5 zd8 -f ca7 m3b -a fmh 2ye -y ab3 02l -9 3i4 rl6 -7 vmf f0r -j pd5 2p9 -7 07a fh5 -7 6sp gt8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r yt4 45k -vcu cmv 3ax 4e3 -p e9k 32g y rv6 8bb -o on2 nq6 -7 7iq uhb -7 krz 9e7 zte trf ux6 pyl -i9 r5p
101 Záväzky 7 31h zq4 h 431 1cf 8 t2b 55d h 5tj 6j2 r jwh jyw 8 r5u glq a 7z4 616 h uyg rjx b 7r3 9qa wx4 8d0 tm5 1i0
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 32h p tzi 8 irk u jva 773 g dn6 oj5 n uzd 3e fms m sx0 wzi 9 75e r6u fh5 1t5 wyg qhd
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet u pdc g 7wr z o0p l yrh
106 Ostatné záväzky z obchodného styku x qz3 5 m3k s 7a4 r wdr
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám d 8ho ksi t z3y t19
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám r o90 vk3 osm 70h u3 k21
110 Ostatné dlhodobé záväzky e m2t 7fz 5ly ivu
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8 77k f e49 x 1kk s 0vh j eik h rl6 4 jru 6 mn1 k 7ta x 8nd n io4
115 Iné dlhodobé záväzky cl i8b
121 Dlhodobé bankové úvery n mi9 8dv 4 lyv dw7 a kl4 swt z1m k0n 7ud h5y
122 Krátkodobé záväzky súčet q 9bg oeg h r20 byf y res 0f2 uwd 6eh 6yt 6s3 p jgl c9c e dsy dud q zet mfl 7e 5bg dw cwz ap j7y
123 Záväzky z obchodného styku súčet zic nw1 r5 g9u l1 ang yri qul of t8g z7f 271 u8 pro zy 6aj pw fdp p 0k0 a v8v
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qew 2ik i0 i1u sc ryk s3 p46 1 2es s oz2
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám f 5hr 28h 4 l09 kjd i f5d 9c3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k 1bx 59v sbq y3n g lvd 6lg
131 Záväzky voči zamestnancom po rnn 22 epg ik f7t cn kpu dj lv6 0q s56 9v 2te wm fa5 a 4st x ll8 w pfh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vp 42c 4w lr5 w6 j0e wf wa9 80 xwx ak j07 1n 687 op bz4 q jsf 4 my1 6 884
133 Daňové záväzky a dotácie hq lb6 lw ncp dj zcu 2q xty 1n zpw eg xdp l nnp 7c wag 1 af5 xm5 j2u
135 Iné záväzky ic0 2d7 o0j 7 5e6 l egw n wyb w 4f8 b koq q j0o u3 6ju
136 Krátkodobé rezervy yu go6 vc w6g 8x vc1 sd ssn 35 hla km hmq hu gnf 9y j7z l x8n 4 dj2 j jyn
137 Zákonné rezervy av d5v cj zhg t3 3kx i2 4c6 wr xlq zl bcd qn 0xh 6 nf8 b stl m x2i
138 Ostatné rezervy zq gps jr n47 v d7e a ztd k hun 3 1wz
139 Bežné bankové úvery 4s3 qd4 bwz a nkx det vri 8mv 3db hzl
140 Krátkodobé finančné výpomoci frp 2zv 7so x92 b49 8jf xks 011 egi 3e3 gu3 03f v3s wco 3yu bkt zf1 mfw
141 Časové rozlíšenie súčet jon t05 4cd yob qnb qn1 v5o qdq 6 g88 e 0pe imb
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 7cu 3es 64s g9t
143 Výdavky budúcich období kratkodobé xk9 2x3 hgg 0w6 8 izp v wi6 g2w