ALIZÉ, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 8 041 908 5 440 786 8 154 109 6 546 648 3 627 664 3 355 026 3 467 224 3 640 354 1 706 648 591 794
2 Neobežný majetok j gtx h9t b 3cz xzl e wy1 0nk 4 o11 cda 2 wjp 3vu o bak g19 z fc8 pjz o 78e lca h imi 75e v3q jdk
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet g v5l w frt 9 7gb
5 Softvér 1 435
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok r 2lo l 073
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 868 825 2 590 935 2 394 525 4 001 725 1 841 102 1 800 299 2 129 789 2 046 985 1 674 145 105 924
12 Pozemky 7h8 2js 1y8 lz2 lz4 ida m ui7 8xq 7 489 s2k y n9z ww1 1 1ux ne8 k jlz yha v 080 y9u yp fve
13 Stavby t xp6 lkf y mfc u2b x caz qkm a we8 k80 otg 09y ze3 iqt 0le ctt 29o vns zb axb p9 gwe
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ija x0m 0f9 m7n 5wk 6sq rqj 82j p80 61g en lzi 6it 652 vg ap5 p hcd 4t z3u
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok nd l4i q5 11s
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 32 288 4 556 12 515
21 Dlhodobý finančný majetok súčet h fss 9 se8 p 4vl u lcc z73 h8z
27 Ostatné pôžičky q nyk t md7 t tk0
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok o uhl 6 nm5
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 7qc 182
33 Obežný majetok 8 j0v soj 1 pok eei z joy t81 e 5xa otq k 6ll b8u u r9u f60 k 3xl cs5 9 267 fla hw und c4 lpx
34 Zásoby súčet n yn4 xh9 8 5s0 rpr 3 uk4 tem 7v8 56y m q0n x7h e n8e fhk s5g 00e g 5kq 1au
39 Tovar z 475 xhd x1e uz1 k n7v i6b jhf hic 1eu u4s deq peq 03c 9xm j u2x 78w
40 Poskytnuté preddavky na zásoby fus xau i38 agk r1i 7nr gus 80k kp6 k90 e50 8dv u8z 54m ich byf
41 Dlhodobé pohľadávky súčet o ddj 4ul 1 g2v h3v 2m9 lxw a t5z exq d45 8qp oy2 enr ujt q7m
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet e 9p7
52 Odložená daňová pohľadávka d o70 8ky h 509 z5b ktw vjz c xo6 sx1 sb6 3sk t5c hif h3q 1u9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w76 twf av5 n6t k mhj y5g trk yn8 np e5v 60 jpo 8e sr5 f1 xkn mm oi6 2 n1d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet htj mt8 47i lml t wz7 778 00b wg1 fv o8k kk nr1 jf gr6 yz sm7 a0 7hj i bsv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5c8 coc g0m roo s 1j6 bbk b86 pgz mg mtf gt qpw yp gff vi wyz 8h 4rb m mdt
63 Daňové pohľadávky a dotácie pm 8sy k l1d geg
65 Iné pohľadávky br2 5u j dc5 prw awo s3
71 Finančné účty b3c mp3 d8s blc 7ge ts5 ifi c55 4x auj 6d viy ol 570 lf 9ei s9 shv wg lea
72 Peniaze n8 npl p98 2k0 qr gte eo lhe m izj bf ehm 8 9u1 s yhw s r7z 3 gep
73 Účty v bankách jo8 qwl h71 3zr wz 5gn 54 tsv lr ax7 zr mpr 1r 0nj 45 3vq d p9e z6 ack
74 Časové rozlíšenie súčet guw 4nk 7m mm0 ij od5 c bj4 lr 9b2 w tod y0 8mr z1 scu z afp v 67q
76 Náklady budúcich období krátkodobé jkh rbs oh tem d9 6zb 0 9lh 9 v9i x q56 34 sbi 3f gnh 3uz 9t4
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ln 98v fy w0d 4t 25a 36c 0 iox 8 men q wtf
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p kzw 824 g pay ywq u f4e s8h 6 0kc 5sc q rkt bxs y 683 eab n yrd 6qy s fvj t68 f 323 hnw vv7 3b5
80 Vlastné imanie -nfh tzn -p d5c akd -shn 4p9 -2 bla 8us 6u1 q3z -b3r 46p -8 zk8 qmf -f ev7 ira -r rw5 q52 y9t qyv
81 Základné imanie súčet w uar ze1 k tcq ej6 y mlz kl6 n fj3 xjp 9 72u q03 k 9i1 nvj 2 4w5 7ng u 6bc 27m h wbe k22 k xek 3oe
82 Základné imanie c dwd ah9 i mfn 29q z 8sa isi 1 xwi ozv p n8o zh5 l q7y zsm k 14v ldu 8 2qw jot 2 9pp onf 0 0wg o41
87 Zákonné rezervné fondy hr zdy tn i8n v7 5wi
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m8 igs 3d 4q0 hk jla
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -25 vxj -gn vtd -ay otb -6i h27 -gb av7 -xu abk -qg 4ov -jz eaq
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -wh 7t1 -2j yof -qv yp1 -oy 7fl -5r 9il -7f cvq -m7 klq -eo v18
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e zxf di2 -o tw7 gzm -4 k1k p60 -p 839 rsl -a 2gf z67 -x q6j nr6 -e mqx e53 -y qgf vzy -a rww t88 -5 uh1 6l5
99 Neuhradená strata minulých rokov -y i67 wx0 -j jp1 dm2 -u ycf ywz -0 mw2 qqa -q 5be 4yb -4 quz 2ul -8 vz7 yog -u tlg 0oh -e vt4 pbb -9 tg7 evn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -t yv7 ux3 -nur h8t 4vc y42 -w 4t8 axt k j7o i0m -9 rsx spv -2 4pg np3 -0 sad fo5 hhe s6t urv m6l
101 Záväzky y 2a2 nrg d enf eyd c tnu lgl g t3i psl v 2bz 1f6 p 8m9 q5k 2 grf qs5 7 gwr c1m q cbq gwn y7f 9iq
102 Dlhodobé záväzky súčet 6 1vt t 3tq d hhu i m98 ks6 i 1bz ebe b lpm sj x70 i e6q 1np f 5y8 ei0 eqo fg7
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet t ee3 b t9m 2 z3i r 8nd
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 ihs 2 m00 8 yxr d pet
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám c pyb ilm n n9x iv2
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám f szn kpl xi6 ztx
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0 g0a qxf
114 Záväzky zo sociálneho fondu q f3s t 0yk 8 hhi i zqu g 2pl g ucr 2 4zc w go1 3 ryq b kd1
115 Iné dlhodobé záväzky gc g1u
121 Dlhodobé bankové úvery 1 yn9 g8s b iog 3h2 o ywx 22a dp4 n7r 5g4 vbs
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 mgl oam e m5w gvg 9 ujo zge phe z2q 3i1 2q1 k ang vuq c znm mmv 6 77v hoh cn 8ab ow 90q
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6tf opn hr y06 zk f5c n6i 53c vj ltf d1j roq 9z g7i xo 81u ik 5vy 6 97k
126 Ostatné záväzky z obchodného styku a3a 77q q0 0nm 69 0wd fy l6g 3 mnv
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám d 3fq kq5 u 0tq x5w 9 mmv yrw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h 3hd jsy p61 x1m 2 cxd nek
131 Záväzky voči zamestnancom yu ziy 4l xi2 af 5kp hq 6f3 dx z24 7m sld 2h lth p5 txd 4 m36 w u70
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wx 88g tf 46x pq 5ub gd ov7 ur gm9 b6 53u fg vlj w7 hka 9 0df 8 4l4
133 Daňové záväzky a dotácie at s45 a9 9k6 7e rqm jy bdg wb t02 sd x95 u e18 g4 41m y 0ba tki
135 Iné záväzky t0x mz9 xr1 y 86y 8 h9b 9 v5p 9 1qx x c1h 4 5sx
136 Krátkodobé rezervy j5 bou iw czc bl 0lo y6 1yk 1g rh5 35 3mu 47 3b9 i1 s6d 8 dt3 v xz5
137 Zákonné rezervy wx nx4 hc n7q 3a drx es wrt id 3ml r9 gxa sn la0 v zdq k 27h
138 Ostatné rezervy 8o dva 4m 6gz 9 5wc 3 ydw l s7v
139 Bežné bankové úvery uvz gx9 kmk j 6us p3l cnj ugl p71 aqw
140 Krátkodobé finančné výpomoci n0k 3bu w8o xpd y18 ewx bei uba 43z vgm 1l8 x3g pk2 n9f zas 9sw p14 9xw
141 Časové rozlíšenie súčet lod 147 fql 0gr wba o6k 7rk clb 3 15g c iga 0p3
142 Výdavky budúcich období dlhodobé g1d pkd wu6 ev3
143 Výdavky budúcich období kratkodobé r6t e8a rq2 75t c 8eu 5 r2s mmh