ALIZÉ, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 8 041 908 5 440 786 8 154 109 6 546 648 3 627 664 3 355 026 3 467 224 3 640 354 1 706 648 591 794
2 Neobežný majetok o 558 9kh o ert pbs e rgi qjq w yrm tki 4 jo8 irt y aml s8x 6 7r7 503 z dc3 ae1 6 q41 65r tql y5o
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 5 07l d gus q 2tb
5 Softvér 1 435
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok e cfl s r91
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 868 825 2 590 935 2 394 525 4 001 725 1 841 102 1 800 299 2 129 789 2 046 985 1 674 145 105 924
12 Pozemky e3x gtw jlx 0pv g15 bx8 w t62 ho7 4 p64 l6l z stf jy7 7 av2 1bf h wg0 0dv f ouv fuh an qet
13 Stavby s py6 io1 2 g9m gru 3 cgo 89d f lvc 4p6 72u 7ce z1t yr2 6l7 c30 pcf dxh b7 jlh xw qps
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pjl 0pm k4f uhj w36 v1k bi5 0lg 7ow 6xp ol uqa t4q fmy m1 l81 g xwt bi 5yi
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 4s r86 jn dfp
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 32 288 4 556 12 515
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 8 lf0 u ocv q br9 y gbr yf3 ppm
27 Ostatné pôžičky r 3fe b 1md q 0b6
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok t tza n ist
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok fep 8z0
33 Obežný majetok u s59 z9d 2 rpa 730 q q4v eg0 p iwt neq e xqc 8xd 9 c51 nrm t 79b za7 y bpc 9jc jj 8pd ao wng
34 Zásoby súčet q 7kt ric w vcc 0pb x 3x2 ops 4yt 809 6 hxh xfx f 1fp xpy 6s1 vwb b 8ok tdj
39 Tovar m oc6 7b6 k3a fu9 n uzl asm 7dl v8n 729 v88 m2a hgx kqp gvq 2 ve2 md3
40 Poskytnuté preddavky na zásoby ttb n9p aw6 yl1 ck2 9gr dtq lxd uwc o0t 2l7 en0 xhf h8v i6q f1f
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0 bnb 38y 6 fk0 k7n bkr hd3 p ein yzp zdh 9if xjq b7y t2d 84j
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet u g9y
52 Odložená daňová pohľadávka k fvj fd5 c tky asx tbq qw6 8 nij 3mm auz 0kz 72c 9c9 f0q g4p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rlf m7v 8dj lgd h cjp ka8 apq ywk g2 1qu fi ncu x5 vm3 dh 3m0 b7 do6 7 52j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g1l 01b keh jg4 3 8jf f0b xnp yab o1 bzv a1 ud7 a2 mmz ja t3v 05 g7z r 71n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j1u avt eli dqc t kqc g7q pcf 73u 5b n5b pj c1p zi tma ug ecj ka rl2 d r27
63 Daňové pohľadávky a dotácie ts 1g4 9 sz1 eap
65 Iné pohľadávky umh pi l 5vm 04j 3x9 wh
71 Finančné účty 2ud l3w b4h 9kv l9g tqb eup dxq 66 3yk r9 lpj 0h 3vh ni grt yf 3sy qf r52
72 Peniaze hu 5d2 lmi ih7 js pkx ka ovp a yei g9 slb 2 rc9 a ko9 b tn0 k vss
73 Účty v bankách n5k g1u 20y x3w uv kxj mo bct mx 6wx q1 ic5 q6 xw8 w0 6hh 5 fhb sh 27w
74 Časové rozlíšenie súčet wdh err p8 xuw tn ozg a i01 pj rdr c z85 hh 6rf 3m wdw v 7h2 x 1ah
76 Náklady budúcich období krátkodobé cw3 0k6 sp lng yf 9bl q eft s mbs s ero kf 7di 56 03t v0c bhf
78 Príjmy budúcich období krátkodobé hr 6ej tt gwt hq 1tl jjz v oht a 8mr k mu6
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j izf nzw 0 tru jdp n ll6 tkv 5 jlh l11 2 ngt y6y d vv5 7ap 4 9pl led i 3oi 2qv r g9o 7xu cfe w2a
80 Vlastné imanie -4gb 68m -u 4vv gl6 -ji4 94h -s ih3 rvb fkl qm9 -xhg w16 -r 3v2 70q -r 772 6gh -r avt uiw m7w t3b
81 Základné imanie súčet k jt0 kb7 l 19l q2y w h16 dum o vn5 v8c d xsn ms5 u 9oz xpc 4 pxl jf1 m x1z 5qu 7 ahh r57 v v95 isx
82 Základné imanie 3 xj1 oj1 e 5rn zi4 o n7f ttd h qg3 m6c p n9q jd6 c u1h hhq h xjh yw7 w h2t 1e2 m ggf aya s uha kba
87 Zákonné rezervné fondy 8w aef 9d u0e zc 2eg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fx w0v 4p 902 vr koj
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -qp x1d -en n4z -fi zo9 -r6 adm -ji o6d -nk h3d -4i oti -cm hid
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -32 340 -ys r4t -d5 ry3 -m9 kb2 -17 3h9 -5d 4hy -fw qls -il xio
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 hsa q0u -l sao 4yv -3 7ie 1uh -p 809 j10 -b 1r1 f8v -v v3c dqz -f 2qs 5ph -o 815 hqa -l y0l xaq -a 9zx j64
99 Neuhradená strata minulých rokov -y boe d4m -x 0ex f74 -f t92 t2f -1 s2p 1gd -r 0ku n7e -e uj8 bkf -4 521 3k1 -8 pfb 12g -b fi4 i4g -f ssn mnu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s prc 8jm -gww faa 3tr z59 -4 9d9 edl d hnn 4u0 -t 9x7 vdm -v 1oh 18m -d yzx ysu oir qwo cin pj6
101 Záväzky j msg 5g6 c 9ny ott 8 agj n84 7 vq6 gmm y a99 952 i d0a 5cm 6 amy r5q d ksi e9n 3 ew1 eim 2uw eqv
102 Dlhodobé záväzky súčet c c1f 1 65k a c3g v dd0 tlf i mns 282 6 h7g zt 0sy 5 c04 oi0 v nx2 la0 1cl pho
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet j foj j 3hn 4 t5x u 4b6
106 Ostatné záväzky z obchodného styku t svv g f5b 1 cxv h nmw
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám q soe nn7 z s9q o1o
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám d 960 u0w b18 ls2
110 Ostatné dlhodobé záväzky t u62 08x
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5 37j y 5cm f 6rn 5 ven o hnm 4 adn x xgo a sqj 9 7oq 4 cgk
115 Iné dlhodobé záväzky iy 89n
121 Dlhodobé bankové úvery r 8fb wzx h dxt yf4 8 ty9 ql0 y64 jmq zfe j1f
122 Krátkodobé záväzky súčet h l6b mds z r40 lxx o xzy hye th0 g9b bti 2mv e 7b1 g1e 4 h9h zm3 0 hp5 j7v xy hd6 cd l9m
123 Záväzky z obchodného styku súčet h46 ocb p4 1l9 qg svm 7b1 km3 mw vtl i3w n2j dz 6fa xb 84c 1a mcn m s5l
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 65t 2fa kc rkj s1 gee 65 ybb 5 vp6
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám v 1yd qt1 n lbu 125 i 4ia kk2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e nyf r1g ili b3m u o6q t76
131 Záväzky voči zamestnancom x7 r69 wu ivj 3p td7 pj s5z is byf l4 ury k6 nlk ua q1k f l3u 6 rrz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wu 2ug ys shn km byx o7 l27 6c z0y 7k 8xv bq c2e td qmv 0 66m x ivz
133 Daňové záväzky a dotácie a5 f1u r3 g3f na k2r 3r yi4 8v wk9 4u kgg v 1o7 23 n29 m caz 0ug
135 Iné záväzky o3d 8rx lmm 0 xpk h e3f q dbb 3 vde t i6q s tqt
136 Krátkodobé rezervy uz a54 5k 528 hj 7mp vv v1j fg xye th nj5 de 3zb 55 h1o q ugy u kfv
137 Zákonné rezervy zg kou in 3do 1w 5ms vr y5e nc 31o 6k 0zh 9g vnj i al7 m r09
138 Ostatné rezervy xp zzj uc up1 l agy b jit 3 rm7
139 Bežné bankové úvery ist lji dny e can ckd pct 9uj t5a a9y
140 Krátkodobé finančné výpomoci a4n h1y 5pu nlb 2n9 708 1cm 445 i0w tdd mtb fo1 y18 56v am5 s0o jnv ndu
141 Časové rozlíšenie súčet cso rif 2ru x04 pz9 xx2 by8 j4w l 836 1 clk c6h
142 Výdavky budúcich období dlhodobé fc6 ck1 2xx g1w
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 57f dxb 1mi hmd 7 xmg d jwo 85r