CARRARO HOTELS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
28189/B
Dátum vzniku
10.02.2003
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
519 949,54 €
Predmety činnosti
 • prieskum trhu - marketing
 • organizovanie kurzov a školení
 • finančné a ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • zmenárenská činnosť
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
 • prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického, nemeckého, talianskeho, francúzskeho
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • prekladateľské a tlmočnícke služby
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.3.2004.
 • Živnostenský list Okresného úradu Bratislava I z 20.10.2003, Koncesná listina Okresného úradu Bratislava I z 20.10.2003.
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.1.2003 v zmysle ust. §§ 24, 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Znalecký posudok č. 004/2003
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 7.1.2003
 • Podpisový vzor - PhDr. Oľga Völgyiová
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka r. 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Súvaha a výkaz za rok 2010
 • účtovná závierka 2011
 • Súvaha a výkaz za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum aktualizácie
18.04.2019
Domény