L&D Consulting, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
29813/B
Dátum vzniku
06.10.2003
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú konatelia. Každý z konateľov koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 10.9.2014)
 • výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 10.9.2014)
 • automatizované spracovanie dát (od 6.10.2003)
 • poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti výpočtovej techniky a informačných systémov (od 6.10.2003)
 • poskytovanie software - nákup, predaj a prenájom hotových programov na základe dohody s autorom (od 6.10.2003)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 6.10.2003)
 • návrh, výroba a distribúcia etikiet, nálepiek, letákov, návodov (od 6.10.2003)
 • vydávanie a distribúcia periodických a neperiodických publikácií (od 6.10.2003)
 • organizovanie a vykonávanie školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti (od 6.10.2003)
 • organizovanie prednášok, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti (od 6.10.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 6.10.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 6.10.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 6.10.2003)
 • preklady a tlmočenie okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/1967 Zb. (od 6.10.2003)
 • správa a prenájom výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti (od 6.10.2003)
 • poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti (od 6.10.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 17.9.2003 v znení zmeny zo dňa 26.9.2003 spísanej ako dodatok č. 1, v zmysle § § 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Spoločenská zmluva.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • účtovná závierka 2011
 • Súvaha a výkaz za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Súvaha a výkaz za rok 2007
 • Súvaha a výkaz za rok 2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • účtovná závierka za rok 2004
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2004
 • účtovná závierka za rok 2003
 • spoločenská zmluva zo dňa 17.9.2003
 • dodatok č.1 k SZ zo dňa 17.9.2003
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.9.2003
 • podpisový vzor Dávid Hudec, Doc.Ing.Ladislav Hudec, CSc.
Dátum aktualizácie
10.02.2024
Domény