HoReCa Real, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
30509/B
Dátum vzniku
26.01.2004
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu vždy tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • pohostinská činnosť (od 30.11.2006)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 30.11.2006)
 • organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti (od 30.11.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 26.1.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 26.1.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 26.1.2004)
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a poskytovanie doplnkových služieb spojených s prenájmom (od 26.1.2004)
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 26.1.2004)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 26.1.2004)
 • bchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 26.1.2004)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 26.1.2004)
 • odkupovanie a vymáhanie pohľadávok (od 26.1.2004)
 • prenájom výpočtovej techniky a motorových vozidiel (od 26.1.2004)
 • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od 26.1.2004)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) (od 26.1.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Mgr. Eva Tiková
  Obchodná 17
  90026 Slovenský Grob
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.01.2004
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 10.11. 2012.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2009.
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
 • Čestné prehlásenie konateľa zo dňa 22.11.2006 o zmene priezviska a adresy trvalého bydliska.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov. Zmena obchodného mena z pôvodného HoReCa Servis s.r.o. na HoReCa Real, s.r.o.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.9.2003 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
Uložené listiny
 • Zápisnica z valného zhromaždenia 15/3/04
 • Účtovná závierka za rok 2004, zápisnica z valného zhromaždenia z 15.6.2005
 • Účtovná závierka za rok 2005.
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
 • Zápisnica z VZ (horeca 28560).zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
27.01.2020