TURAY PLUS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
30609/B
Dátum vzniku
04.02.2004
Konanie menom spoločnosti
Konateľ Martin Turay je oprávnený konať v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisovať samostatne. Zvyšní konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja spoločne. Konateľ podpisové právo za spoločnosť vykonáva tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti, vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
Základné imanie
7 700,00 €
Predmety činnosti
 • Finančný lízing (od 15.3.2023)
 • Faktoring a forfaiting (od 15.3.2023)
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 15.3.2023)
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti (od 15.3.2023)
 • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok (od 15.3.2023)
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 15.3.2023)
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 15.3.2023)
 • Marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 15.3.2023)
 • Prevádzkovanie čistiarne a práčovne (od 15.3.2023)
 • Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí (od 15.3.2023)
 • Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy (od 15.3.2023)
 • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť (od 15.3.2023)
 • čistenie kanalizačných systémov (od 22.11.2013)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 22.11.2013)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 22.11.2013)
 • sťahovacie služby (od 22.11.2013)
 • kuriérske služby (od 22.11.2013)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 22.11.2013)
 • poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 22.11.2013)
 • počítačové služby (od 22.11.2013)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 22.11.2013)
 • administratívne služby (od 22.11.2013)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 22.11.2013)
 • čistiace a upratovacie služby (od 22.11.2013)
 • verejné obstarávanie (od 22.11.2013)
 • kopanie studní (od 22.11.2013)
 • úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava (od 22.11.2013)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 22.11.2013)
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných produktov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 1.8.2013)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 25.11.2009)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 25.11.2009)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 25.11.2009)
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 25.11.2009)
 • výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava (od 25.11.2009)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 25.11.2009)
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 25.11.2009)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 25.11.2009)
 • osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek (od 25.11.2009)
 • správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu (od 25.11.2009)
 • výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení (od 25.11.2009)
 • stolárstvo (od 25.11.2009)
 • vykonávanie odťahovej služby (od 25.11.2009)
 • baliace činnosti, manipulácia s tovarom (od 25.11.2009)
 • skladovanie (od 25.11.2009)
 • výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 25.11.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 4.2.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 4.2.2004)
 • poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikovu v rozsahu voľnej živnosti (od 4.2.2004)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 4.2.2004)
 • omietkárske práce (od 4.2.2004)
 • obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín (od 4.2.2004)
 • montáž sadrokartónu (od 4.2.2004)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 4.2.2004)
 • prenájom motorových vozidiel (od 4.2.2004)
 • prenájom priemyselného a spotrebného tovaru (od 4.2.2004)
 • inzertná činnosť (od 4.2.2004)
 • organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí (od 4.2.2004)
 • ubytovanie na súkromí v rámci voľnej živnosti (od 4.2.2004)
 • zabezpečovanie služieb pre colnú deklaráciu (od 4.2.2004)
 • vedenie účtovníctva (od 4.2.2004)
 • zobraziť ukončené
 • prevádzkovanie technickej služby, podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) (od 1.8.2013 do 14.3.2023)
 • prenájom nehnuteľností (od 4.2.2004 do 21.11.2013)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Martin Turay
  Vklad: 7 700,00 €
  Splatené: 7 700,00 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Martin Turay
  Slnečná 844/3
  90089 Častá
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.10.2005
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.08.2015.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.11.2009.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2005. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.10.2005.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.1.2004 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • rozhodnutie o licencii zo dňa 15.07.2021
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • podpisový vzor-Alexandra Plančíková
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 04.10.2015
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.7.2013
 • Účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
 • Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby LIC-10-24/2013
 • Účtovná závierka za rok 2011, Vyhlásenie konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Podpisový vzor - Martin Turay
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z dňa 19.10.2005 + listina prítomných
 • Dodatok č . 1 k Spoločenskej zmluve z dňa 19.10.2005
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy z dňa 19.10.2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Podpisový vzor, Viera Turayová, 19.1.2004
 • Podpisový vzor, Marian Turay, 19.1.2004
 • Podpisový vzor, Alexandra Turayová, 19.1.2004
 • Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti, 19.1.2004
 • Živnostenský list č. Žo-2004/0249/2/DOK, 27.1.2004
Dátum aktualizácie
25.02.2024
Domény