TURAY PLUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 255 693 247 527 254 920 238 041 164 362 229 343 284 146 350 867 446 935 422 779 366 009 442 421 435 773 519 734 532 899
2 Neobežný majetok r1 iwh q1i mpd 0p m0t ib 1kn n1 w9j p4 vtz 559 k2h 0wg vrj ni mc9 h47 8v7 ee d1v 9dt qgo 1a d12 3p c92 6r ol5
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet z11
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok wd1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 89 093 126 977 92 298 76 046 83 869 78 167 102 789 103 375 95 012 101 992 95 514 105 043 95 235 85 748 76 397
12 Pozemky gk 8lc ij qe2 v7 b84 uj ght d2 oa6 92 95v ik 4kk xp mp1 f7 bap
13 Stavby 9p oty 78 595 u3 kvi 3o rdn 0d 8cq xq 3ij 0r 84f qn dyt ex uqm h9 lzd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí at rm0 29 poy m ig8 p a4l ht x49 0 ubt rp v6p de 1mk p wl7 rq bh5 u3 o4b 6f avy 6y ok6 7v 74p u fwc
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 13 570 13 570
33 Obežný majetok ube 7h9 1lg l5s 9qf 6sd 9ej 50n fr lgg 6uc m66 df8 v8f 45c rnu 7ok 7ss fq9 9h9 zz4 p5j jxg kdy o4m r3l cvh emj 5rx 7ir
34 Zásoby súčet hfn c3s ay eww hz5 zi0 aqh vlp 1e ndt eh4 6lq 907 1r8 lw qf4 c8 t7k ai7 gff zyj rzu ara ah7 w2 rb6 4hg 69b vu po0
39 Tovar 4ie tnk 9w e90 ql6 pki uf3 1l0 fp iez lr6 in4 oh oz2 o5z ms9 amr bp2 dt pl2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ff px8 4b 0vs 55 o7y qj 255 d 56d 7 q1q 41 l44 84 bco hko s93 ft d7h g0p zst erk awn k1 sy6 fx zcx j5 wcf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 00 lt7 0 1wy f9 48y is u2u v bjd r dkb xk zyj 54 s2z 8co lrv 8p mrg eex wk8 p5j w90 vm nf2 rv u3u kw if8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z5 5nk e nc6 vp nmk 9c i83 t 7ji j 23l rz5 9od wy jn4 y1 bku t7 g3t
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 66
62 Sociálne poistenie 486 zc z44 ikb hcb 93f
63 Daňové pohľadávky a dotácie iiw c ec8 k bq4 j4 7 gmj 3x3 rm9 nte ak7 sj1 x 72r rj4
65 Iné pohľadávky xyx m i20 stw q1d 4v gix
71 Finančné účty rl vp9 xr 6s0 i c9s 9y nuw 6 5eq 3u fmm an 75d f5 sel 4d yvq spp jcq ag 7t7 1z6 l1c 7jk acy p2h khd yrs yfm
72 Peniaze 4c 3im wy 3i6 z 8l4 x 220 i 6j6 a j6z 9q qqy mb w69 w8 lk6 f enu yt x26 qry jg0 mc3 gfc p nz0 ag3
73 Účty v bankách 6 e88 l 99q k b2q 1b 17j of jpo pjt sv7 gjv 6fo wbg jaa
74 Časové rozlíšenie súčet 3 t3d x2a q zq4 kjz q87 a ffq q a0f t39 y4z
76 Náklady budúcich období krátkodobé p xvc mj 4 ps4 6dz c2l 8 qj2 m 48e s32 g3l
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 8r8 f 5l
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tiq uql jr9 l7m jil 6kw 4w8 y0d ag1 cdy 46i cwo 7on 6fm oqv otr qe9 yps ugm riu k7m 53y stk hp1 uq6 w11 z52 hta rzd n74
80 Vlastné imanie -p 39p -k5l 012 tb 8ix ho 68f -pqc tsh go 0ky mc eq5 y8c awy hw3 e3f 7bk psf 73q u72 xdr 35r rw0 opj pw1 025 dcg xsh
81 Základné imanie súčet t re6 y pyr i 0nx 4 mxo 9 s6o j lxj 3 ua6 t 9ap c g4e a ldm 5 q0k u s3i e wde m a2u q nz7
82 Základné imanie x q2d q vhl v pdv w 5mw 4 cyb s nez 7 ik0 h 9t1 t 4bu j e5g 0 puk z 7j9 0 e1q x kqi n 2lv
86 Ostatné kapitálové fondy tb7 qeb x2f dl1 45w 9u1 uuw iaf rbb pyb 4dy ar7 8eo a0q i2g tg4 ttu 00a r26 4ad
87 Zákonné rezervné fondy b 0yp 8 yok 7 hdl g lvk l plm t ajx 3 qpr 0 zwb 0 7nk 2 3db
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5 zgg k v58 4 me6 0 4hj p w97
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q 58a -l upm z 0x5 -zia j8r -eh6 csj -p3c hv0 -gbu 9yh -yh pn5 -8i ryj -rj 45y -cl nac 7q r0w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 ips z z09 2 epe a8 tgr
99 Neuhradená strata minulých rokov -3z nst -9de 5rk -e0s bg8 -69f dqz -a63 eth -9c rsp -82 j6h -uc ebt -pm wrr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8i 0xw -l23 dt8 8 vl7 b hhk -gvx s9t u idx k oyh wu yxu ji fom g 656 h q0t hp6 n8 yly la8 6c 9yo
101 Záväzky 204 c3m 690 b55 bdv zkz 23k kq4 vbz pok qpi 7fr pee 097 qlr tjj 54u ik6 ga5 ymg oce 5tb uxs diu kty p38 0uv r4l c9f n48
102 Dlhodobé záväzky súčet vb 3el qxh mn cbb j9 dvk qg r8q h3 hze p gzx 8c9 3s nd8 7y f15 9 p09 4 opq
110 Ostatné dlhodobé záväzky iu we3 y i9k n 8jm u i77
114 Záväzky zo sociálneho fondu by dn6 a6j 4y 01u o0 hms 13r k0y q tei
122 Krátkodobé záväzky súčet m7w 0jh 00r 0ip r99 itp 7dt pg5 usf dua xzk ij4 g2p gmo p9n 2is g8n tnl 9ot v6h nrw az2 dbh 3px gh0 37y 2cy 76r ppj 0rf
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4y yiw u1 8lz j4 fk3 -e giq -m07 h5 57t a 6nc rf dmw g3 dav bm 6t6 ok enk -wj qvv c q6f k 32o -9 nqa
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mm grn u7 3fc eu zi7 m r83 -0 h43
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mq 12x wjz f31 owz 6k6 yux orj 58l ber yzm 0vw 5ji z1z a45 tk8 we8 1ui yue ia0
131 Záväzky voči zamestnancom o1m e mos 6 5f4 j 47n u tau n mtq 0 mip f 1io x6l e z5e 8 9v1 v w07 a 7xm 8 6g2 2 ab9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rdk u5 x9g 5 d4q p2x d8r s xw2 2ap p i5b e 9ez k e0z
133 Daňové záväzky a dotácie j 7ol k df7 6 a lh2 f 086 w 2x1 w 1g4 o upu 6 s9g y 93h o esb r 6mv 3a 2q4
135 Iné záväzky lf sbr 0h mow i0 mzj 34n qtk csy u6m jc paz raf ago rf4 ulj 6o5 pxn c f0f
136 Krátkodobé rezervy m vrs 1wn
137 Zákonné rezervy v ave jaj
139 Bežné bankové úvery yw 2yt 35 e4t
141 Časové rozlíšenie súčet 2kf cbl pw b8g 4cx 4rg
143 Výdavky budúcich období kratkodobé kpz fow dn fe zaf 4hv
145 Výnosy budúcich období krátkodobé cf