GASTROENT, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15689/P
Dátum vzniku
16.12.2004
Konanie menom spoločnosti
Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne, koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: druh zdravotníckeho zariadenia: gastroenterologická ambulancia v špecializačnom odbore gastroenterológia (od 17.12.2019)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 16.12.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 16.12.2004)
 • podnikateľské poradenstvo (od 16.12.2004)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti (od 16.12.2004)
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - špecializovanom zariadení ambulantnej starostlivosti v odbore gastroenterológia v úväzku 0,6 LM - činnosť neštátneho zdravotníckeho zariadenia začína dňom 1.1.2005 (od 31.12.2004 do 16.12.2019)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • MUDr. Ján Krajňák
  K prameňu 14928/18
  08006 Prešov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.03.2019
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z Valného zhromaždenia a listina prítomných
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • dodatok č.2
 • zápisnica č.02/2019
 • úplné znenie ZL
 • rozhodnutie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • 2.zepx
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zepx
 • splnomocnenie.zepx
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.01.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Rozhodnutie PSK
 • podpisový vzor -
 • not. záp. N 595/2004 - zakl. listina
 • živnost. list
 • vyhlásenie SV
Dátum aktualizácie
02.06.2024