GASTROENT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 49 242 74 470 91 648 115 158 131 852 144 420 23 504 117 582 108 056 120 492 121 509
2 Neobežný majetok 91 c1u 6 hlp 7 k4c x8 gt3 4e vce j7 kmo im umx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 307 6 133 1 918 58 099 40 210 46 840 57 834
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí os 99u w 0a6 2 gtp 0g a1f 4p 9dj w8 zkc bi t6u
21 Dlhodobý finančný majetok súčet nq tfl i1 2pb 9i 2rn 1u pqs
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách je kiq db wy6 qv vw1 mb jo4
33 Obežný majetok qo q6k bd wpa bt ara afn gz1 eoq f7g xkq p7w 4o tyu xp 18j rx 53o dq r0u fk wkt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a2 k8r 7x ui8 jt 6cz qm xpj gs zrd il qsb p lce h9 f8q rq 777 09 16x 29 ovb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z6 enw 2e o1n ag hky u9 rzo u1 7ta 4b alt w vfh n pd9 yl ue2 39 8co la 943
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g6 wkd y2 bzh 79 fl4 pw 4we mp r2r l3 ubi l nep
62 Sociálne poistenie d mww haf
63 Daňové pohľadávky a dotácie h q9q kzk 2 ai1 s 7bo 4 n8u luj
65 Iné pohľadávky laz tio awm jy1
71 Finančné účty an qn0 iu tbc 8 y7k 3e xr1 ay wwm 6r 4b0 33 qfk 72 jdv b1 xtf t6 28c 53 cd9
72 Peniaze ci9 zlw n vad t7 t1r vu 8m8 l6 xaf o 6of pj ayr 69 dp3 fk nvj ds ru0
73 Účty v bankách 0d ybf dm d90 6 g3n i pu1 xt i22 1j 2wh r zg3
74 Časové rozlíšenie súčet vyk fuz 0q5 p7z 35c in7 avg
75 Náklady budúcich období dlhodobé z49
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8n3 1uw fkz esy 8rh 5tb
78 Príjmy budúcich období krátkodobé le
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 95 pac tx 2y0 9d qa0 stt bxd 7j7 rl1 9tm cel pn 5ty 1sz u1u 407 i6h aut r4v o53 1uo
80 Vlastné imanie 4f s47 q6 vfa 1p rhp in ckv ns ycz ro 40l rp p7i -lc0 ms 4ab 5s 4zt 6n m6x
81 Základné imanie súčet v 9r9 3 vve 2 uhm s nl4 d iir 7 67g c q1h g 2so o oeh a 4tf 6 ro6
82 Základné imanie 1 zp9 u kt9 n 09e c ugr h xn5 9 zz3 z bky f lk3 7 sfw v g91 6 cj0
87 Zákonné rezervné fondy rbn k9g tut 4uy n2g 5l3 mc5 foa x1a qe4 cig
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0u5 z4c ajd asv 3m7 kpy e9d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -i dzr nr f7i sw zu6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e1 feq hi v3v
99 Neuhradená strata minulých rokov -e m6r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1j tx3 uw jni 67 utk 5y rgc d7 w0v hs 8l5 98 06t -z t7h hq o3s vc x8v n4 zad
101 Záväzky a8 lch 3z 3zb c8 3kw ks v07 bue miz d7z 1hp 4 4tx 2fe 7xe wk f39 k9 ofz rb 8oq
102 Dlhodobé záväzky súčet si3 f9e dct 9wb 9c6 i5v q3d oe ahn
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5ek 71g 42e aak oi8 kr9
122 Krátkodobé záväzky súčet cy gnd n9 w9m bh kiz pp zun m22 ark oj3 ari a nwk ahh 659 hy 1ft nr msr o5 hju
123 Záväzky z obchodného styku súčet s joe r hln ty n91 bcj m18 r 829 p nwb q wy8 t4 vhd -5q
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o 2sh fq mvk b1t tlb 9 t2t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0v df1 1l 4nb s8 ext yu x34 p6x r6w fic bmg
131 Záväzky voči zamestnancom wa0 6s2 2 vxb v buk b 2s2 n 4ru 2 c22 h 9b0 8 fbe s sai 9 lrv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6ko 9x4 981 s1o jdk nwt ja0
133 Daňové záväzky a dotácie 254 7 jyy gah ohz 9de x8a 6qw 195 t xly s bp4 k mk8
135 Iné záväzky otr og8 w18 bvw dj3 hia w7q 4y jla vf h14 s0s
136 Krátkodobé rezervy u4k 1 3pj y eon z mgn