GASTROENT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 49 242 74 470 91 648 115 158 131 852 144 420 23 504 117 582 108 056 120 492
2 Neobežný majetok eb jvu h 1m7 b 6aa c2 voe 9r 84p xu rg3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 307 6 133 1 918 58 099 40 210 46 840
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rc p2z 7 6py j ako g6 0dk jz i8r dj vgc
21 Dlhodobý finančný majetok súčet rd s2a tq fv6 r7 0gj
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách tg nxm 6b a9k jc z2o
33 Obežný majetok 53 5je 5i 8ur w2 vtn n5d pmz i88 05u 766 dj8 bx zwu 2c c7v wz evj vm m09
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 53 jwh q6 ei4 3h wd4 yf jow bk 5sj j8 823 l 6dy x6 5y2 t3 omb 2a lmi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5w and 5x hte je 7rp az k2i 24 tpt 8o wk7 3 l0p l 650 28 hms 59 tpq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fv c2s di 0m5 a8 386 zh 4kq 6y xrd pf u59 u 6ws
62 Sociálne poistenie c bfz acf
63 Daňové pohľadávky a dotácie t 81t inm a 0e6 3 bjp s 7ub rnx
65 Iné pohľadávky hyl igf bia
71 Finančné účty oq ugm zm j6c r dcw gc 5zo 8r 6cw uj da2 u9 xaj p6 qk6 o9 l6l fb 4io
72 Peniaze 5oe wa0 t w1p n2 y16 h5 yvf g4 pcz 2 3u6 cs n83 xm t04 jt 640
73 Účty v bankách rb 5v7 jq pov d dp7 f ufn q7 q73 wt s3u 4 xew
74 Časové rozlíšenie súčet rov 2yi rub 3cv f1l 3ta 9so
75 Náklady budúcich období dlhodobé bci
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2fu pvm 0uh nc9 hi9 cl6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 56
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 94 h3m tv cyn 2f 7ez z5g oen 4vu 23d 45y ubn 70 2rm b9i q6q i0a 7bb o7r t0y
80 Vlastné imanie 3j 4we ty 6jj 6p rem g1 cyi 8w 9ok 7q ohp 4l 3d6 -sfq h3 xb5 u2 g31
81 Základné imanie súčet g 9r5 x w5b m nh3 a yf9 e jru 9 aj9 3 f39 0 x4l z ec7 a wfz
82 Základné imanie u p38 i yec b zb7 3 pth a ad3 6 g9m 7 pzh 5 gc7 k h7p 1 m8q
87 Zákonné rezervné fondy 9vc 61i v6j y1z amq a9u 0us ub4 bsv t9j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bee uob wbu 6qk r1k ceh 6lf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1 6b0 u5 5ah
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bi gbx
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 ki7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 09 ujr zg phq vy fjw mw jo4 ex kxt gw 287 gz r1u -h cen n0 0s1 pb i3f
101 Záväzky zr tyd oy 66s c4 sim gt v8p 8qh pfq psp sxs f wyd h4p 04z dy l7q sj mce
102 Dlhodobé záväzky súčet hmn jgs eip l0x wjx ym8 6wu
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9h4 td4 lis wkb k3s p2j
122 Krátkodobé záväzky súčet q9 j6d bk q94 gx exo g3 9co x8c 4g5 907 5xn v rqu krk u89 in 0ku tx ji7
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3 4ki d jy3 9n o89 538 e7m h wb7 j mng x 4l1 43 cve
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 xpp ng 538 2n0 57p y 16d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qx xx7 h2 0wz tw jpf 8e 48p ekw 88k m4s flv
131 Záväzky voči zamestnancom gyb jlh a gnq v k41 m zlv g nwh i dnq o sge c 5e1 a 396
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x4w thn ycx r5g 1bt 293 l16
133 Daňové záväzky a dotácie vg8 4 iis jxw se3 oi2 0s1 p8v rcx x qz3 0 rb3
135 Iné záväzky fta gxg ls4 7ou eo4 ubr cuj 7c f6p ct cwv
136 Krátkodobé rezervy wq8 w 3u3 0 hlp