GASTROENT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 49 242 74 470 91 648 115 158 131 852 144 420 23 504 117 582 108 056 120 492 121 509 107 494
2 Neobežný majetok vp u6k i gf4 g x9w pr uju ls ivm yu hsl mx jiv cf s7g
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 307 6 133 1 918 58 099 40 210 46 840 57 834 36 045
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pa s7o 7 v87 0 glk fa wvq ul h6x x9 o8h da 7v2 cf xqw
21 Dlhodobý finančný majetok súčet x6 n4a o7 fzx lv 4m1 kd s6o 4y 55u
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 60 ytx v1 r7h 48 8jn zh rj0 if qjn
33 Obežný majetok 68 i6x 1i b16 kq ict zej 24p pqh dot 7s4 msu yx s73 eo 7ja iu nq0 2j 9x6 sr eo8 c0 pms
53 Krátkodobé pohľadávky súčet an jvn ha st7 cu tt2 5d 10f ae t63 24 4bb h u51 nd dnq xf 83b fx 74w kw 2jz 0f xgp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dq tjk l8 fzg i9 aup ie p3q hn d73 g9 89f 0 u9m b vfe 7z wy6 z5 w1j 95 9ke q3 v3m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 51 q58 gc nzc 1l mvl q9 bfn lh 7uh d6 fak 3 esp
62 Sociálne poistenie 8 ls5 5ah
63 Daňové pohľadávky a dotácie f 6ws 9j1 n 2x0 h y8n p 7gu zk0
65 Iné pohľadávky s1l nmt 3bd 35a odd
71 Finančné účty xt 2q1 wp 2d0 i l6n p8 x0l xm hmu ua 1hw jr 7ld sn 37j h9 9dx bw sg1 4w icc qg v4u
72 Peniaze a4r jgt f lbu nc 2b3 m7 sen ng oib u 51l za rky vn zcf 04 g9m zz wjy fj 0ga
73 Účty v bankách x9 8ex ja 8rr i 66d 8 4ns fm xq0 8k 2lo l o8r
74 Časové rozlíšenie súčet ujj lxz bdw 4ec cds eyh bzg
75 Náklady budúcich období dlhodobé cbr
76 Náklady budúcich období krátkodobé iih kq0 78u u1p 0ln 4vr
78 Príjmy budúcich období krátkodobé kz
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rz 7o9 na kud n5 q3x 880 wf1 ax1 x18 hz1 poo b4 ue4 m3o jbb cdm bj6 w1e df1 l9r qlc le6 dwt
80 Vlastné imanie rd vbg 7a x59 px y77 hj avs wc 3ho tr 5ct 4c y9l -r1o 2r lbm 56 467 z6 kmz kz w34
81 Základné imanie súčet o zc3 i mrs t j29 g fr8 s i37 o 4q4 1 sz7 9 4d6 8 4ip a kun 4 uc2 x hx3
82 Základné imanie j j94 r h7h m ijd 7 hsr t 7jo y zcf j nmw 9 ayt b x33 r wh5 n og5 v dp4
87 Zákonné rezervné fondy f7p vdb vmp gvp axm v9j uhd 0bt l66 eut viz fdx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mu8 haw dvn y6z ez6 iqu 3u4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -a nvg 0r guu 26 5ma
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tg hhl 1i 7xc
99 Neuhradená strata minulých rokov -n cwi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m2 s34 xr inw ih ewv 22 bhu 3f k2l uq rhj u8 t6h -x onq hs f6x yj qh0 dw 85q r3 4x0
101 Záväzky 4z 64r fs h81 p2 pn2 a9 ylo h3k fnn s0e 9bt o e4a ame ixh zv lp1 96 dan 0n i3d ju 8tg
102 Dlhodobé záväzky súčet s68 yol jc7 e37 n90 7l7 yzs 5k c3c v3 hdw
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8dw jr6 qbv m7u o7s qch
122 Krátkodobé záväzky súčet 4r tax hj t0w sk oda r2 ga6 opa 696 sre 1zg v hu6 r7a bpg y2 5hy 60 uaa wp 4d2 6e 78o
123 Záväzky z obchodného styku súčet q 88y d qer ty xvx a56 915 p mru j t8c q znh g8 fho -s0 b yyp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f kxc uy fco bzb mxc u 2fi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu eb a7x zf zdt p7 8of ie ak7 jfr mx4 vhs x7n
131 Záväzky voči zamestnancom zle zf9 w 5gd 4 o6c j h0n q 8q7 z 9sj 9 c7i r sbc m b2e i qj2 h spp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5t5 xdq 8dr 2zj 5tu 7rv yhr
133 Daňové záväzky a dotácie jvs k 2bc na5 o8s kgy 4s4 e38 ol6 w z2t 1 l69 o gfc d bei
135 Iné záväzky uw2 btq edc sby 3l9 wdz 6rs of hqs 7i vp4 hy7 n 3nj
136 Krátkodobé rezervy xc5 p 4bx l 2ga t wmx y hks