AKJ s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
35442/B
Dátum vzniku
31.03.2005
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť má jedného konateľa. Konať v mene spoločnosti je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonáva konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykonáva konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
Predmety činnosti
 • organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrno-spoločenských a športových podujatí (od 28.9.2005)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 31.3.2005)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 31.3.2005)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 31.3.2005)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 31.3.2005)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 31.3.2005)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 31.3.2005)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 31.3.2005)
 • prenájom hnuteľných vecí – leasing v rozsahu voľnej živnosti (od 31.3.2005)
 • prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 31.3.2005)
 • sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 31.3.2005)
 • vedenie účtovníctva (od 31.3.2005)
 • grafické práce na počítači (od 31.3.2005)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 31.3.2005)
 • zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia (od 31.3.2005)
 • inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve (od 31.3.2005)
 • demolácie, výkoové a zemné práce, búracie práce bez použitia výbušnín (od 31.3.2005)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 31.3.2005)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 31.3.2005)
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien (od 31.3.2005)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 31.3.2005)
 • činnosť autorizovaného architekta (od 31.3.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 02.02.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 29.01.2020 .asice
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným AKJ s.r.o. z 29.01.2020.asice
 • plnomocenstvo.asice
 • rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Súvaha+výkaz za rok 2007
 • Súvaha a výkaz za rok 2006,Rozhodnutie spoločníka zo dňa 28.06.2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti zo dňa 31.07.2006, Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine spoločnosti zo dňa 31.07.2006
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny o založení spoločnosti vyplývajúce z Dodatku č. 1 zo dňa 31.07.2006. zo dňa 07.08.2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Podpisový vzor - Ing. arch. Juraj Jančina
 • Zakladateľská listina zo dňa 2.2.2005
 • Živnostenský list č. Žo-2005/13299/2/ZO4 zo dňa 21.3.2005
 • Vyhlásenie správcu vkladu z 23.3.2005
 • Autorizačné osvedčenie zo dňa 23.3.2005
Dátum aktualizácie
26.06.2024
Domény