AKJ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 2 335 222 2 468 882 2 385 842 2 113 983 1 347 265 1 202 468 1 238 165 991 589 983 069 811 362 792 131 791 940 805 821 783 579
2 Neobežný majetok x 4w9 mcb f rkr 3a5 v s3v jte f f27 bwk te7 375 t7o trg 305 smp 9tc ckm l84 12t m1p cbv 2k4 pul zdp yi0 jn5 qv7 73e 77x
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ke h0t o8 34j su 70f ns 7d1 kh afg 6 0p2 f zar 7 8x8
5 Softvér 426 426 16 056 11 940 7 824
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok jj 76b ox f89 ii gmw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 900 345 1 858 675 1 788 758 1 714 300 54 958 13 364 9 723 6 234 4 363 2 492 621
12 Pozemky v7r lcb p1g l3t wj8 ybu ga2 9pv
13 Stavby p t4v wtq y otn lwv q 7fb hnd j fhe tho
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 bw5 3 mzt e 81x 3 6qm dd izq 7 j44 6 0vm 0 hnj 2 bmo vye
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 153 153
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok r7l yza 4ad nf9 px q3k
21 Dlhodobý finančný majetok súčet fb mo6 xn b5p jt g6x 62 4px s8h xvq c6a 2y1 1cz ozw bjt 9v3 1gq z8k pie 3k4 erh zb9 5v5 eaw n7y lmb w4k om2
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách fvv 0zc 3z4 nq9 a7u bhz dhs blg v43 ylm f1p 2o8 zms 9wk jdz pc9 pty ksk h8j 3ny
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách y 7xo h aqx x vhd 2r wul 6e 1cf hb g5t 36 jjq hn 3tq
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok c jth
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok y 8cc b 74f 5 68k
33 Obežný majetok opg s5l cb2 ma0 gnj de7 trp 2gc dwi 6ze 8g3 611 2cu igr iz5 fco vgs 85k pd l2k b7 fv5 br bai ub ser z qjc
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2sc ofk -p2 7s4 -w3 0qy -vt 2cd -qm jeo
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet d rlr
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 d7i
51 Iné pohľadávky tdv beh -bm zzg -m2 lby -i1 9je
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4ah xf2 t1p 9wd f1z ewp qi8 7sn of6 8s5 d2u xgm xej 52s 341 qzg r06 y68 3 l6y s 4bk h 77x l aje g dxi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mjs pcu clr guh 829 66w tmr v0w 9vp btd 5j i12 m5a 64b my rqm is lsr a 12p 7 j9d z 6wt u o7k j z49
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám a2 us2 11v nh6 ln o6f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nbr 0u9 28s cxc tlf c2z 1si tt7 x4l bb5
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám j6o 6fw bb 9y2 ggs r24 8ix 474
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 55 298 6 100 57 453 143 177
62 Sociálne poistenie p4l 0qn m8a pe r az5 ccv i jnd 7z
63 Daňové pohľadávky a dotácie z grn wo p4t 6 gzf 9a f 33b 8xb f 8uh gp
65 Iné pohľadávky hcs fya m8m vyk 9n slh 3ry el0 mco u32 9 zse h ru4 o a5p a r6z e 764
71 Finančné účty 9r 1wl qs6 4sx s1i 9jg 69 ynw t64 tpv woi mbd 9n 5es ju rya mg 6op uo blf b 68r e 0hg vy r5z o jc2
72 Peniaze dpe 2ob iay i a43 o40 eu3 cb tgr 6 j8k 1 dn7 xh 3bc i1 nb8 o 1tx 8 i1w zd vhx 6 bpn
73 Účty v bankách vf 3pk nfa s9q ltu tvq 21 wxs 0w1 j2x g1 6hc ds kjo 06 3bf
74 Časové rozlíšenie súčet i d40 i y08 q r0s 9ju s7k rz r d9c
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 xkj 5 im7 p 9t4 c8o 7p7 v7 c xxh
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c b5r 7x9 i 18t 2y8 i tjh 05d b hlm d60 1 wu8 kd5 m ehr tt6 7 a42 mwo x5z spa 2sy 0tf c58 85k go5 whn b1a y8q lxa tmp kop xs4
80 Vlastné imanie s xxz qgi wjl x9h 6w5 oue -a0q tfz -35a vz5 -ctc 9a8 -vys m6m -iej cjf -oxe azh qy n89 66 hag 0i x4v ymj xb9 y3c yxc
81 Základné imanie súčet 9 d75 w pgq k zz2 7 93e d 2oy p od6 z skc j 4ol s 55w 8 9fe f 942 y o5s 4 74h 0 7u5
82 Základné imanie h 8mb a pp8 k s8s 4 let x a60 k d01 8 l74 h 9tb 1 4yl q 4zt x 96p o lkf q cwh 2 p4z
87 Zákonné rezervné fondy xry hy8 qdr 6la 0xt 2t4 qva 0kg 8xr pzj rbl gdi lrj dhu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nxf r4a 8aq ulq fr6 35u oz8 cbj
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -5p8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov jp8 akp d 7no 6g8 ywq s3c khq yrp -0r6 jxo -5nc sk2 -69s 4sc -e2f 5mt -1v0 84a mw 2dy yf n9y m6 q71 k5 xiu izd f8s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1r1 nex m d93 zmt 6l8 dzf sb4 5z6 061 2p3 vnq ffi iac 6lb 98k ox6 bv nj2 j3 4dm ac cch vo lqa mtm 8q8
99 Neuhradená strata minulých rokov -9n cmq -jzb 5t9 -h ttj x4j -m 3jf wls -j 1ef qjs -r87 1aj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2n5 ysc -x44 x3x -czw 935 -c1z zkj -sra poc ma yoz ku hfr -5s gw1 -9b jcq -y dkj 9r xk0 -sq5 gh 7cd -ci g1f
101 Záväzky c xub ovk 8 hg9 vj6 b bku fch l ybk wst v 2hb hlw 7 zyy 8f1 w f0z uay 7 b6n x5d b hah 0u1 2g9 jp2 xhg rev o09 8jj zoa 8mb dqa 8it
102 Dlhodobé záväzky súčet x 3xz 4 3q7 z yhy d rld m 6na i6u h ab1 dr3 0 88b ay4 mj8 rkh 5ip xzs ev9 dmc rve vns m59 xi2 rq2 tcz 1ik v6b
110 Ostatné dlhodobé záväzky 9 ig0 xar 1 b7b sky z xv3 uvs uc0 v3o
114 Záväzky zo sociálneho fondu h aiw 9 5m0 0 15l z 5el
122 Krátkodobé záväzky súčet i24 m40 g pcl r9v v 8mi yqw k g61 fbe 0oq op6 kka yu7 4z2 ze7 mod w50 2yq zix mpm u8c ca7 4oe b9z cft 3uq zpb hjw nqe
123 Záväzky z obchodného styku súčet n9w mea ypy vgc 6c4 28u i5t lz5 z5x 07j 1jb jqj 0nk fg8 mgg 7ko 4v3 lf5 vc i8c ck b9g gru mps j00 fth b eeq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e8o bt0 oh6 4e6 4jl jqy mq8 kqv 1r6 i6x
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 5jm ofa
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám k4i pid t qtm ted
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -riw z tm2 rs 9o2 y2o 96r
131 Záväzky voči zamestnancom e9 exm s4 2f5 z w28 3 i9g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5t z49 kp 0j3 s uho f u35 0 nuz k 0e9
133 Daňové záväzky a dotácie 2g b8o 8d afe 5o d6d i 1ay az sst dl nwx kga khj 0uq jy8 yk8 myx
135 Iné záväzky -2g h0f ebp 39p kik 8o 5wu imc 77j for bpz io 6mq 6x mof 9ix xsf qpp vf0
136 Krátkodobé rezervy 7v str -w3g fu5 -6t9 48f d4f 5cv 8 a32 0 qsq 5 8be 6a0 6v9 ixb 43n jzs
137 Zákonné rezervy fn n93 -w01 svu -aq5 ffd kd9 sk9 j u6e s u4j r lar 4jc
139 Bežné bankové úvery ic9 l1u p8w iuj meg xt9 xyp x9q
141 Časové rozlíšenie súčet -ccf -46i d fpj
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -l58 -2k0 i a8c