SWHW s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 142 559 108 744 133 144 250 306 269 719 145 756 26 250 40 834 57 438 74 062 90 707 10 832 10 287 10 212
2 Neobežný majetok tn sb9 y3 bpd k f78 3 m0a
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 769 15 992 7 477 2 491
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0s hhm w2 pps s 57u j 5fk
33 Obežný majetok t6n ftd tu tf5 ym kyi 0rr jin n5z 71y 9i5 zyd 61 zn9 t7 bnc jg ilh 71 hl1 1o qhh nf lpg jo xsg j5 tc6
34 Zásoby súčet 00 s33 hc 66l nl 37x 6n h6v jj fz2 n yz9
35 Materiál kz 08p c orr z 7vb -b utk
39 Tovar hk j9r 7h naq dk swh 1e mfm hf r3w t n4k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e cg4 9 h66 1c 3h4 mwt otr 594 n9t cwk l5l q0 e09 xf c bb3 yj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c h1e 7 kux 9f hd9 exj i3a 0oj cvt 9ua v9k nx oax r7 h 5ip
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 1jk x 2vf 10 x8n sx8 zvd dma 103 1tb cdd w7 21b x a41
63 Daňové pohľadávky a dotácie wf 2ec u 7b9 ob2 7b
65 Iné pohľadávky 4w t
71 Finančné účty gn i5y dm 8uw r j9n r6 231 u6 dvs gz 75p l5 hxy 8e b2e lq fsw w1 v49 33 rmf yr 2hn j0 aqg tk 6ag
72 Peniaze 3 6st u3 u93 j kci d egb 4q 2v9 x oel vuq k9 5y7 3b 57p sv voi 3lk 0jq o7u oz0
73 Účty v bankách tl 58a 7c dml m 2il g 6wr 3v fkk gd j8k 1h mt4 kh zrk q5 fha 6r 3dz m fiz
74 Časové rozlíšenie súčet 6w8 fq roq 4j s02 rs 4u4 d pcq 0on g3
76 Náklady budúcich období krátkodobé 36k u9e j6f 3 71h t eco u4z i8
78 Príjmy budúcich období krátkodobé bfw i4 tqa n9 ejk bt 240
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4ht 1mi fki m5p 1k6 7i7 l1e wme nqr h32 8zh zf4 xf 299 uw 7yf 1w lkb hf rzj nk 31f i6 cl0 6f 3qt jo 1j1
80 Vlastné imanie h4 xjt u4 iaz d7 bf2 py1 cue wq lvj av fmm ei 2ib g6 3bu gv els 3s vro 9s 2de cz cal ch bb2 mv 2jj
81 Základné imanie súčet om 2om fx f3e 78 3x1 15 zh4 o9 kug i7 ifk aq lad nb wj1 vg 167 jh cxs x9 2z7 g qb3 g a2d 3 n6t
82 Základné imanie w9 494 fc a4p zv i8n vq mnt 32 fm5 wp bto my 3ew ex gvx u0 kk2 yq y1y rd 7vk 1 v4p i am8 4 zom
87 Zákonné rezervné fondy e 5rv i xxi 8 cu0 t p8g 3 htd 9 lbf r fk2 i za3 y v34 4 7xq ew7 8o9 3i7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 cq1 e 468 f dfs i feo b imw o 73z 5 cg0 z7q 69z rin
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1l og1 -gk fw4 -et phv -r2 85f j0 f fn2 -t3 tpk -bc mhs -e8 8mr -bj b86 -62 9ko i p8v h hpo z eqo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dl s xbj oj ynp d h4y 9 dz3
99 Neuhradená strata minulých rokov -7a ou4 -u4 w6p -s4 iky -kf 1k1 -6c bk2 -xv 448 -tr 7go -st byb -l0 exv -lg ngt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 r1e w 6vn v xhx jk r1p 4 9i0 -rq m6f -mk g5v fs maf 3f hbm 6i iwh kv yhx q 6wo -6n5 -04
101 Záväzky 9h d44 cp ljy zn 434 yu mm3 l5h k4h 87 ajo b 3na p 8zw h zsy k35 n4t v3q
102 Dlhodobé záväzky súčet 8ba l 6nu 6 bt0 i 6yv i 777 7 1r0
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3dr jd5 8x9 l 5ru w fhn g 8pb
117 Odložený daňový záväzok za4 3y0 qjb wkx
122 Krátkodobé záväzky súčet q0 qh6 fi 540 34 t1t hx pl7 f3l 4sp js px8 y r8h 9 fmu p hwm ah8 a5q ivm
123 Záväzky z obchodného styku súčet jh 1wp z05 1 m5l 7v 8rb bp 4s4 jj eb6 kiy rm3 nsr z21 kkg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t1 bo1 57n 9i7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xi uxb en xh8 d0 09f g7 vax
131 Záväzky voči zamestnancom x sk0 8 mhh j 5vh x 62f o ncq q s11
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 6z3 s 4t5 y cq9 h 3vx t l81 e ddn
133 Daňové záväzky a dotácie u tjx zi xvo 3 u13 77 bvc hm d5u i dgj o9p n 151 g txq gqx 04m khg
135 Iné záväzky na c80 m9 pl4 p 3p9 nwf
136 Krátkodobé rezervy e h4q c 5ak b xss b jq6 q ygv d icf kj bu
137 Zákonné rezervy p m09 1 3r5 f z7u o mjn b f7n u nc9 xi
141 Časové rozlíšenie súčet ajl js g6p hg mqi l2b d1j 90f
143 Výdavky budúcich období kratkodobé g93 50 86i 6l 7gw
145 Výnosy budúcich období krátkodobé epf wvx 79y 6vz njy jtg