Flinstone partners s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
36069/B
Dátum vzniku
17.05.2005
Konanie menom spoločnosti
Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť samostatne.
Predmety činnosti
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 29.7.2011)
 • geodetické a kartografické činnosti (od 29.7.2011)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 17.5.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 17.5.2005)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 17.5.2005)
 • usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích a kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 17.5.2005)
 • poriadanie výstav, prehliadok, veľtrhov (od 17.5.2005)
 • automatizované spracovanie dát, služby databáz, správa počítačových sietí (od 17.5.2005)
 • grafické práce na počítači (od 17.5.2005)
 • kopírovacie práce (od 17.5.2005)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 17.5.2005)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 17.5.2005)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 17.5.2005)
 • prenájom a vypožičiavanie hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 17.5.2005)
 • výroba a predaj kovových výrobkov v rozsahu voľnej živnosti (od 17.5.2005)
 • skladovanie tovarov okrem prevádzkovania verejných skladov a manipulácia s nákladom (od 17.5.2005)
 • baliace činnosti (od 17.5.2005)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti vrátane prípojného vozidla (od 17.5.2005)
Spoločníci
 • Marek Iván
  Ružová dolina 22
  82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
  Slovensko
 • Jozef Fűry
  Karloveská 14
  84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
  Slovensko
Výška vkladov
 • Marek Iván
  Vklad: 4 648,00 €
  Splatené: 4 648,00 €
 • Jozef Fűry
  Vklad: 1 992,00 €
  Splatené: 1 992,00 €
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Jozef Fűry
  Karloveská 14
  84104 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.05.2005
 • Marek Iván
  Ružová dolina 22
  82109 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.05.2005
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.4.2005 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • plná moc.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • zápisnica z VZ spoločnosti
 • úplne znenie SZ
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2008
 • účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Živnostenský list č. Žo-2005/20558/2/Z31, 03.05.2005
 • Spoločenská zmluva, 22.04.2005
 • Vyhlásenia, podpisové vzory, Jozef Fiiry, Marek Iván, JUDr. Mareka Hudeca, 22.04.2005
 • Vyhlásenie správcu vkladu, 22.04.2005
Dátum aktualizácie
28.05.2024
Domény