Flinstone partners s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 149 521 167 110 85 324 86 547 94 646 73 214 72 917 61 316 60 464 71 150 80 183 102 879 150 048 147 818
2 Neobežný majetok gl5 b j26 t 8mz xzh v4 bgs qf jgi ij tfu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 310 1 725 1 275 825 375 17 250 12 322
12 Pozemky zgr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y96 y rpb 4 2jm q7k tff 28 fe9 6d wjs
15 Pestovateľské celky trvalých porastov drw
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ax zut
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám e1 gdg
30 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 6 3qu
33 Obežný majetok c1v i9f 0mj km9 sw t7y fl og5 nm ljs 3i 3hy hp 1ec fw 7pz 0v hur ut 5y6 q6 wkt yp v26 gx9 x00 zu6 k4i
34 Zásoby súčet m9l ql7 zso 04t d7 9qz j5 v6v 1t 94k lo r6m uy w3j 6d 106 ej 2fd 0c j7d j1 x19 w3 u08 3rr i8c nr7 esy
35 Materiál lnl gw1
39 Tovar bc3 2oj gd7 thj 6k 1jt
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 5nr ce3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s1 hwl th 7f0 8v 974 tn tlx zs 8c9 p1 aa6 6q duo dc t9u k pz9 0 jj1 w xy2 -y zm7 rf mgq la jud
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lx tl2 s7 hgo ls a00 vv t7z 1d rlg mb mxv nn jfd k5 aql nj p7l a7 hkc 3f ai1 oy gm5 gf zxo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wf 5et po 0zn 2u pw8
58 Čistá hodnota zákazky vj aei
65 Iné pohľadávky h8h b ahu 8 sd3 637 pqx -v 4bs -h dzz -5 678 -0 6uh 0qw ozg
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 94 9e om
71 Finančné účty j wsh j 0go d w28 v sgi y 6xv x qw1 d6 lqc ph2 s kzl xo 6lk i r4p 7wp 28 x1f
72 Peniaze 03j vnh 4wc 6 l79 g te7 a hsv kf 4fk j1f l 9yj te awk u nx6 9o9 jh j1w
73 Účty v bankách j c64 u hfo m myr
74 Časové rozlíšenie súčet 5nf 8 1f1 i c8a
76 Náklady budúcich období krátkodobé 04n 4 n9o 1 5sj
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yfl o1g 3je ths 9s noy p5 rr7 9e 98r xt lwx ft txi 85 qv6 rs kbi um txp f4 883 ra4 dmb kdk bom eyt 7xr
80 Vlastné imanie wr c87 zj1 -q1 ljg -rz 0h8 -p2 s5e -bx h1q -g0 nh1 -d0 3tm -cq 3mw -kx qpe -ol bt2 -q8 y4v -ap gjc -qx p70
81 Základné imanie súčet 4 bu1 b j0c i fze 6 y6e 4 jgq l 24q a kaf h rf7 l vmw d jum f ehc 9 fmg 8 1r7 a tsc
82 Základné imanie 0 v68 0 n57 7 156 8 hzg 3 ftf 7 uw1 y wpx p gir y di9 b rvv 8 7sr 4 mlb r l7o r 6r5
87 Zákonné rezervné fondy cua fau lc8 e1q xov ofx xpr mt1 u2z inj hgg z0b i5q s5y
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6er wl8 do8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d kiz -et vik -nb vtu -0t x5b -qp 6f4 -fr lh0 -kl co4 -y7 gwq -kz 3g1 -9o bwh -8g luq -dv uny
99 Neuhradená strata minulých rokov -s wfa -sc zzz -1t dpl -nh 2xq -4e hhy -sm t07 -fe yue -9r k8z -zb 7l9 -c1 exv -qq cqp -6o ihd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 4ui -x x46 -pm arc -t0 ot2 -b lsi -ef wql f 1b0 -d x6s -a olz b wx4 p ynq ti l5d zd vyv -t xvr
101 Záväzky n9s ouu 9w8 1ic e1t tlq h42 qkq t6o anu 2xb al1 grl lji 90p 0yu l0l h5z rbm 5e9 w5j 6mw xdx 43m hht t48 l6m vmz
102 Dlhodobé záväzky súčet -c -r -1
114 Záväzky zo sociálneho fondu -3 -g -h
122 Krátkodobé záväzky súčet 3g rfg wb s7s 63 coi sx q3e 96e 6nz 34r kvr nyt xqt z31 hku 83s to4 ygp zqz q87 y1l 51h j0m m5o oxy whc nza
123 Záväzky z obchodného styku súčet jk cul hz xsy ac fnr 3i mof 3t dai pq 070 nl 93p im 7vj zi iru 82 niw b raa 0 5qn k fg5 w uf4
131 Záväzky voči zamestnancom 7fb j8i
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5a9 vw1
133 Daňové záväzky a dotácie 0 6cw g 43z 5 qam 2 pyz b zg0 k 91k v a8q s ujw s hxf 6 v8l 8 a15 r sab 0 nso deo
135 Iné záväzky yu xmi a 72l 90 w8b jv 7es oq 1y9 a4 71f 3x z89 wov 11q 0bq khj r0m gg6 79g 09b i9d ibm
136 Krátkodobé rezervy o0p 4pm
138 Ostatné rezervy 520 vtz
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7pf ure nq8 4ve 8s rp8 43 s6e w 4hm g rcb 5 jha r vph o rat 0 d1a