Hydronika Nekr Sk s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 64 720 33 619 3 269 2 652 2 735 3
2 Neobežný majetok 2 4kb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 504
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f los
33 Obežný majetok 3u exv 2v r4c u 8vv 2 6hw j zm2 k
34 Zásoby súčet x bpt bm cv7 6la
39 Tovar q hiu e5 59c 4pa
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uf yol 1 a6p 4 61g 3 mce 7 6f4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gc 9bn z 6zv 9 0ac e a7v n 8vh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ln q6z x 4wg j jjt 3 zfc d yoq
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2d
65 Iné pohľadávky -ae
71 Finančné účty 91 ztp k dkg 5q gv u 3
72 Peniaze 7 ume s b 7
73 Účty v bankách w4 h88 3 sof q0 qz
74 Časové rozlíšenie súčet 1qv 1md n
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3dw j0u 5
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ee leu at bow t cs7 o i0j c l53 p
80 Vlastné imanie ac i6v q til -o hnm -k 00i -u wxw -x xuc -d smd -f p3p -x o4k -1 ukp -6 3o1 -e 2t0
81 Základné imanie súčet f kfn e 09p q kz7 o xb5 g pdr 5 nf1 a 83h c 2gx r uqj 5 73x t 65x n xum
82 Základné imanie l lmq 0 1jk o 8uy k ymy c te4 b nry o z6t r wkw h ljq 8 fv4 c dub t unt
87 Zákonné rezervné fondy aor 8wx gw0 nlk cv9 t72 ols
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m 8tw o gbl -q fon -lg i4b -ck fe6 -0d nks -88 4iv -lh fwa -4p frz -h4 fjc -o1 lfk -lm kje
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oi fbi jl x8b t7 z7n y6 xf9 b1 qwi
99 Neuhradená strata minulých rokov -h a0x -x r98 -y0 5ac -g4 ipq -5h ncc -g6 1km -2v g71 -2l 41p -p9 fl3 -yj 9sm -id ded -ty yxc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dq2 -8 oo9 -2 0e7 muw -c6 -1gs -cs2 -c02 -6e1 -y62
101 Záväzky yk 084 m8 nu4 p gfw 8 4vq n gh0 m eu0 f 45v w 5gl 8 4vr h je9 2 5eo 3 c5u
102 Dlhodobé záväzky súčet jo r j n l i n v j 4 q h
114 Záväzky zo sociálneho fondu em o g k k
122 Krátkodobé záväzky súčet sx jc2 c1 2t1 v vhn c phh j cg6 1 o5v a t2p 5 may 9 6m1 b 87p 6 zsz 2 e5q
123 Záväzky z obchodného styku súčet ku rvv pb y72 t wxy v 5su r amc yrf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zm7 qmr 2 0gz 2 zzw
133 Daňové záväzky a dotácie -atx -8q7 -nvq -lv4 -l4 lyx q eub w mdc k z0c w izw p ixv
135 Iné záväzky 6cn 3 obs u mwk z qfm w a7z i 3q2 g w6b z 7o7
136 Krátkodobé rezervy l1p 8x5 2er d5y 20k
138 Ostatné rezervy qp3 7dv g1h hwa s3n