Hydronika Nekr Sk s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 64 720 33 619 3 269 2 652 2 735 3
2 Neobežný majetok y mz7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 504
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y tij
33 Obežný majetok jo s0y 29 hkn t g0u t ver c 979 5
34 Zásoby súčet t ztw g2 ls4 vj6
39 Tovar p rzf qg 83c tl7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet io x60 n z8c c 23m m sux 8 vp9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zx 6pl z uhk y 36s a glb j isv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a0 lj6 d x51 o hjg y 3py p rjm
63 Daňové pohľadávky a dotácie rm
65 Iné pohľadávky -cc
71 Finančné účty qv qeq a oxc qx mi i b
72 Peniaze 2 20l d k 6
73 Účty v bankách fc ed5 9 w5b ne ta
74 Časové rozlíšenie súčet hfq sm3 4
76 Náklady budúcich období krátkodobé q33 7im 6
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i0 dfm x2 80k i 639 j 6xo 4 u40 b
80 Vlastné imanie 7r 1sr x 34h -e liw -8 6h6 -8 nwb -y bz4 -z 7uh -v 7es -u rot -2 yxi -l 1qn
81 Základné imanie súčet q jn2 1 z06 s c6x q xpt b f52 n 5l2 t 7sl 4 i5m e 5cv o 6zl o 9vd
82 Základné imanie 1 17s 0 zir a 3xp g f9h h 4i7 0 d62 w k90 l 08u k why v kul z bt0
87 Zákonné rezervné fondy g33 rbh n7t 7gs lkf n54
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g 60f d h86 -u edq -ym 384 -qm zdt -0y g1d -d3 9n1 -4w noo -a4 n8t -9g 93i -g4 7w2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tw ed2 hi 6yr gx hj5 aw 52l 9u j4u
99 Neuhradená strata minulých rokov -o 1q6 -d 3s0 -zy d3k -me il6 -vq xhg -na p5o -z3 ax0 -vm o98 -7m ase -n7 no7 -q4 ysb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vd2 -l yh6 -1 wca zez -ap -0ga -4v3 -dre -x8u -68c
101 Záväzky r2 fjs nj ct5 1 t45 a 833 g x8x f qjl g rkv g qcd 8 3nq 6 3ql z 45i
102 Dlhodobé záväzky súčet pp o 8 w u y g z 8 0 v
114 Záväzky zo sociálneho fondu 20 m x c q
122 Krátkodobé záväzky súčet 8r 2fv z3 th9 s aku z hm4 7 eb5 o ofv n kb7 u zzu u aq0 1 usf z jwg
123 Záväzky z obchodného styku súčet kt wsm 2o pw0 e 2qg c rhg q j1u hzz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu whd sep g hkc x 1bh
133 Daňové záväzky a dotácie -47d -6ci -qcr -3cu -3g okr 2 z6d c e0g u pa6 1 3g2
135 Iné záväzky ql3 o mkx l p1r 5 e3c a vzs b dms 3 ud7
136 Krátkodobé rezervy oog qky szf 94q 4wl
138 Ostatné rezervy 0b7 isl np9 ojp qen