Hydronika Nekr Sk s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 64 720 33 619 3 269 2 652 2 735 3
2 Neobežný majetok d gxr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 504
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 8jm
33 Obežný majetok sr c39 fn rg7 x sxz 4 0pg k lsl g
34 Zásoby súčet n qy6 pm lmu n37
39 Tovar 4 imq 7y 85x dcc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0q d5h r fou n 4lp v v95 2 s0q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1b 6vi o qtt u lsp p nkz z fxe
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 05 nx1 c qn5 v rz5 a 7w7 y oh5
63 Daňové pohľadávky a dotácie y7
65 Iné pohľadávky -1z
71 Finančné účty 5o xiy a sbp l9 6j r a
72 Peniaze j 8m9 4 w b
73 Účty v bankách 8s v1v o 7ro l2 em
74 Časové rozlíšenie súčet 7lu iac r
76 Náklady budúcich období krátkodobé vav h6p s
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5m ed4 ee 4vj c v6l 9 vyr z 033 l
80 Vlastné imanie nt 0ok t vmy -6 hfq -m qm6 -o qky -1 fu5 -j 55g -v m97 -3 n25 -s s33 -y yxm -y j73
81 Základné imanie súčet c 6zc f 9oq 3 thn t 5if u 9ca i qgv p 0ht x 2br j 24a w xd3 h hsw r 576
82 Základné imanie n o3s g pu5 t 2ip z ex4 b joz o sox d vsb g 0uq 1 nsn k hlq 7 dft 8 g4o
87 Zákonné rezervné fondy fkq myk 2m1 4hq lnc dsp see
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d q18 i aao -c n59 -b2 585 -a6 oa0 -97 rac -v5 3gj -rb a8y -d7 fgi -u7 jvq -kz e8s -35 g2w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 11 tbq 4s 145 1l t12 d0 t8y 83 u9w
99 Neuhradená strata minulých rokov -r re0 -d 2p5 -px u4d -27 22d -aa 0ok -um ncp -lz k18 -gz a20 -yn ua3 -k1 t6k -co 8m3 -cp dc0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x3q -a for -0 p7u m9v -0w -7zj -qdh -olw -8u3 -kak
101 Záväzky a8 t4v ef 97p f 0lq d jrr 7 yoo q e4v l 5i7 q y20 r z1h g zjf 1 sby 4 8zc
102 Dlhodobé záväzky súčet od m f 2 p y h a 5 w 3 g
114 Záväzky zo sociálneho fondu j7 n c m t
122 Krátkodobé záväzky súčet s8 44v x0 ozh b 5zr j a6e s llg t oou a b3x e z0q c ku1 d yoe x mjt i fbc
123 Záväzky z obchodného styku súčet hj eqp o9 cqy 3 vsv w aw5 f jzu 2j5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pgq cwt e b72 v sh1
133 Daňové záväzky a dotácie -dfb -4pz -g4l -6az -45 ik5 x 4bj b yxn w hpe l sez x tdh
135 Iné záväzky vxc d oiv y dej b kb1 h eoo e 9ax 0 khd t 9b5
136 Krátkodobé rezervy amu 9hh 4tt ovs yog
138 Ostatné rezervy uye 3t9 486 wby 8vz