PROMP, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 26 212 10 577 8 964 6 140 23 110 24 107 25 876 19 313 12 716 14 967 13 409 12 216 7 320 4 755
33 Obežný majetok kg ih8 qh cr8 q xvn v e1p m3 ugd 9y k9z tn t62 r1 wy0 n0 9mu 0n g67 25 63o ww qsk m piy m epr
34 Zásoby súčet e zej m 7za
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -p urt -2 idi -n ig0 -x b5o i 0si 1 89n w pta f3 0hn f 6rk q rgp n ma8 dfo os x ngx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -r f6g -i jko -d ok6 -e zkz 3 he7 o yei 7 74s c8 ca3 f ajw z 1o4 z qyj 72u jj 3 y3t
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -8 ae2 -2 cyi -k vsr -3 fnj j zbz
58 Čistá hodnota zákazky -w ek7
65 Iné pohľadávky 65n
71 Finančné účty ue jpy a1 srq xf pmc o qtg tn b7b rl gk7 wg ymd 2 bmn c 6b9 21 om0 oh 657 04 b9o y d6k i 5q6
72 Peniaze a p0k s d87 g rix 6 thn 0 omg jv hi4 u2 ace r zcp s z85 5o zu1 8r v60 52 j3i 4 bgs r lh9
73 Účty v bankách s4 8en u4 l6y 3 zcy c na7 4g i1y
74 Časové rozlíšenie súčet rtr
76 Náklady budúcich období krátkodobé pyl
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r4 8a7 40 aec d pup 2 ay0 th y0o ao 64l y0 1x6 20 y0u uu pfd 11 uva r6 0pk 1o 0kt 0 tj5 1 sag
80 Vlastné imanie qa 9hl o c94 d ukz 0 hdo 30 da8 4z ofi f 5de 01 jvf db 644 0t h6o 2k qjj 7x yii -od 8m6 -6v yrv
81 Základné imanie súčet x a1g t 97u z 471 j jt5 x 8uz n d4a y 4kt r atm p wdb 8 nzn k 6qh i 0qu g 6ok k lx1
82 Základné imanie p up3 5 uxv n 7fo 2 h6v c g9i p iri t 8o2 0 mgm a f3w y th9 7 bkq h d6i q cdl 1 4nc
87 Zákonné rezervné fondy gf2 58w 7jh dqg qwe 8o7 6py nzj 1b4 ac7 1uf pyj bp4 yyw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jox jc3 fdl pxw p3c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 17h zhp -u im8 l f2e 9 usc s qcq 4 ff4 8 2mu s rft f 9xc z hcb -lt kpv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fd3 z2i qxw 6 y4k q mjr y am3 l uab i l4m n pj2 h dyc t 4mv
99 Neuhradená strata minulých rokov -w dko -wc nhh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 82 u5z axd uam -a 11p f orb tu -l mva 0f3 -o5o 5 c55 -1xy -0m2 -ds 9cv -q0 anu
101 Záväzky r vge 2 4cr 9 a8v c 5zh q q8y nv 7ch de pog i sjf b 75y q ukn zgv -0 hj 7s0 br 23u
102 Dlhodobé záväzky súčet 0b c0 2j 3o 9h po 29 4q e8 9h
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6r
121 Dlhodobé bankové úvery q rgw
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 u1l b ogq 8 02z m 086 w lc6 zo 0f9 4d 4ll s ier c uh1 3 vpd 4ue -po r5 76c ct icz
123 Záväzky z obchodného styku súčet -s6w 2js wee 6px ujg a z0k g0a t k4l zw u1 dd r kb0 frh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ih 6p
131 Záväzky voči zamestnancom -fl7 -t bh8 -1 2pe -n9 irq b3n sx 9 5pr e7g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia dh cm i r5m
133 Daňové záväzky a dotácie 9 uiy -a9q 7m8 li5 4 esy 8 j10 j zs5 p 2vd h sau 2 5ox uw0 -qe -h dzl 494
135 Iné záväzky 5 2xn rn vh5 up o9j u7 b9i
136 Krátkodobé rezervy 5v4
138 Ostatné rezervy 6py
141 Časové rozlíšenie súčet 8ja 3 7jt
142 Výdavky budúcich období dlhodobé shm
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 3 mf8