ICN, a.s. "v likvidácii" - Podrobnosti

Vložka číslo
356/L
Dátum vzniku
22.04.1996
Konanie menom spoločnosti
Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja jeho členovia. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja dvaja oprávnení členovia predstavenstva svoj podpis.
Základné imanie
42 183,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • správa parkovísk (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • správa trhových miest (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • výroba, požičiavanie, distribúcia videa (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • usporiadavanie verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • činnosť zábavných parkov a lunaparkov (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • prevádzka múzeí a galérií (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • prevádzka športových zariadení /vrátane organizácií športových klubov/ (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/ (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľných živností (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • prenájom lodí (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • vydávanie kníh (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • vydávanie novín (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • vydávanie časopisov a periodických publikácií (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • servis športového náradia (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • predaj na priamu konzumáciu na mieste zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • predaj na priamu konzumáciu na mieste tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miesta (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • predaj na priamu konzumáciu na mieste jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • prevádzka lyžiarskeho vleku (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • nákup a predaj nehnuteľností (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • prenájom nehnuteľností (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 19.1.2001 do 15.4.2016)
 • spracovanie dát a súvisiace činnosti so spracovaním dát,okrem činností vyžadujúcich osvedčenie v zmysle vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (od 22.4.1996 do 15.4.2016)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 22.4.1996 do 15.4.2016)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 22.4.1996 do 15.4.2016)
 • reklamné činnosti (od 22.4.1996 do 15.4.2016)
 • obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich (od 22.4.1996 do 15.4.2016)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 43,00 €
 • Počet: 981
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 29.05.2014
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Tibor Grigeľ
  Lazová 1506/8
  02901 Námestovo
  Slovensko
  Vznik funkcie: 31.05.2013
Dozorná rada
 • Lukáš Huľo
  Hamuljakova 141/21
  02901 Námestovo
  Slovensko
  Vznik funkcie: 31.05.2013
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 15.04.2016, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 25.09.2014 o zrušení spoločnosti a jej vstupu do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, tiež na základe predloženej účtovnej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Žilina – pobočka Námestovo zo dňa 11.03.2016 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom ICN, a.s. "v likvidácií" so sídlom Nábrežie 1038, Námestovo 029 01, IČO: 36 001 210 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 16.04.2016 V Y M A Z Á V A.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka 2006+SNA
 • Zápisnica z VZ zo dňa 12/01/09
 • Účt. závierka 2007 + SNA
 • Stanovy
 • zápisnica z VZ zo dňa 9/3/2012
 • účtovná závierka 2010
 • účtovná závierka 2008
 • účtovná závierka 2011
 • správa nezávislého audítora 2009
 • účtovná závierka 2009
 • správa nezávislého audítora 2008
 • NZ 2946/2014 zo dňa 27/1/2014 osvedčenie VZ
 • Zápisnica z VZ + Listina prítomných + Splnomocnenie
 • Účtovná závierka 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • notárska zápisnica.zep
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.11.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.11
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.10.2014 - 31.07
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.11.2014 - 31.07
 • Zápisnica z VZ.zep
 • Konečná účtovná závierka.zep
 • Konečná správa likvidátora.zep
 • nz, pv,
 • Nz 21876/03, Nz 408/02, stanovy, ZP 05/02, výzva na upisovanie nových akcií,
 • Notár. zápisnica NZ 82506/2003, účt. závierka 2002, audit. správa
 • Účtovná závierka 2003, audítorská správa,
 • Účtovná závierka 2004, audítorská správa,
 • Úplné znenie stanov,
 • NZ 27788/2005: 17.6.2005,
 • Účtovná závierka 2005+SNA
 • Zápisnica z MVZ z 31/5/13
 • vyhlásenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 14/5/2014
 • stanovy zo dňa 27/1/2014 - úplné znenie
Dátum aktualizácie
10.05.2021
Domény