Prodata plus, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3383/R
Dátum vzniku
24.05.1996
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát (od 24.5.1996)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 24.5.1996)
 • sprostredkovanie obchodu a obstarávacie služby (od 24.5.1996)
 • automatizované spracovanie dát (od 24.5.1996)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 24.5.1996)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 24.5.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie dňa 04.08.1998 prejednalo vzdanie sa funkcie konateľa a schválilo dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie dňa 07.06.2002 menovalo konateľa.
 • Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 17.7.1998.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.4.1996 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9290
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2022 - 03/2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2022 - 03/2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 03/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 03/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • ÚZ spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Vyhlásenie konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Úplné znenie spoloč. zmluvy
 • Zápisnica z MVZ
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Podpisový vzor konateľa
 • Úplné znenie spoločen. zmluvy
 • Dodatok č. 2
 • Zápisnica z val. zhromaždenia + prez. listina
Dátum aktualizácie
20.02.2024
Domény