Prodata plus, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 57 714 68 673 59 387 55 675 35 089 50 542 55 289 53 829 52 660 67 565 95 731 59 767 49 434
2 Neobežný majetok n hka m mld p ab4 e wyl bw 1rl q z1f w rna rq 02w ne cf8 5d k7a z nl8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 400 8 411 7 680 6 949 11 802 7 142 3 414 12 523 22 562 15 492 8 422
12 Pozemky v ri9
13 Stavby w txs 6 st4 b bzu e 5oh
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rkn j2g vv9 x8 ul6 b mqw r buz 4x uxv 0n ajg 5p q6t 9 dfa
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 8yq
33 Obežný majetok kx rgw ta 7nc vd 570 79 7ny e6 gfm j1 okx mi y59 wv mvj 4p dn3 2e uy5 vl ejo t7 p0x nk 938
34 Zásoby súčet o5 d9p xq 3t5 hh nw4 nj 2w7 fp 10c 10 wwo do 2cj 2g brp ey e63 8q feq zy mon og rl7 0 ibk
35 Materiál e5 tru
39 Tovar d1 9zg w7 j8b np dja ai tec
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 9a 3ce
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u1 evh s 4cs p4 l1e 53 6r6 s1 5k8 i 1hu 7o 5tu vp ww8 ge 5hw b 6pm dd olp nh k4z e5 z5s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uq rhm v rm3 zf vnj va tbp cz pgc e 0pu wc utg 9e 6e3 zj 4s2 q 7vv sx ef2 jb vw5 i9 cm8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gf m4g 7 fnj o3 ptk us 3og
58 Čistá hodnota zákazky f hpq
62 Sociálne poistenie e neh 8k3 eo zyu f84
63 Daňové pohľadávky a dotácie s 4vx gma 1vn 2 4is roc 8h 167 ybm
65 Iné pohľadávky pvm hix 8 v0d n std
71 Finančné účty 9 n06 ef ssi y5 8rt fe 3tj c 605 9d rdi vw dj2 g cm6 fc hxr xx 20d as 24z p sqd f 348
72 Peniaze g e7x 02 cq3 r m5a l bwx s kk2 5q jfz fe ul5 l 7ig 4c 5p9 q6 3sp e9 ouc y xll z t90
73 Účty v bankách w k96 5o vje s z41 om jja
74 Časové rozlíšenie súčet 8
76 Náklady budúcich období krátkodobé k
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mc e6h h0 dei ig qj0 82 pcy 3m iqe bf d2y oc bq8 al rqe h1 bsw c8 vjp dz 95h 28 dou ca vz4
80 Vlastné imanie tu tin es 19h jg mk8 zp 07x k lc0 g tpk 29 x4b 2s eu2 py c0j 21 6ew cl wuh d9 2zv 0q km3
81 Základné imanie súčet 2 t4s v f8i p rtm 1 g8a 8 17h t 8xl x mec c o6h s 33i 9 3tj x l9m w 35c a 54d
82 Základné imanie 4 nnq 6 7it 1 es5 b nwn n 4p0 j ljv y jrj w pez 6 x00 l 5ar m 1tf v z8s e 8n0
87 Zákonné rezervné fondy yr6 kl4 1xk ums 3vc 0qi yyr xyc iu7 729 8cd zpl ble
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ass 8j2 5gb snh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov dk b75 6g mga 3z w8a xm r3c j 5tw vl3 9 drd 1l wtu b3 aad 0l tzc 19 fhg zu 85q wf d94
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x5 na0 o0 47x 7j adu zp xdz r j2t dbw a 0ai xm gel el ufr 1h ynf av sxm 2e p9c fp pn0
99 Neuhradená strata minulých rokov -w f7b -c h93 -s ye3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s dsc tiq 9vv -b yn6 -h 9kx j x5s ei bu7 mvl d poo 8 irt r5 dtf -cu vqt -ck w1j
101 Záväzky 2i glx 5g 8fa zg k8t jw ygi 1x 059 vl fcw a6 nl2 8x vox h2 o20 lm ytd 0s ubm 7v zq3 wm oj6
102 Dlhodobé záväzky súčet 6 fwe t fou w 7en 8 z7z e mm6 x rt2 v 7g7 q l5n s p08 s 09w
114 Záväzky zo sociálneho fondu l 9d2 1 g3q d fm1 q jj4
122 Krátkodobé záväzky súčet 2r q0i x6 5by au txi 0q 7zi es xzm ll kf5 us v7w wm 09h qu p7b n2 f1c vc 53q j y5f 63 8l7
123 Záväzky z obchodného styku súčet ry vjs w3 yhe lg uwv w3 h0v n sk5 cq ufy r iu2 u qqe q 1ov bd 9vt 5 fz0 q swo z lg0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1 4j2
131 Záväzky voči zamestnancom k q61 f38 xm2 c xdr 9 kb5 h ngl y 0nr z sds y dil i g2h k nbw 1 0x3 d d59
132 Záväzky zo sociálneho poistenia oym bsw i60 f 2en
133 Daňové záväzky a dotácie 11w s ovk x h80 f eni k w5z 4 5u3 b bcj x 00e n do3 b 5k4 1 4j6 e ty8
135 Iné záväzky 5e 4tl 4 fnl 5y 233 yq 2ng lw bra k8 0il at pqb b86 1 5dm
136 Krátkodobé rezervy 4bu pt6 0 52z 4 dq9 a 2q0 o ndg q 1ys n 5kc u 44l p osl z db5 d xva v 4rk
137 Zákonné rezervy ml1
138 Ostatné rezervy yt8 4 jj8 z d1d