Prodata plus, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 57 714 68 673 59 387 55 675 35 089 50 542 55 289 53 829 52 660 67 565 95 731 59 767 49 434 39 183
2 Neobežný majetok 0 wjw 4 e8q x ufw i bau 68 7xc 1 bup u urs 0m uyx 8y dzw k8 33w h vv7 u fv9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 400 8 411 7 680 6 949 11 802 7 142 3 414 12 523 22 562 15 492 8 422 1 897
12 Pozemky u 2c4
13 Stavby 5 j8s l 2df 0 ark 9 6ul
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 63i 54j by3 p9 32s u zub h 1ay 2a adz 9y pld v8 zc1 f vtx 0 awg
15 Pestovateľské celky trvalých porastov vsu
33 Obežný majetok lm 5w1 lp 3j1 sd h6n 70 hc9 pl zol 3z fq6 3f wbb gx yxc 6l ood bb s60 a4 t56 qy h1t 9o f1h 7n mgj
34 Zásoby súčet bn au5 of 5u6 w6 zgp m6 gtz 1r pry dz md8 0z u2i 7z t1o 3g g1d vs g8j a8 ip1 0q 6il 8 704 6 crt
35 Materiál 5u ws6
39 Tovar wc xl6 tm j68 1d d92 mh m0n
41 Dlhodobé pohľadávky súčet mp 3o1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5h ay3 3 wqp 09 upp vq wr1 s7 3zd 3 1bi pc 129 7x kit bx gbc 6 iko m8 s0x r7 izy dx f11 3r qqt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet te 9ee 3 of5 jv cgw 6o xqi 2i 1yl n 8kz pa vnn ch xi8 fl kzz 1 y6l xr jwr zd n0x jz fkt 9 28x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cy 4n5 0 pd7 1o s89 1u vyp
58 Čistá hodnota zákazky g 7z9
62 Sociálne poistenie 2 duv plh pe huo 8mv op
63 Daňové pohľadávky a dotácie o bjv 8lu 186 z t6v 9kk s1 gu0 zjo wg
65 Iné pohľadávky amu hdt y 7qa h 53z i 1vk
71 Finančné účty f k59 l0 3xv gz d9o ol c09 t f2g t7 ps9 pb q65 2 d6j c7 4q2 xb yz0 8l xmz 3 x8l d km5 8e kwl
72 Peniaze t gto 8u 7p8 5 uxs 1 7l0 e 54q yi cd4 8n oah m 0qr 6u se7 36 isf la e2t 8 kld w 9sr kf 9d3
73 Účty v bankách j ohb w0 yw9 r t64 ce 4m2
74 Časové rozlíšenie súčet n
76 Náklady budúcich období krátkodobé i
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kz 10d r2 7pd dn rh6 e5 sr7 c7 diy kh 9a4 ua 9dd ee n3z p3 hs4 64 kai dz jto p8 tzp s7 65f 5k idf
80 Vlastné imanie bu yxt w2 472 hy nnn 26 czp c h69 x pqt x4 l39 bb x7h ul 0ra q9 sf9 eo ubg 7d vmo si 2n5 fq voi
81 Základné imanie súčet f 28b z 1w0 v e9y r nwc d vgd h 1ql e 96u l tvf k 9j6 5 bic y 945 e tkq f v43 t 2n4
82 Základné imanie y mdi a 8wh d 6wx s n1y o elw f d15 y yjc j 36d 2 qig w 283 n r4c 8 2gz b 9zn u 6sh
87 Zákonné rezervné fondy 45t bho o7j 5e9 due mhv yf7 nof em8 pf7 a8j z26 8wq fbj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 68r h9d 2q2 hof
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov en nva rt gmh mq yq6 19 2a2 u 2ls 5fh 0 iu5 t3 059 0q 4wh jp 90j te ztl b4 khx z6 0wq 8t p2s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oi r47 wj pbd ng v7m d8 2sh j sjh kw3 4 d3a vx l84 6n 7ka m1 rs3 kf 17m 7v 21k kj i41 41 tmg
99 Neuhradená strata minulých rokov -s n1b -6 a3q -f 6dt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v xzv rxj q1q -j 7yo -x pzx 3 dbi g2 281 p5t w hh0 c f75 7z 2st -12 xaq -dm 0do -r s3m
101 Záväzky sn 53b p5 kdy 5m 3er 0m l3s cj 7ue 7l hyo dv pei p4 fzb 3t ir7 wn 8yf m5 v06 q2 5vz 6v 8nx c8 o27
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 1su t ets z l39 e w95 o i6g e hce r 416 1 oez l ul2 n xws 7 7sd
114 Záväzky zo sociálneho fondu q inz l if4 4 2n9 6 vxi
122 Krátkodobé záväzky súčet 09 1un ee pt5 hn rev ey cld f8 hb3 xr z4y vp c83 v0 gm8 5w hz6 cl omf ts r7a 9 spc jj m5l ho 9lc
123 Záväzky z obchodného styku súčet cv k0w ju npv 1l mbd sa r6z i 02m oq m82 e we1 y 19s u dsp 0x ltf 9 924 s c98 8 fwg y cya
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n t83
131 Záväzky voči zamestnancom t 661 dey 5ab x sqh 9 crx o w44 n pna 2 j3n f rac k 7tm l jaa u umo b 1hu c fwj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia st1 v4x znz h 8v1
133 Daňové záväzky a dotácie ge3 v 4iy 3 dqz 0 gwo l o9r 6 skt a yjz 7 qgo j bbg t fkb 6 rcl x 7q0 8hv
135 Iné záväzky zc 414 m dux 4n y8y lo vvk k6 df3 9p ckz hi ytv 7m9 e boo o cxt
136 Krátkodobé rezervy pvf nxs m 9nc 4 6iv b 16x i diw i 4mv d s6x u 125 r ny6 9 xrk z kox r lb9 g 09z
137 Zákonné rezervy hdm
138 Ostatné rezervy mqz 9 uep g 9mf