Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3600/S
Dátum vzniku
04.06.1996
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 4.6.1996)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 4.6.1996)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 4.6.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie konané dňa 2.10.1998 schválilo Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.
 • Valné zhromaždenie, konané dňa 09.07.1998, rozhodlo o zmene zakladateľskej listiny vo forme Dodatku č. 1, v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená (zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 64/96), zo dňa 21.5.1996, podľa § 24, 105 a nasl.zák. č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 9360
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Splnomocnenie.zep
 • Podpisový vzor konateľa - Grube.zep
 • Podpisový vzor konateľa - Zapletal.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • ÚZ 2011
 • ÚZ 2008
 • Zakladateľská listina
 • Zakladateľská listina - úplné znenie
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • účtovná závierka 2004
 • účtovná závierka 2003
 • zápisnica z VZ
 • účtovná závierka - 2001
Dátum aktualizácie
24.06.2024
Domény