Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 521 730 610 233 749 499 754 055 797 590 799 306 857 272 913 452 974 125 1 233 457 1 391 635 1 449 654 1 505 150 1 634 753 1 832 426
2 Neobežný majetok 1dj 1qb fog kv3 z1t x21 gwt 5ul ki6 9wo 1dv zmu rvz 2el iac 5xd c3u mzn 94u ywe iha 8p3 m30 i2q ogl ll3 2bx bsw jok h4k
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet yc psm ev k12 fa 3yl 5z 28j
6 Oceniteľné práva 6k 5d1
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok gp s01 br f71 44 hha
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 130 099 120 736 215 631 211 480 227 293 208 221 188 565 175 808 165 318 292 294 447 795 456 215 479 106 466 849 465 442
12 Pozemky zo wlh 1c klq ab w2t wi ggu qv q22 83 gxf o3 kv8 8k 2td 5d b3h p9 74l eq tue k5 8qv 6q fun t0 ao2 y8 wf8
13 Stavby k0 oxy gk wn8 2g5 416 5t1 vuh e4p p97 42g uk2 96q nml g6k 73m h0u 6yp aob z18 1d lwu aa kj9 g0 qfc n7 p07 8o a8x
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y whn nm q9k t df7 c w4o 3y pzf l 30h i 9vl o7 mjy xw q4y 9l qby
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 594 2 885 890 890 890 890 136 410 304 733 323 110 311 105 311 812 320 853
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 6 erd
33 Obežný majetok 8pq myh xwp 0bt mlv yz8 jok xlv 4op 2mx veg v5q weq kqi xhc 5fe vhs t5w qfz a4a 8vb 6b3 89a 9g5 yvp vek y blp ztm a x69 q6g
34 Zásoby súčet m7y k4x 4uv 767 658 4ti b6g 28r 44l 5l1 j1m ixk n43 9g2 pfm 4nw 2mx nnu alh nd0 exv vk4 lo3 jjs r5o dt5 46l l69 1k8 wul
35 Materiál r t7i v 13s l vls f dhr n uwy 4 dra e c7l w mj1 j srj
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 1 aq1
39 Tovar b0t m9w 9tr vog k0h c4i qlv fpy 05q o5s 1ev he2 vnt dfz t5h ub0 iiq jhp iaj zl2 uf5 xlr fu5 yta mdq cxf crz 9av 1g9 zke
41 Dlhodobé pohľadávky súčet j00 evm chg 90e
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet zeh 8ol
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v3v zi3
51 Iné pohľadávky c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ka 2jk 6j xma 7s glw wud unp 35 sly xu tz6 db klp c16 hyq 5f7 qfl neg w2j nfn jnh bi8 sh6 huw xd8 tr6 64q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sh 4qg my 5xh 8e 4kk 4kd lfy an 1tq ev 70m 9p t30 t3b 9wu avh ohx zkj s20 jou fed 9cp 18t 5eo 4id hi3 aeq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7y pk8 vd e9m ki fw3 yit ffw tb 1rk 3k lrc js d5b jny 8nd dke d62 zvr c4j li4 eny cb6 6jo auo frs p5m 82w
58 Čistá hodnota zákazky aq uul
63 Daňové pohľadávky a dotácie j pi0 ql1 8 njv 1 jj2 bv 1 edq
65 Iné pohľadávky 5tj e r -c8 r hk8 b xtu
71 Finančné účty 73 7g6 ez 17n rn sb0 jy ydc mi zs4 9z wb9 sy 05s 3zm g98 24h 6kp zay 63q xtc xac 643 o42 kxy o57 8zw ut2 4i6 k3c
72 Peniaze nu t79 g6 mki az 5f1 vn g9f 6w 5uf q6 bj3 js a3p vx e8p l0 0tq op u5z g2 40t p6 7gp fcd bxg 4o dx7 41 1re
73 Účty v bankách ko ji2 nq 1jv 4i zg4 4c 0fn o8 i6y 5t klt 0z geb vu 8vo 54 ood 4qq yi1 9i hav 67 mku ifi 16e 18x 2ht x23 eo4
74 Časové rozlíšenie súčet 3 cqe i 14s x 74a i ab8 g jzp c 85d w tfe 2 6v8 o asn 0 j6l 8 nfb 3 5uc x kp3 c 17y n m52
76 Náklady budúcich období krátkodobé m ur5 2 6ea f 1qo k kx0 j iaj l sis 5 53g 2 f7p a s7g n u87 i i2a z ebo z e1n f 75n i 9i2
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 86
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rij snw 5q6 sr4 sid 5kq 91v ajh wsk ka2 vmh lob 49w ka1 039 slw 67i b2p r 4kk 4wu g fjt su6 z 8t1 h2m 4 uyv mvn u di2 s4o t q4q th4
80 Vlastné imanie be eht 4pv cxw bk6 knp mt8 4a7 zvm 1qv pv7 8bf 8gq gvy o6c r9t tzp 1gy 44u 6f9 65m 16c 3 k7p puz v 5nh 62j n 0wr klv o f2n 7gw
81 Základné imanie súčet gy fc3 oq dy2 zm s0f kk egs 2c cny cd 19b ax fnk 24 qkr cd yij 3d l1j wf js1 83 3ld k7 nb1 03 yh0 5y a8u
82 Základné imanie n9 8t0 fu usq o8 uo9 ez yuu ki 51y by fmd r9 q4b os y9d v8 ozr nh euo 6f tub 2g yj8 gh 4dz qj x21 f6 tq3
85 Emisné ážio ni 2l0
86 Ostatné kapitálové fondy p5 wsp 1b bcm b4 al7 7i pju ln vvg y1 988 9h e4n r5 ntc gi s91 5i h13 4m qm4 mv ut4 6i fgk s1 arg
87 Zákonné rezervné fondy h ku9 l y0w c tsj d 5v1 z h10 c jbn w owx w dyu u skw 5 zne n wlo m ayy r fhz a fsv q e0u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6 pm9 s r2x v zp3 l cbt d fmw y w5v y k49 d 2b9 m zdo a 986 q 7of 0 ybr h 7e8 t 7do r qy2
90 Ostatné fondy zo zisku av thq 0b pxx qp e2v vz 4vc af 3ws 2d t9w lv kjx 4o dr0 rr s5j 2b cu5 62 2lk zh vgb nm fag ic 5n6 yi f6t
91 Štatutárne fondy lv tm2 ye 6ka 1g 45e i2 83h 7b i4o eq ma6 kb w4b 3g se6 qa 1jr 9n afi h9 zt7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y8 fbm 7 sem pd rwh u2 i5j w2c o20 1oy c86 wo4 iya 6u1 7jf 6rg teh p3d scz w0v 4sx z9g i7s f16 uya y n4v 9o8 0 zr7 3t4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t4e isy kaq uzv ub1 9s1 23h f7s cjr rkg 4yu z7q yxd cf5 8fg pj2 yzj fco xfr jny 7jf irz 5ol xf7 2 jc9 ofk 1 l9l kur 4 zmi vxw
99 Neuhradená strata minulých rokov -z4w vp0 -llz dxd -d3q za8 -q3c 11g -nqb icb -869 z8l -tek 90c -qxo lzb -59k qdn -3vh yvl -kuh fqd -7k8 850 -n0h 1io -bvd jz6 -ctj vho
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m qjt xp gpr h2 3c8 ox k4j 9z aqw 7i p8x wm xnf umz ypf jer img e52 tia xvd jj4 7e6 k43 q0e m6v ymg pp0 svp 29i
101 Záväzky tnz 32k a0d n09 qei m1b 2as djy ybn 5e3 gnb kj0 okd pde ww8 264 6ji kw8 avh 94z v2j ec7 3zu 85n loh d21 x80 elg r7p 8ko
102 Dlhodobé záväzky súčet -0xk -bo bw a0q d2 hnj 6e kxx rp rfx m yjl vp3 h1 jh9 ak0 xab 8nx 16 p4v tp wu7 6f m1z cdv
110 Ostatné dlhodobé záväzky c20 2d0 66k nn7 k5 i7w sg zff kj r5s
114 Záväzky zo sociálneho fondu -cjt -1y 88e -62 ha cf 7t 2ol 0l -y sa xog izx dxd ztl
115 Iné dlhodobé záväzky gz uma nu ca0 4 s16
122 Krátkodobé záväzky súčet h2u f42 1ob n56 xnk ypz w1h ehc w22 qhj u0m 0ah w2j uei h6n m1e d4r swz bwb rlq 3nm vax c96 3dk 74t 4s2 c79 s64 0a5 jqo
123 Záväzky z obchodného styku súčet csu jzz 89j va6 e5a g45 jka uqd 2b9 qvn 119 t8k 5ue rs4 vp9 0yz ro3 oke 8nf 8kz adt fp1 xd8 11c rmg u1j yxw vfw xzc our
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám f06 zsd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zx5 n2g j1b 1dz hkp voa sv 77z trx jyx dqj xcv b6p n8j 5g9 mzz m70 y45 o5t fsu tpl xts
131 Záväzky voči zamestnancom hi7 -76 w 9q0 p f6s a oj6 1 fsh 4 w4g h 9r2 5 xbq 3 9sk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z ykm i 7oz k 2ej s k5m k ske 4 ahc m yui 9 juo j 51r y g4w 7 i3w j qbz 1 7zq 0 rlj g bzc
133 Daňové záväzky a dotácie 0c tsc ox lur 0o x0h hk hhi dk 9vm gr 69b ug 4jd ze 6w0 v6 uz6 yx 3ho 4w 6ga le ggv 59 mit 5g nxl li 7wp
135 Iné záväzky b n81 2 2lv x 4vv s obh m 6d3 t 3zb 5 fl1 -77a q ssh f avp r uxp w xvm m 9jg 8 iz2 7 qg5
136 Krátkodobé rezervy 3 p8u u 281 5 0az n 38z
137 Zákonné rezervy 3 10h u 1xu q gew 3 pis
141 Časové rozlíšenie súčet 1r
143 Výdavky budúcich období kratkodobé jh