EXMO, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3420/L
Dátum vzniku
06.06.1996
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Predmety činnosti
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 30.11.2012)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 30.11.2012)
 • montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení (od 3.8.1998)
 • maliarske, natieračské a lešenárske práce (od 3.8.1998)
 • vodoinštalatérske práce (od 6.6.1996)
 • kúrenárske práce (od 6.6.1996)
 • zváračské práce (od 6.6.1996)
 • výroba malty a betónu (od 6.6.1996)
 • demolácie a zemné práce (od 6.6.1996)
 • príprava práce pre stavbu (od 6.6.1996)
 • vedenie účtovníctva (od 6.6.1996)
 • činnosť účtovných poradcov (od 6.6.1996)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 6.6.1996)
 • podnikateľské poradenstvo (od 6.6.1996)
 • činnosti vzťahujúce sa k počítaču (od 6.6.1996)
 • sprostredkovanie obchodu (od 6.6.1996)
 • obchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 6.6.1996)
 • prenájom a leasing strojov, prístrojov a zariadení (od 6.6.1996)
 • prenájom a leasing motorových vozidiel (od 6.6.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.6. 1998 bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.5.1996, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9391
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky
 • Rozhodnutie per rollam
 • Živnostenské oprávnenie
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky + výročná správa + zápis z VZ
 • účtovná závierka 2010 + poznámky
 • úplné znenie SZ zo dňa 28.06.2010
 • účtovná závierka 2009 + poznámky
 • účtovná závierka 2008+poznámky
 • Účtovná závierka 2007 + poznámky
 • účtovná závierka 2006 + poznámky
 • Účt. závierka 2005 + poznámky
 • Úplné znenie SZ z 2/6/05
 • Zápisnica z VZ z 2/6/05
 • Účt. závierka 2004 + poznámky
 • Účtovná závierka 2003 + poznámky + zápis z VZ
 • 2x účt. závierka 2002 + poznámky
 • 2x spol. zmluva, 4x pod. vzor, účt. závierka,
Dátum aktualizácie
14.06.2024
Domény