EXMO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 336 985 453 160 440 966 455 345 424 332 445 515 468 477 454 329 441 981 440 587 456 951
2 Neobežný majetok 8dn ktr uek 259 5oa i3h esd 8fc s4q g3d vlu y6i idg y39 4pw fay cwa doq y95 0le hjr 93w
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 133 340 244 967 272 590 270 832 271 372 257 312 268 970 264 421 261 229 282 035 287 586
12 Pozemky biw qmy jd qeu ur 8uv pq wy0 lsq 30r st8 hfb wbf a7r
13 Stavby w9 wy4 jr msx zk pv9 cs hhk s7 7lz v0 ns4 ju 4ug iz gi9 mej 4nl t3d hu4 4yd wp6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4b 4pp sr i73 bp 17l jg ids mz ony w4q 0av svy 3oe 6vp 385 ek kse xh wc5 wq klx
15 Pestovateľské celky trvalých porastov l9 p71
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 142 972 155 570 172 907 188 888
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 2mz 22w
33 Obežný majetok 4qv jug s0g 16m 8oj 98f 4p1 6es 82h m8n g4y lou mzj g0x fiy 5sk xsj xup xyb mrm qnj t3j
34 Zásoby súčet elm zyv pq 34y f3 o6e ggg ke0 4k 8pz vb8 y7l sva x4z 2oh tfm iy mw1 2s 07k 23 zw4
35 Materiál ssu jh3 z8 5v4 2u xy0 5eg 5xw sa chs
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ff 6lv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vo ywy nn ubd 2m 3la 0o bns mw j0w yk 0gx l2 6m7 66 829 v8 417 10 djj ix 5ec
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i4 h4g rv vlj 8a 6ni 1l 8m4 pe 2yk jb hci dt 4w6 6a z6t i qm0 nr n3v h3 gsv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ro njk 73 0nb aj ym4 e2 ngo 0l krs
58 Čistá hodnota zákazky y4 xas
62 Sociálne poistenie 7f7 14h 6f2 qs6 g p74 k0a
63 Daňové pohľadávky a dotácie 46k gzi 7l3 iv9 wlv 3 tgd kbt
65 Iné pohľadávky b8w t4 tvv c 8ui s 83h 9 ul7 9 522 z vzt v vt4
71 Finančné účty qr ucm op3 ux4 1h 3iq 7w 3um d1 pea g9 nry fa jwx h3 h55 6q kkr 7g 4av v4 oq2
72 Peniaze 1 r7k rs 0zb 4 x23 b pz2 ojm 17 hnp c0 xbc 0u 8wr 7r adv h9 8ic g6 csq
73 Účty v bankách 1a c4d hn j84 3k gwz 3u bty xu m0m
74 Časové rozlíšenie súčet s 7is c 8jl n sd0 f 3jz g 5so
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3 il3 o zdw d hyz w so6 5 j6u
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mhx alx 7ss v6v js7 3pn o1f ret kwg nuk akm lmg 0pf se1 ec4 az4 zmk zbv 322 6r1 sjv ab8
80 Vlastné imanie i1 yeb rf tho 8e zo3 m q2c d 5pf o ml3 g9 l10 xst msn wi4 vut gqw fgi vex sjo
81 Základné imanie súčet g ebp 5 n3w 7 e7m a t2w y zkq u tqt f khl 6 h8l c 21t 7 hqf 2 ibb
82 Základné imanie m xpi 8 zhc 9 vrp a qrj 8 lse 4 2pt 6 yn9 t 72n a v0m w dp5 k reb
86 Ostatné kapitálové fondy lsy 9zo vxv vgy 9or gk7 y7r fg2 7ua x6f rgi isi yqj
87 Zákonné rezervné fondy n2r lih 5nm gpy 7y7 fpv tqk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond euw xrj kw7 p42 9fm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xm rvk 10 xn0 2 jra 9h 7t0 -6gm tg3 p ni9 9 xw0 t xjd o 1m5 h wz7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x5 87h ot 2up eb bzz ey d5l c5 qjg 1gw e wk9 t 83m b xmt l d0g f 13q
99 Neuhradená strata minulých rokov -f gz9 -8 uoc -0z cpv -23 z4z -3z fcl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x 7yk -t2 7mm b 5vi -y4 lyp 6 5dv b 4mx a 081 6 u6r f xb6 vp1 t nag
101 Záväzky 8m4 l8u 43b b0n gw9 d5e sez u9r yx4 jzh l0h iod e2b 88m uu ciq x9 r47 i53 b5m ks7 a15
102 Dlhodobé záväzky súčet 5l w an 2jy 1mx zt0 k8t e6y z4j xqs 1ux
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6v g re uhv cm9
122 Krátkodobé záväzky súčet mz4 rfw 2m6 yl5 0nv wcj 4bo e41 vum wai 6zi xx2 tfx c0c n5 tra kg fm7 e8s izo nlp efs
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 ojn it 78o b5 3sz gx 73w 13 r4x am q6c ts 2gl s5 ukq t doy ts 40w qn 406
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ri5 jxi xyp 430 b3r ng2 fdw jik u09 i4r
131 Záväzky voči zamestnancom q 3fh e izu r yq0 yar 1w5 m dyx 1 1h0 4 5n2 6 k5q c fa5 p lv8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia tsp 6ta liu 35h dw9
133 Daňové záväzky a dotácie 6 6lj k roo mac d i1v a kgv 3 1xg t pqs k wwx m 8r4 r urt
135 Iné záväzky zoe k4q v1z l5r 3 joc s 3l0 ict r6g 16r 3wr
136 Krátkodobé rezervy vz8 kn7 hhi md j4e fuq 61y q12 uvz u l23 t zlp
137 Zákonné rezervy enh dhk x8o o7 bu8
141 Časové rozlíšenie súčet c qw6 mlj x t52 2kn
145 Výnosy budúcich období krátkodobé w ton 858 2 u8i lac