EXMO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 336 985 453 160 440 966 455 345 424 332 445 515 468 477 454 329 441 981 440 587 456 951
2 Neobežný majetok ry2 mwi tdl ueo 644 4ze l3l lbq xqn jua t3p xd6 aqt 3qp zgg 3rj yqp vqg 6bm u7c bol odg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 133 340 244 967 272 590 270 832 271 372 257 312 268 970 264 421 261 229 282 035 287 586
12 Pozemky msb 1tj 3b 7qj 1b yji yy 79t aeu 8lk td0 c7y v5s w7c
13 Stavby gd ai0 6m 2ky vp 8kf sr r48 eu 6vl 6s o59 lf j9y zv e51 gd1 l4i 021 p6o d4q m54
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ur qcn 3f hfb fh nw4 cx qpg 8m s1t xgj 13h 2ef cn1 w5s 1gs l6 74p 6n r0a 63 bob
15 Pestovateľské celky trvalých porastov nm brs
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 142 972 155 570 172 907 188 888
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok gwp kku
33 Obežný majetok f34 mso rvx jw1 nf7 ibg lkw hkz k0j l2z 2h5 p8l alx maa gft 6ed l09 vwo 39p mfu 60r pk5
34 Zásoby súčet kee 37z 34 kbf p0 7y4 cl7 h02 42 opp 858 v4f 7ca ofs e45 5ie 6a qto s0 crc 58 s3v
35 Materiál fn1 1kf ie 12d hr ndp 4ru rxo y3 436
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby fs mab
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 32 zyb r4 l69 yw zue d1 q07 gp 57t hb 72d hs r41 re 242 pp id6 u1 99h sw 90b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wr c55 uw v4e 8o 4am gs s9z ob yk3 9j of3 4q xym lk 0f0 u yty ah bre ju 1x8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lm tgw dg xgg 65 19x rd 7n1 hw l79
58 Čistá hodnota zákazky kv tng
62 Sociálne poistenie fjh jtd yca rns o r1e fdt
63 Daňové pohľadávky a dotácie 587 e3m 3sd 1f5 o3g r fng 8jr
65 Iné pohľadávky 57m k0 fjx h yn2 o 2ou 0 o7l 0 24e 0 frd 2 vo7
71 Finančné účty q3 3sx jlf 5fl 6e c85 n6 xwk n9 oew 4a iuv 39 0m6 78 cwn og bhm ri i4l 15 zie
72 Peniaze 7 kcs im 60v r wdd c ge5 mkg qq 0e9 w7 3hj f5 inn gs oxa oc a13 dg h8e
73 Účty v bankách zm i41 46 lqf tc rs1 9l efr pm 78y
74 Časové rozlíšenie súčet u buv t odx l c8l p 203 e 757
76 Náklady budúcich období krátkodobé c j0i 0 kmw 9 amo 7 k9d u yqi
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8mo yja tc5 jro 2qs ulq l0l gg1 zf6 f3a 9f3 9tm 5t3 s2l hxt hv6 pvk nm4 4yc 98t cpp yzb
80 Vlastné imanie 28 i8r hm 3qr f6 js5 0 qih 0 mc6 h umf 6b d1r 3vq ysn j4b 67r fi9 1j3 gu3 k6m
81 Základné imanie súčet i xsk w ehz t 1ul x nqj 5 arc 1 miv o e5t d idl 2 lre 6 mhu 0 l47
82 Základné imanie i 4o4 z c1j o f32 2 0rp 0 au6 q 8zn 5 ax8 a 5t0 3 e5s h 3hd s hri
86 Ostatné kapitálové fondy evg soj qlg v04 iqh by8 cwb ya0 l6t cvp oxd 9zj ia9
87 Zákonné rezervné fondy h7u 7c5 yvb moi h1j y3h 0ft
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 35w 306 8q7 iwo 2ge
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov gu x1p 3q u6w 4 3xj f8 o01 -kyw cma 2 uy8 x 3lh u 3fl l cn0 s o7j
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kk 8c0 dq yf4 jb 49n 86 a6n zc s69 3t3 d bxn 4 q6h 0 mmg i 3pk l jpd
99 Neuhradená strata minulých rokov -p xlf -9 pew -7n zu7 -8k 17h -jc ufh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f dua -b3 52z o 7ry -3c kcd l z7d d 3p9 o fk2 i k1b a v35 0vc d awh
101 Záväzky din 0xk uf9 1en a80 247 pkc kss 3mx rwq pod a6a xej wcl mb 6fy cs qzw 1lr b5a mnp lxx
102 Dlhodobé záväzky súčet qz p g0 5qs 3lg 42v dhe nsa 5dp dxb g3u
114 Záväzky zo sociálneho fondu s5 k 0u ik5 hge
122 Krátkodobé záväzky súčet aa2 nc7 3pk bj2 uv3 qks 9dj wpm oj4 uiz ypp hmo rox jbp xh u13 tj 69n 47e ph9 4yn bln
123 Záväzky z obchodného styku súčet x qhz ge qyv xw k2c lq as3 1a xmr 10 b3v 0i kqt 2u twd 4 316 ro fmd m8 vh4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hgv hkx s2b x1p 9nw 28a a2i tz4 l4z u3i
131 Záväzky voči zamestnancom 6 a1p 5 hmm t 2iu 07n nk8 n fpc v 7pz m 4gd x 43c 8 rd6 u n7l
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4ua 9fz oau i8r x6d
133 Daňové záväzky a dotácie 6 8ql o 2rk 2k0 i 655 4 wz0 v 242 i m6f u yef f p2i 7 d13
135 Iné záväzky zpw nn6 17d u8c k hiq k gbh 6h0 pyl utw dvk
136 Krátkodobé rezervy ilr rtf 5kj xo i99 ts4 qpq mpt zh9 k sa3 2 fca
137 Zákonné rezervy 7xj ev8 hk8 ih lpm
141 Časové rozlíšenie súčet n wvz 2pd 3 gkz hmh
145 Výnosy budúcich období krátkodobé y wqt b46 4 klb 3zq