MLO SLOVAKIA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3745/S
Dátum vzniku
07.08.1996
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.1996)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.1996)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.1996)
 • prenájom priemyselného tovaru (od 7.8.1996)
 • prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení (od 7.8.1996)
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov (od 7.8.1996)
 • výroba športových odevov (od 7.8.1996)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 7.8.1996)
 • vymáhanie pohľadávok mimo výkonu súdnych rozhodnutí (od 7.8.1996)
 • vydavateľská činnosť (od 7.8.1996)
 • baliace práce (od 7.8.1996)
 • sadovnícke úpravy (od 7.8.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 26.2. 1998 bolo rozhodnuté o zmenách v spoločnosti.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.9.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.7.1996 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 9691/S
Uložené listiny
 • účtovná závierka 2005
 • účtovná závierka 2006
 • účtovná závierka 2007
 • UZ 2008
 • ÚZ 2009
 • ÚZ 2010
 • ÚZ 2011
 • ÚZ 2012 + rozhodnutie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z VZ.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • účtovná závierka - 2001
 • účtovná závierka - 2002
 • Účtovná závierka 2003
 • Účtovná závierka 2004
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • zápisnica z VZ.zep
 • výpis z OR.zep
Dátum aktualizácie
26.11.2021
Domény