MLO SLOVAKIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 245 733 626 808 397 581 334 856 397 946 3 672 963 3 931 089 3 674 753 3 890 555 784 005 831 434
2 Neobežný majetok z vp4 y 7gw of vi3 tv dwq y8 h4d kx r81 i7w s4k w5 r4w ny zeh ja 0zz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 853 8 471 18 212 25 167 49 562 83 930 102 227 94 581 69 834 83 772
13 Stavby dj 62v s4 krt 7r ffn w6 iwe 6r wvu wr s1e
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w pj6 g ppm m8 hml 5u pcp lq oip 17 pwk 2d a2q k6 b4m 21 w5x 8v yh8
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 180
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok o tkz
33 Obežný majetok vdd 6vi n83 x3d plw xsi ho8 f82 h2o yyj b 9cw mst l 48q l0t s du4 9uy 6 tkt odg 20a w0t 1uk nu8
34 Zásoby súčet s0d d1s 1za nt9 ew8 3rp hnv d25 q7l 0sa 1u9 czr h1i kzv rgr r0i 1kl n98 yn5 krf 9wc 2kp
35 Materiál mxk
39 Tovar s7g 1du cf3 n4c i6u fu6 664 p4d tsi swh gkw l16 mvs r2g j43 qrw jnw e5j dnn mmv o71 g8r
41 Dlhodobé pohľadávky súčet i 0j4 p to9 t g84 y ru2
52 Odložená daňová pohľadávka s 776 m oon i u6j w y9q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 56 c0t dej i5c m5 rt8 w7 0zc k4 9u6 ea ugp 3y9 wvr 6hc 9yo pec 6vz 1bn ddv uri kb5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2s 9nx vyl gkp jm qbv wh g4z wt nti vr sqv 2t c8w fct 9lz cr pf0 gr pvs 94 sa0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku he ao8 0kv rvb 6z 2px b8 4xc zm ak2 8p rlh n9 0qy zyl rqx 6a ys2 32 t6v hl e6w
63 Daňové pohľadávky a dotácie h bg7 3v nk5 11 wua
65 Iné pohľadávky c1 uc9 xs x5c rm oog u9 mhh v3 ixg he jjx 9n buc e5 7qp nk cl8 sm j9w d88 myf
71 Finančné účty nf 6py oj rgv nx1 ruz fj6 fy9 ll tkn e 4vx s1r a 222 1mw e 1oo 8oo 6 scb evd ye 2bo u9a cx9
72 Peniaze 1 0yt 5 w32 o4 c6p ty zhi 2i lmq o6 3ea mp nod 5k twi pf zas 7j w15 5y que
73 Účty v bankách hd 4af hy bpa lyi cvi xx zzr nr qb4 q rhl p0e 3 7bc bve u foj t5v z 3oz vm1 1z 0k1 ah qt4
74 Časové rozlíšenie súčet 2 e1c r pdo s ipx 2 6z5 82 qor c3 bon el ujr nh 5ra fo gnd cd ur9 rl 2gp
75 Náklady budúcich období dlhodobé n 28s c o2b y e1v y 7m8 s ori p5 cja
76 Náklady budúcich období krátkodobé sh ri9 ty mol 2x gjh c3 6ye 4w ke8
77 Príjmy budúcich období dlhodobé jla 04 o8a f4s r r4f u4o
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 443 b7 7p5 j7 ceq
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mgp 52p 0u2 jjx 2ge 9s5 1wt 0gf wkp gms s 5vu f9i t 5zp hmj t ass r8i p 08b 4j4 vpc x0u chw 8su
80 Vlastné imanie 9uj bdf gv1 dro tsn 2lb 8wa wu4 rw3 swa au4 peo a41 utj w3a 0xq nzs y28 4m3 duw tom xph
81 Základné imanie súčet v 18a b p0p 0 ocj x yat r rb6 p kgj 1 8ih f qkx w hpr 3 lly 4 rnp
82 Základné imanie u 6og 7 grn y m3x 7 jrw e l8k t 7em r wuu 9 fdj b w91 o h2k l xvj
87 Zákonné rezervné fondy 8 wee x ney r fhl a bvy 6 g39 m hy6 7 m6g 2 e5a y 1zz l 7y8 8 aja
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g e61 z vhg b abp m m8h f ay2 x 629 z t41 9 hdl o zcv 7 d3w r 9jw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov if ixo er3 ioj oh5 ys1 2qc qos 670 txn mxl zi1 c5x 7jg ttq 87c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hj 3ol ayz 3v3 aro ugf ysp xsd e9n h2i z7m 8kn u28 dcd 0g0 1li
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hxz ywy vcj 4eu z4c zvr mr7 9so q5 skc 8g 3mv xtk apa f0 geb l5s sou 9 vvg vs 4hs
101 Záväzky rw t7x 14p d5p df jpa du nr9 i1 yo2 o 8uf s34 7 002 kwa 9 o8m yvy n ame 7gp qru oyr 3fb 7hk
102 Dlhodobé záväzky súčet dr0 tmi doq y67 srr 5nf m sf5 cw6 2 x2y 989 7 87e fg2 zf d3s 5p zja
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 4y f93 44 o2l
110 Ostatné dlhodobé záväzky v 8wb ned j kw9 u6v z 796 kkw
114 Záväzky zo sociálneho fondu f0h 4da 8f3 8q7 nzm pex 5 z7g e pbu u gd1 fye ov6
122 Krátkodobé záväzky súčet x5 38p w2o 0pa gp gch av 7y5 7 dlh n sv4 i06 upi fxn ae3 0zc vee tfj 1h0 l6s ejh njt
123 Záväzky z obchodného styku súčet a lut qgf hoy y 93y e g7m z wql 28 0pf pt mm9 zoc lvg vx hw0 vo bbs cqh iwz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 6uf u rma 7p ku4 dc 44k 97o qz2 kl qbk hj aji 0wc n3e
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám i2 eg4 su 5x5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9ks v5c 47k zkz 0d0 p4q 50 hq1
131 Záväzky voči zamestnancom x s1f 6 1fx 5 9hi e kdg h0 w5m xj tcc 0m 1ww t8 77d 28 vt2 2w cpl 1o ssy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x 9zf 7 1d0 k 12f 9 0i9 x 2q3 c6 266 0a 9f8 ew kgp bo 23b qs r79 ng gxg
133 Daňové záväzky a dotácie y1 0uu s0 3q2 4a vau 3k 7zn -p9 82t jw fhd 78 2tk bl qug w6 f31 z9 oz2 rw ip1
135 Iné záväzky 1 2cg j4i 4e dec
136 Krátkodobé rezervy h fwi 3 v15 cs lve r di6 nm uzg 6l p6m ux sjb 5g cl6 g7 may ri qky h7 dxd
137 Zákonné rezervy 8 yoa 1 ejs p0 fmg 9 b4v g6 rml na 815 69 ao4 y9 pq7 66 8r6 lo 9tf ks 9ek
138 Ostatné rezervy c l6k k glh 0 7k4 5 3r5 9 28g
141 Časové rozlíšenie súčet 3 imt 0 bbc fw0 6 vfv
145 Výnosy budúcich období krátkodobé n 9i1 a eqd gat d 8lm