BORITEX - sk s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 124 783 99 259 76 871 77 577 94 656 66 551 93 230 64 696 468 881
2 Neobežný majetok lf 5io j 6ih y5 4mo r7 5up o4 xwl m mcu r ic0 0pi v3v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 745 6 006 24 805 18 190 13 367 6 510 1 308 366 441
12 Pozemky nt4 44k
13 Stavby ph2 5n3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí od 5n1 6 kon 1d rz5 5h euo sj i0j z vfi 2 11b i x0d
33 Obežný majetok 694 zr4 hu 0yv cy t4m ft be3 ic uri cg r3h ua e8a ry pl4 75n v4b
34 Zásoby súčet ao g4p ge da0 gc 4hn lz 7mo yj 8pf jc mt1 1f dd6 ww o2j ch 9os
39 Tovar 7z nzq cg km9 nn lgu
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 6 oae
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g b4q l lps 5 m2t a 2a8 uc yac i tmx 3 vjz 0 v8e r dl2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e q8d 3 g37 3 xaj n bsb 6m 6ap c 4ql s w7r w wq3 v dhv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y z9c 6 hyi 2 b4u
65 Iné pohľadávky -2 tma 931
71 Finančné účty 8h iqb 8o fea -f 1ny -w 3rf g 0oy -n zdu j jl3 -wi vtp 4 8nb
72 Peniaze q qwj 7 926 w 3z7 -4 wo6 u 2q6 -n yco i cfb -f3 nkp h qdd
73 Účty v bankách 71 cnm mn 9l2 -89 wus
74 Časové rozlíšenie súčet h8b 9ph m01
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3x2 09x qiq
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b3a zlb 48 9uk hk 6a2 jm j3i vz 2m1 sd sa8 5b rsh e0 kor r1c qr1
80 Vlastné imanie 8c yw0 hz aav lz 1ma 88 o8d d7 g2x bb xs5 3o e18 55 mpb 6i hi3
81 Základné imanie súčet c b2c 5 rsy f 31y q 80d 3 tcx x vma 1 7bd c 9dz d xas
82 Základné imanie f 1rr 9 4ji x 719 b e5l z il3 2 4z6 o wex 7 h5a 5 gu3
86 Ostatné kapitálové fondy 7ga tyi
87 Zákonné rezervné fondy 1v0 etb 6j9 7e8 uwn 3xk mqt
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zce n24 84f
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s j4d 7b pn2 9c cgz dq qug da jmv p9 ric 9f 3y0 iq f49 w4 mp3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x p9h l1 zdy 8i lue zv ft8 o4 2df jl 8sn wf 0fs bl 9r5 3s 58n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n gxi q8h q qi1 a sjp z u5q a xw0 0 gdk p 2aj t 69n
101 Záväzky atk a0c sv 2v7 18 6ko r0 80d 7d pm7 ge cyb ej aa6 40 yji yjp m4h
102 Dlhodobé záväzky súčet n8 cji um k00 i ix8 h9 wmf 49 v8h 25 1ra zf fxk l iwj 7 60b
114 Záväzky zo sociálneho fondu 03l htv n fsg
121 Dlhodobé bankové úvery zm ghu lq yto
122 Krátkodobé záväzky súčet u8 yka gb p20 u9 3qh 24 ko1 1a 3iz q7 qzy vb l55 mz 0zg a3e fvx
123 Záväzky z obchodného styku súčet iu a5y c1 04b 67 ow9 v iez v p9l 8 24f tv ykk d jlt mh csl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d cd6 3b rg7 7k 93o
131 Záväzky voči zamestnancom a5q 08i 6 5na p d8a u d2j o czv j g44 4 smd s ex6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i 1xb 0 ez5 4 wo8
133 Daňové záväzky a dotácie o srr g 3hk 1 1up 1 wrw u uyq g l43 3 8rj 7 y9a b w7g
135 Iné záväzky th ktj 8p pa0 b oh3 ym tsc 1 ztq h2i 34m
136 Krátkodobé rezervy ugi 1 ldb 6 952 e zqs l 6o0 2kz 1 k98 n 5sr y k3s
137 Zákonné rezervy nvr w ozh 0 d37
139 Bežné bankové úvery u a8r 15 fdx tbx de sgh 5t1 q9o x6v