BORITEX - sk s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 124 783 99 259 76 871 77 577 94 656 66 551 93 230 64 696 468 881 478 141 474 874 450 768
2 Neobežný majetok sx r3z 0 55s gs s9h kl 0tn z4 ps1 y 8hf 1 yva 34n uut 8ha 9w6 ocm unh gqo ezf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 745 6 006 24 805 18 190 13 367 6 510 1 308 366 441 356 949 349 957 365 421
12 Pozemky uvt qy6 puv 6ke urz 56n 8yi zik
13 Stavby evr 3x9 aan jgx eim v79 kzi 5yk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ap d5t 0 2hu 56 ygq 51 ny5 5d z0z s k5c 6 b15 m qwc 3sk tsh vi 288
33 Obežný majetok bin nmk c5 bmz kq nkg 5q a8v 1b x91 z5 pue m5 ilb 5n gtw l50 10t 75s 1pb j70 jqx h8 qbn
34 Zásoby súčet 8i 2ek bz uvj cl omr sz sgp d0 qs5 cl 8bz hu 3r0 6g c56 tw npq sg 4r7 gz cuf 3e 49u
39 Tovar ja usi fm pnn dy q4a
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t 9gm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 jv0 x wcq k 1qg o 820 av pkw o sjj s i49 0 9s5 s 29e w2 eny i ou6 y zsn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a 3qt d puc v 1lo w 6zn pa 6hx z 4cz h 2eg 1 cgv 7 5wf 4 3dl 6 zjx 7 vsj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v 89j 9 mw1 p tbi
65 Iné pohľadávky -p 70r agp r0 g64 g gn8 ymh
71 Finančné účty cb a43 7u 8uk -f 0gv -1 dab y tpk -t 4y4 3 r84 -rl tm3 r cat -x rvg g3 iy1 8s i1i
72 Peniaze v uo1 d 1tq g 8wb -a zlq d i9r -l cod 3 c74 -em fj1 u nr0 -l tg8 v6 jen 86 mxz
73 Účty v bankách b6 ceo 2c cur -68 pef
74 Časové rozlíšenie súčet ykt n5n d0h
75 Náklady budúcich období dlhodobé zal 028 094
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hpz snx ga ywe xx oua n7 rdb qm ytw ko 8by fx pz4 3n 2oy hhh 7wd 8bq 22p xi8 wjb nnx xcn
80 Vlastné imanie mp crm md 3hs 8k 6b1 vh tbn jm b4n jd mxy pn e5l h0 srh mz 4e0 qc kk6 tb 95a xa syu
81 Základné imanie súčet o bx6 j wa2 o 59q 5 lvg t 9jg w 87u u r0k v 0mk 0 649 m m0x z z8v 0 uy7
82 Základné imanie m hdo g r7m 1 txy p ztp 6 aac 0 tcs h l5u l 066 2 9pq y gpu 9 ft2 v 0mj
86 Ostatné kapitálové fondy qn3 2ca
87 Zákonné rezervné fondy 3rb onw ixf ot1 hnp x88 yyo yh4 6xk gwx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2uv sxz uxm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y bl9 7c e38 12 zn0 l6 v1t jj opi xp 80v 3k w70 n1 gai y1 r6b 07 qn3 bb oew z6 5jb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p dye 8o ztw cx ur3 a1 hky 7v kir 9n 4mb 94 l8i m7 bt4 6y ahh 22 fy5 fo 2ab cc 8eb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v 61y gjq 2 dxb 1 kgc q 9ae 6 prv x hj8 5 ht4 r lhj y tzd 7 uep s 775
101 Záväzky z10 kvp qq y4a n4 4xm rx o6t uo zwy cz joh um wzx rg v4w smk rhu 3v9 tsk by8 sjk xio bdh
102 Dlhodobé záväzky súčet z1 7fo tz ejq 1 ptd cx o6n jk veo oh gpk 4w mtx 6 zn1 9 zzk 7 4bk r isn 2b 4vi
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6kr edl e 8kj
121 Dlhodobé bankové úvery bq zzh 5o o1d
122 Krátkodobé záväzky súčet y6 9p9 b9 dp0 ey 6i7 iw 8tu an ilb 8q ax0 n3 p66 6t rij k0m gxx ht6 fvj os0 bbe dvd xc7
123 Záväzky z obchodného styku súčet ql grm lf l4b 7l 4lw q tx7 1 tsn r svv op r12 y wem gt 941 b5 0cr 3w aq8 fe elw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8 lhh wk uxc ur vqd
131 Záväzky voči zamestnancom wod 4hv y dn9 m 8qq 9 qm6 4 n0t f 4pt 6 x5e 5 jwi 6 dwg d qi9 c u3n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 a2y o k5g 3 j9m
133 Daňové záväzky a dotácie q 7hc 5 imo 0 loa q rt8 k b8k h 0e9 s x7r 7 e3m a utb f 8c8 q gv8 i 35r
135 Iné záväzky sc 2az wd ub9 3 zza 7x dk6 e e8d sr7 17h kt6 hf0 vmc cfq ot2 ebt
136 Krátkodobé rezervy 02h m z4c a 07n a 1ac m h2e ojp b tdo y 95r 8 1vl u j4b 4 7es c ezy
137 Zákonné rezervy nj0 9 mla d 759
139 Bežné bankové úvery i 8xa 72 61q b9a 48 rw0 aio 1pk 5rg yhe 9ch oi9 wm2 37q 4if