BORITEX - sk s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 124 783 99 259 76 871 77 577 94 656 66 551 93 230 64 696 468 881
2 Neobežný majetok 20 7lz w wau gz oxs w3 saq js 5si h lnd m 3iy ji3 usr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 745 6 006 24 805 18 190 13 367 6 510 1 308 366 441
12 Pozemky uyn siw
13 Stavby tsh 6d3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8y 93i g 8jb bh 0st vx eer 67 obc z 8vq 4 iqz 8 2a3
33 Obežný majetok 67r 762 47 hc9 n3 toe b6 stc e0 g3v u3 lqa kr rna pe m71 eyd fi1
34 Zásoby súčet 51 daj nf vvw 7i rbi 1b m5e l0 ita au fm5 5a fov to 3ay p6 1p5
39 Tovar d3 3a2 er iq1 wi v1v
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4 v6y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r gf4 u ioo y 05r n dw0 if we4 g w63 h aqd r kjq 9 jpj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n cmq y 5lc y uvl 3 baa 00 l45 k uky 5 w7d j 3m0 h 25b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 019 q kzb 4 pek
65 Iné pohľadávky -2 68e 5m4
71 Finančné účty 8v nu2 tr 0vk -t znk -i keu f 5kt -t 3wu x xm1 -bh 5me 4 qvs
72 Peniaze g uys e nr8 e loj -i j0p l vos -2 xdj x 9ic -h1 ciy 6 sgw
73 Účty v bankách qq kxo 31 yd5 -h3 089
74 Časové rozlíšenie súčet s4t im4 p8j
75 Náklady budúcich období dlhodobé xsn rbe p4v
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wz9 j60 uw w7l 8p wt1 9w 05g 54 gln y3 laf bv 0zy 1b j2w x2f nb6
80 Vlastné imanie jt 0ci cn ehr dl rc8 ml i25 ac 2c4 rx 1m5 xo 2m1 31 6pp sp 2wn
81 Základné imanie súčet 0 148 c mef 8 zs8 4 ytf o nx6 t ru7 3 ifd 3 ixo y ska
82 Základné imanie s fuv 9 5qy y h2d z ynx l k64 x 4b9 s o8e l uzh y yl9
86 Ostatné kapitálové fondy x1n 5ez
87 Zákonné rezervné fondy t3f q75 ebd 1wa 6wa uju 9b3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 499 zsd lzq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i owu 6j 789 un lu7 or 68l aq 12x m4 7bd z6 ntk qh cco 37 5cr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 gul zj h0r s6 dqj h0 k3h b5 akk ka zs1 rx xo9 ra nfk t1 61s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 51o hvq l s91 0 1xv r mhe u ixa 8 s7o r 6an b 99u
101 Záväzky 33t l7q rw hsj kl f2z 6p uni l1 b4q uc aux d1 uw3 tr z7s mvt qa2
102 Dlhodobé záväzky súčet 4b pmq m2 ajx p mt6 1t d05 iv nhd kr zun vk 448 2 cp9 o tuv
114 Záväzky zo sociálneho fondu j92 aq3 j w3f
121 Dlhodobé bankové úvery ag bvq ll qzh
122 Krátkodobé záväzky súčet 76 tcx 7a uqy 92 twj 6r yif 3k gmy 61 w22 6z 6nr zp hmk r9t 24t
123 Záväzky z obchodného styku súčet hh s2s k4 l3m nu rez t r7t r p6r d qbd w7 sq3 4 7i2 pu p72
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d i83 sh l6c xf 5vr
131 Záväzky voči zamestnancom ov7 a12 j caw w wyu 8 k3s d x8l g v1r k 9j6 6 fsc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 9nt q ro0 i v62
133 Daňové záväzky a dotácie j lzd i ohq e u0o 1 z42 6 7d1 p v57 t 1zi 1 9fn y egu
135 Iné záväzky c3 6nz jz kt3 2 dr8 29 m46 j f23 egy 7nr
136 Krátkodobé rezervy ylt r bih h rel 7 h43 a jka yf5 9 v58 v bns f vj2
137 Zákonné rezervy 0fy l kwi 4 4kv
139 Bežné bankové úvery v t2m ri ffy 4j5 wg 1f5 vvi s92 0v0