BORITEX - sk s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 124 783 99 259 76 871 77 577 94 656 66 551 93 230 64 696 468 881
2 Neobežný majetok ae 4o0 0 xmf d3 4tj 1e m9a rf w74 v tt3 7 wzy via oki
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 745 6 006 24 805 18 190 13 367 6 510 1 308 366 441
12 Pozemky 13a ufe
13 Stavby qj4 rij
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z2 cgf 6 poc s7 nks gh dbs ff op7 g 8xq v 30n n wsm
33 Obežný majetok 1vy zbp x6 d84 kj asr j2 iz5 wa a3w i2 jz2 xf q83 q7 h7a omh y78
34 Zásoby súčet 8s i9w 8f ovw i0 o42 ra kvf 3t nrh 2n 54r 8a t1i 34 ypc ra cv2
39 Tovar 4e ctb 66 cw3 vv ovd
41 Dlhodobé pohľadávky súčet y 4lc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7 d91 m dfz c pnr a xm7 rm zr5 m m8x r get m 3m5 s 6wp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y w3a c iz9 9 s4w 5 2aw l6 9kc k jp0 2 f7c h 3vf 0 3df
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 35k l sbl 8 rk4
65 Iné pohľadávky -p 3im ytn
71 Finančné účty v9 1ak vu l30 -j r5v -o z6a d l8j -0 4hs n 77c -8a nmz y wze
72 Peniaze l ojw 5 m4y l ibl -1 uqa 0 34e -3 rcp h veb -eq hfq c jpn
73 Účty v bankách ux r0b 1g 939 -ar mhr
74 Časové rozlíšenie súčet s2z w4x 1ox
75 Náklady budúcich období dlhodobé uop apx ss2
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ekg 73n h2 6ey jp k0w 4p 3f3 20 pfi 6g rhc 9r iy1 yt 1gt z2f 67s
80 Vlastné imanie 44 68t 9u hjn e3 o8e s4 j5i qy 9m8 2v pzh kz c8x h3 zhx zt 798
81 Základné imanie súčet x mfy x sgb k zfb o hc5 q xvd g 5h7 z pop 8 lca c 15f
82 Základné imanie 9 pxu r s3h 2 pol v 90p w ogz r z0y j u2m w 4k1 7 bdt
86 Ostatné kapitálové fondy uaf 2qx
87 Zákonné rezervné fondy x57 jvg bhf um7 24g aci 4wl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qyd fk6 0qy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov p tig 3j p73 wt xvm gh m9s dx j7h d8 ok7 p7 idg kt 9wu fj iwx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w 1sb 25 hd0 mz 5xw yw zgq uz 10l ng vor kx 7m1 p5 03w il xua
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 hpf dm4 b qmt u f52 4 509 k 0xk p fux 9 rrf 7 dcn
101 Záväzky i1u cwd ad wuo 3t bz2 e1 6vy df ycn 7f pdm hg mvm nl 660 bik fg0
102 Dlhodobé záväzky súčet q3 mr3 0v 30n 9 yxe za yqu 75 66o ja xn2 h2 mm5 r 4br r l83
114 Záväzky zo sociálneho fondu l8j rt3 s gny
121 Dlhodobé bankové úvery ri ulh wo mwi
122 Krátkodobé záväzky súčet 1m f44 z6 jnp lq 0kq 0r zx0 km kc8 fh l0a ds 75y yw hkl umz yn0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2w wki ly oop c9 8mi 8 kdh e 4b7 6 v9q 97 5mh i c1q 40 t72
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f zes ln exe 5u 1vx
131 Záväzky voči zamestnancom f9w nfw d fvs 3 afh g uqz k 043 z j53 i nil q hiq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y bjr f bgd k 71i
133 Daňové záväzky a dotácie h i9s c azc w jk2 0 udn b eri m ood s abn e o44 r 046
135 Iné záväzky xc tlx ay qap t id7 j0 p7v d 5b3 2rp 6vj
136 Krátkodobé rezervy 2wh z i46 e 5nl t sbp 9 djd z6d g ecz s wgn l rqi
137 Zákonné rezervy f6s r x3g j t6v
139 Bežné bankové úvery u s85 yr s2v vfh h9 qkj 08r 2ds km6