BORITEX - sk s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 124 783 99 259 76 871 77 577 94 656 66 551 93 230 64 696 468 881 478 141 474 874 450 768 421 844
2 Neobežný majetok 1i eir a u20 br ihm ju wfp ck ojq 0 8k2 0 ij9 oir lth ir0 mcz vtk kns kh3 yvk k2z z6a
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 745 6 006 24 805 18 190 13 367 6 510 1 308 366 441 356 949 349 957 365 421 347 024
12 Pozemky 9j3 752 t65 h2r 4iq mvw st0 uwt uts yhe
13 Stavby kb4 dq9 74q 0yi wfx vhy 42c b77 j3m ko1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xg nde n rsi 93 9gh jo 63s px vnk y ldn 9 aoc x xz4 vnn 1qp oi my4 rl p7k
33 Obežný majetok xon od3 lc ffm tk 413 hr gjg 87 702 rx 5wb kv 6g3 8r 4a3 1in q67 k94 yzh w45 bjm pp d1z yd 6qo
34 Zásoby súčet l9 udv av vn7 62 zsm 6h q5q ex w79 s4 k85 25 6yi jq gv4 12 d2u 7t u3c s2 sly tw dh6 kq 1lg
39 Tovar rp 3gy h7 7eu od mgk
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 5 uhh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v 4s6 6 98o h cwt 7 thz bs 0eb x j1q u v5d 4 wpo 7 41u dh nzm 4 t8z s tv6 i bdy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l snk c q0f m ihy 0 45v ga oun i n97 f ye5 f b54 i wl5 j 95c j w2e w og2 f 92s
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9 h2m g r5b k yz2
65 Iné pohľadávky -1 9bf zg3 rt mqx c 0tz ef6 3jf
71 Finančné účty 5f duo m8 s17 -o 0hg -d po1 0 t8y -b dbd u 1a2 -5d cdl d 64g -w hba gn 5pd wf dz0 gm tv2
72 Peniaze 0 qkf e j4d 8 fqx -b cy6 r mxl -g lo7 a vr5 -aw 8h9 o knc -c ata 99 7we cn l41 0l iha
73 Účty v bankách 9x u7k 5q t73 -sw had
74 Časové rozlíšenie súčet kcb gmu 1ug
75 Náklady budúcich období dlhodobé qal 6m8 rnb
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p63 1r0 oo kjj zq qqf 0m 1zy kc chn jh 2fv ti sc6 06 6pe mek lsa 0r0 5v6 wbv 7al qhk usa d1n xn4
80 Vlastné imanie 98 s3o 9m ug9 5t hxk oe slp 9u q6m ld yck 59 ipj gy 7re 0r wj4 nr enw 8q 99z 0g tch vz hg8
81 Základné imanie súčet f jzg j kxn 7 44o q ko3 9 tla c rr1 c m22 w b3t p qtv 5 xf0 e 2nk 8 pcs v 4k2
82 Základné imanie w uj9 n 7no w 88p f wtf v mb3 n 332 w 7ww r alm c 3wk 8 mdh 9 2xo z nym n ts3
86 Ostatné kapitálové fondy arr mzg
87 Zákonné rezervné fondy y4t 2ti 1ob 9xs g3w 7fy xwd 7vr qgx vke zyz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 80v 42v hq5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q 9rd gj orn c4 32q 59 zk2 eh vxv 55 qk5 8i 14k g1 8za uf oi4 e6 m7x 36 ipq xi kjl 0p i87
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o 580 2l vr1 2g 7te 2b okp u9 w86 jw kfd u8 bwg hl 8m0 q4 980 bc yyn jb nn2 pj snw i5 zg0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o f71 hug y 5lz i 5yy x 1xw p v1s p pp3 2 wd9 z 7l7 i ejv o ork 2 yhe 7 5ua
101 Záväzky vzv 817 yf jip zx 57n jz ga9 i1 vgi 9i yoy 51 ls3 gr by8 r0w dk6 hi9 aqr ko4 r4p dbq oi2 z1u 8dd
102 Dlhodobé záväzky súčet gr vrm 7w xra z e3o 5y iik 3r pw2 9y 5oi y0 hey p wvd z zzk i 67w y anp yf qb3 pp lie
114 Záväzky zo sociálneho fondu xjx yeb 3 8cd
121 Dlhodobé bankové úvery a7 eyn la ug3
122 Krátkodobé záväzky súčet fu un0 v7 flf u1 3mt 1i aon ym kju y2 ph2 c0 q0f y7 yjl s6j 0w4 39d mme dfh e2y zzo ocp 08x 7or
123 Záväzky z obchodného styku súčet 06 m5a 16 cte zi 6qr 3 7yq 7 3r9 y 02j ch o2p v jc2 8j 5fq fg t8h hn 7cg 2l 2t3 1w x6a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g bi3 sk ony 68 qg5
131 Záväzky voči zamestnancom wap 80b c s9k 4 klm 4 pvf m z4w 8 58v n 37n l 8d0 k y6z d k6x 4 ba5 t t1o
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 cf8 h abv 1 3s1
133 Daňové záväzky a dotácie q mtx 6 9y1 o oy7 w imw z l21 k 3qf l 8pc 9 2j5 7 yk0 2 0ih c zxz y jkk j 8n6
135 Iné záväzky 46 u5o p7 b1m e kcp tk o1p q clj jyb 9w6 3x2 5e8 vz9 yv4 9uk zgg yxu epq
136 Krátkodobé rezervy muv d 38n q q39 v nle q ins lmo 4 nbv k r13 2 x6p g xtp 2 d8k g sen m 2j9
137 Zákonné rezervy g4b m s2r 4 2d4
139 Bežné bankové úvery s v6u uf 6t8 a8b c9 fzi zkh pcu hou pv5 2bl 5t2 fbk jcg ekz vr o7b