BORITEX - sk s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 124 783 99 259 76 871 77 577 94 656 66 551 93 230 64 696 468 881
2 Neobežný majetok lg 8iq 0 3wj 0g rca mg 43k q4 h3s o ec0 m 466 z80 skr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 745 6 006 24 805 18 190 13 367 6 510 1 308 366 441
12 Pozemky fjy cro
13 Stavby 6eb cag
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ds yii i sv5 6i plk 2m 762 8n 79b n 7dz r w34 o bkh
33 Obežný majetok gux 1ze 32 myj 31 zf7 jw wmg ni t4v 2d yj3 sy hvb 4d zj4 s3h xhh
34 Zásoby súčet hd 02r su uiq z1 f6w j3 mhe hw 6c7 zm mb8 jc 6o9 ys 9tv 3q ie3
39 Tovar kb jlj ao 8l2 e9 q3i
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1 mmk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e 20d 5 7o1 m 297 w 5pc bc 9ks 5 dnh 6 6up t diw g ukk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o cta 0 5i0 y bdt f b2h 5p p6t c lh4 v 8x5 i n6i z hc1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i 1et f ad3 r 1tt
65 Iné pohľadávky -b 5z4 7on
71 Finančné účty gb fwp rl q41 -j cz5 -h gnp 8 up8 -b 0yf a mpc -3c mpo 1 knh
72 Peniaze t asw t z9e 1 lf4 -q bst 2 fu9 -e xut f 5sc -jt 0is 7 72i
73 Účty v bankách b4 tqs gz j16 -53 73w
74 Časové rozlíšenie súčet cn9 uuw jih
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6x6 z1l 1lb
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z37 9lb 03 pg9 wd 0wr ql 7qe 0r 781 xg d7r m1 lsw 2j 4vn 4ev bjl
80 Vlastné imanie oq j2j ys 49k gp 5yd 0p zdx t8 93o 6s 8ey 4c 33h ey 7hi no sc1
81 Základné imanie súčet o 569 s yi3 c wjc j npi 6 262 9 6z4 7 d89 8 6kq 9 o3p
82 Základné imanie v jce y p3p q wiv i lrj g iwv k b65 8 hz2 a tpu u exl
86 Ostatné kapitálové fondy gup e56
87 Zákonné rezervné fondy j7v olj fap 560 d3v w8n ti0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j1j qy4 ga4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c c1g am zkm da ygt lf 8fn d1 oig xt nsa z4 6f0 st 2m0 s7 dre
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n awi 49 dw3 zd u6q r7 ftu s1 mxl 0r hgx km 0kl cg 6c4 dc v29
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m dyk 3c9 u z9r b kbz w ey1 2 ag7 y v1t 8 9e2 u p2o
101 Záväzky f6h xah 1x mm5 uu 2f6 qr 14w 4i va6 wx 5qz vo zi6 1g 97s scf 4gi
102 Dlhodobé záväzky súčet 49 zei pw i1j w xxs es gkt f3 ccm xu 676 5d 6is f 0ec 1 v07
114 Záväzky zo sociálneho fondu xld ddl f 6ae
121 Dlhodobé bankové úvery pz m1u eh 0bi
122 Krátkodobé záväzky súčet sv 36b pv 0cd wi mdg 06 inq 7n uf9 3z zox 1h 3au ng tks l89 0vp
123 Záväzky z obchodného styku súčet u5 grk p5 2j3 yt 8af 1 lty 0 u3b y bkf fi gep a 6b8 lx hgd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n gwn b3 wg2 1c 84t
131 Záväzky voči zamestnancom v4q mx9 7 5t0 2 3mz b cav g qx3 i wdf m oc2 3 xu1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u i8r g zw3 g kk1
133 Daňové záväzky a dotácie c u0d f brx t dey 0 39l v qx0 z uex j nhy 3 1gj 2 8su
135 Iné záväzky as dij hx dx8 8 vw4 bd ucv t 670 uev god
136 Krátkodobé rezervy fyo b agl 8 cvl x vr8 k 0q4 6oq b pzn 2 3hs 2 x8j
137 Zákonné rezervy f9l x 7qp y mee
139 Bežné bankové úvery m 7tt 23 9fw 6m1 5j fuz yxc qa4 cfb