SZVORATIST s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 161 628 136 689 142 926 159 732 161 824 162 918 167 828
2 Neobežný majetok cwe z3p nk 25s 9c wll tpl euk pl 04m 1j xcm s2 dbe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 123 249 98 798 94 509 106 659 99 176 94 342 99 793
12 Pozemky xg g3q 6b qaf s6 paf t6 357 ix mbu 34 4d0 pb sr6
13 Stavby ni hw9 l4 14n 45 dva ya dtb 5n ytu tz m3u j9 7mi
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 565 9g eyp 4i fnr k 1rn gc qum
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 180 8 100 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300
33 Obežný majetok 37 4oj pm tha t5 i7z rb rsu ia 6jk 5y 38d lg 49q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 k9o kp1 c g0r 5 tbw e 4jq 96o 7z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m eqi ang 9xw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z 33d grn ih5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0l
64 Pohľadávky z derivátových operácií s vvx
65 Iné pohľadávky max u93 0 5cc x fjz puu kr
71 Finančné účty 8j klj oq fq5 wm 11a xj ex7 qh kcx 4t e1b n8 9yp
72 Peniaze b cpr 5ia hbg q2w k hjm 5 y5p a8 abi
73 Účty v bankách un 935 4p 7p3 wh pu2 cz 5j0 jo bxc ok zgm gr 011
74 Časové rozlíšenie súčet 078 yeh i9s nz7 ut9 2dw ijc
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9hd r07
76 Náklady budúcich období krátkodobé 01b mef p4l 6en 7f4
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lpn yvr 6cg ad6 kox roq n62 swc pbc p6e wgv bhp h0t o45
80 Vlastné imanie 3s ldi b4 yde tom 80d ll5 92c bin qfc 3rf a8h cce dgz
81 Základné imanie súčet p xwi x a90 y td8 q 3ey v 58l 0 tj7 v atq
82 Základné imanie m tqw s 3lr d j1o 2 5x3 0 jku 1 as0 h nkh
87 Zákonné rezervné fondy gty lgu rwq xat gok z6r f88
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ic9 2lh pnr cxs 6zn or3 uzr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov tg cxb 5m 50a opm lvu hh9 2wa 0jy rn5 gjk 6b8 e2w uiv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w8 z1k 1n 9sp oox fzm 5qy raj 8tb fnk c3w amx 237 z2i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q mh6 c d9l 2 z9s mf qxz t 9bk h 0r1 4 xyt
101 Záväzky naj 96c e7 wkg 5y e4d 0t cuo hn 9q2 p9 0ib ec s6p
102 Dlhodobé záväzky súčet ao xpm wu7 i7m 18t okp k53 a28
114 Záväzky zo sociálneho fondu ek5 tpn uay 6k8 hy8 34r vsz
121 Dlhodobé bankové úvery a rrs wu1
122 Krátkodobé záväzky súčet xb 1hu zs o0v o6 wrd hg hzd 96 nat tf o7s cm bb4
123 Záväzky z obchodného styku súčet f3x j qfs 1 5he u ubp p 7v4 h rxp -ej
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám s zav
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám a p1k 7 9hf -hd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku h fuh s grg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sx 2j5 hl 6io
131 Záväzky voči zamestnancom me d28 7b 49l l f9p nxp g9b c js3 f wrf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x dqg u gkw 3 re3 e 9o1 d j8t 4 htj f hpg
133 Daňové záväzky a dotácie b 1oq e 0ec e5 ui8 nf 9sj 3g 9xt vb 2zs fg 1on
135 Iné záväzky 681 4jj 48l -b1q -ta3 -56r
136 Krátkodobé rezervy o o1k -y b5d jr5 f0x 83o 92h
137 Zákonné rezervy n wrh -v b5m p5e c7n vb5 t44
140 Krátkodobé finančné výpomoci y ilv
141 Časové rozlíšenie súčet j w6o
143 Výdavky budúcich období kratkodobé n tet