SZVORATIST s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 161 628 136 689 142 926 159 732 161 824 162 918 167 828
2 Neobežný majetok x3u r0y f9 nkd xi j5x 20c ke6 ou nhz n0 h7k hz 0gp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 123 249 98 798 94 509 106 659 99 176 94 342 99 793
12 Pozemky i9 kta 91 1jt j7 r3d fw goy gs bxe im 8e6 rb z0i
13 Stavby vw 092 yg mtz y8 wc4 tp dq2 es i0r pg bi0 al idv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wgw 4k x5b fi gog q a91 l9 icf
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 180 8 100 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300
33 Obežný majetok mu k8l om sqx 1a q9g ve nev hc 2lc by jnl vx 2up
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 koz j9v i u23 w 455 r tck 3u0 r3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c r8e ncv nry
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k n2m smc ziv
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3o
64 Pohľadávky z derivátových operácií g e5t
65 Iné pohľadávky a2q zap 4 j4t c mgm uu7 1z
71 Finančné účty 6k 871 4d 19x jf j69 79 2w7 73 s29 eh at8 g3 9hz
72 Peniaze w 6mi jv2 aoq 42n y k9b w eil 27 y18
73 Účty v bankách tm 07o r2 chu l4 f0u 1d zvr qw y97 e9 pn4 t0 kqf
74 Časové rozlíšenie súčet 09o 6ag i3v re2 51i kj3 cyi
75 Náklady budúcich období dlhodobé gwz eu1
76 Náklady budúcich období krátkodobé om7 djv 70a xhp ek2
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vwf qv7 4k0 x65 01y wmk pop ud0 j3b zwj zwr ttg lkm nwd
80 Vlastné imanie zk unh nx f0n jns 1v1 8d1 fin 1l6 edp fpc anz kk9 gpu
81 Základné imanie súčet 5 432 c st5 x v7f b 29h 5 230 i u14 9 phb
82 Základné imanie 6 s0j b ptc 8 n17 x 4dn l egb j 7gi 1 i2o
87 Zákonné rezervné fondy keq 672 gs9 xl4 fli q5b p6l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond flm o1b em7 yys ffk obf hii
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4l ccx nh iem yty ocv 34h 9ii 646 yvd 871 pha ocx 0xn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qu w5u 7r jrg kye e78 um9 2hr h3a eu4 x8b 2oi r8j y4b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 r2r q cvk x 4nh ys q89 i xiu p 62c 4 ygt
101 Záväzky p7u lj1 8e 7f7 s5 v3j re 7py pg 4v0 ar ff2 vq cag
102 Dlhodobé záväzky súčet t4 bjy nws v9j g7o ff2 dkw mif
114 Záväzky zo sociálneho fondu ryn cbk t1w mrn 041 lo5 n39
121 Dlhodobé bankové úvery 1 292 f3r
122 Krátkodobé záväzky súčet 06 6kv i8 794 tc ijy xn n13 2z wxc sq nk0 ip 11g
123 Záväzky z obchodného styku súčet t1r y 79u 1 9xk 7 wdn m 44i 3 3gf -ei
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám c nbb
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám x cl5 x 5rm -9p
126 Ostatné záväzky z obchodného styku w yuk 4 rqz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dc fuj xn z9t
131 Záväzky voči zamestnancom 3g zxp 5t 6aa i 1ju 0hf 6t2 x ti0 o pce
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o q2f 4 te8 u whh i lqk 1 72r b qoq 0 mh9
133 Daňové záväzky a dotácie c 2qx b sfz sy jhz 2w lk9 70 d3e dv z8g ba p2v
135 Iné záväzky vjh pxt 208 -o4u -x8y -sva
136 Krátkodobé rezervy 9 j3h -9 vlj a12 cgn 640 flo
137 Zákonné rezervy v 0xc -j 0ny fao wfd lnc 19c
140 Krátkodobé finančné výpomoci b 67a
141 Časové rozlíšenie súčet 8 jrz
143 Výdavky budúcich období kratkodobé o n1y