AGROKOM, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
5834/S
Dátum vzniku
22.03.1999
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
26 556,00 €
Predmety činnosti
 • cestná motorová doprava-vnútroštátna nákladná doprava (od 16.7.2003)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 22.3.1999)
 • vedenie účtovníctva (od 22.3.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 22.3.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 22.3.1999)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 22.3.1999)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Mária Šimková
  Hlavná ulica 160/37
  97637 Hrochoť
  Slovensko
  Vznik funkcie: 10.08.2023
 • Ján Šimko
  160
  Hrochoť
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.03.1999
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Valné zhromaždenie dňa 16.6.2003 schválilo zmeny zakladateľskej listiny - Dodatok č. 1 a prevod časti obchodného podielu.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakla- dateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápis- nice č.NZ 17/99, zo dňa 9.3.1999 napísanej v Notárskom úrade JUDr. Vladimíra Gondu v Banskej Bystrici, Skutec- kého 16, podľa §§ 28,105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • zakladatelská listina
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • ÚZ 2012
 • ÚZ 2011
 • ÚZ 2008
 • účtovná závierka 2007
 • účtovná závierka 2006
 • účtovná závierka 2005
 • Účtovná závierka r. 2004
 • ZL ÚZ
 • Dodatok č.3
 • Zápisnica
 • Prehlásenie
 • Zakladateľská listina
 • Zápisnica z VZ
 • DODATOK č. 2
 • Podpisové vzory
 • DODATOK č. 1
Dátum aktualizácie
29.02.2024