KLANEX spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
5983/S
Dátum vzniku
14.07.1999
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Predmety činnosti
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 25.2.2016)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 25.2.2016)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 25.2.2016)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 5.12.2007)
 • pohostinská činnosť (od 5.12.2007)
 • prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí (od 5.12.2007)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (od 5.12.2007)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností (od 5.12.2007)
 • výroba palivového dreva a eneretickej štiepky (od 5.12.2007)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 5.12.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 5.12.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 5.12.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 5.12.2007)
 • nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 7.5.2004)
 • nepravidelná osobná cestná doprava vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb, vrátane vodiča, s výnimkou taxislužby (od 7.5.2004)
 • vykonávanie záhradných a parkových úprav (od 7.5.2004)
 • služby v rámci lesníctva (od 7.5.2004)
 • - ochrana lesa mechanizmami a lesnou technikou (od 7.5.2004)
 • - zvoz dreva traktormi a mechanizmami (od 7.5.2004)
 • - čistenie lesa mechanizmami (od 7.5.2004)
 • - uhadzovanie haluziny (od 7.5.2004)
 • - vyžínanie (od 7.5.2004)
 • poskytovanie služieb pri pestovateľských prácach (od 7.5.2004)
 • reklamná činnosť (od 7.5.2004)
 • pílenie, hobľovanie a inpregnovanie dreva (od 7.5.2004)
 • výroba drevených obalov (od 7.5.2004)
 • výroba jednoduchých výrobkov z dreva (od 7.5.2004)
 • veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením (od 13.11.2001)
 • pilčícke práce a približovanie dreva (od 13.11.2001)
 • sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností (od 13.3.2000)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 14.7.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 14.7.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 14.7.1999)
 • píliarska činnosť (od 14.7.1999)
 • poradenská činnosť v oblasti lesníctva (od 14.7.1999)
 • zobraziť ukončené
 • geodetické a kartografické práce (od 13.3.2000 do 10.11.2003)
Spoločníci
 • Milan Pocklan
  Borovinská cesta 664/6
  96201 Zvolenská Slatina
  Slovensko
 • Rastislav Pocklan
  Borovinská cesta 664/6
  96201 Zvolenská Slatina
  Slovensko
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Milan Pocklan
  Borovinská cesta 664/6
  Zvolenská Slatina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.07.1999
 • Rastislav Pocklan
  Borovinská cesta 664/6
  Zvolenská Slatina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.07.1999
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Valné zhromaždenie dňa 3.10.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy.
 • . Zapisuje sa úplné znenie spoločenskej zmluvy vyhotovené dňa 13.05.2003.
 • . Valné zhromaždenie konané 25.6.2001 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 4.10.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č.2
 • . Na valnom zhromaždení, konanom dňa 13.2.2000 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou, zo dňa 11.05.1999, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z MVZ.zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • ÚZ 2011
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka 2007
 • Živnostenské listy
 • Vyhlásenie spoločníkov o zmene výšky vkladov a základného imania
 • Zápisnica z MVZ
 • Spoločenská zmluva
 • účtovná závierka 2006
 • dodatok
 • spoločenská zmluva
 • živnostenský list
 • Účtovná závierka 2003
 • Zápisnica z VZ
 • ÚZ 2002
 • Podpisové vzory
 • ÚZ 2001
 • SZ
Dátum aktualizácie
12.06.2024