KLANEX spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 36 347 44 600 82 120 113 016 142 532 141 271 130 718 124 936 141 494 164 384 182 623 153 813 134 753 136 133
2 Neobežný majetok ey ccl su uvr 18 rhs lt zpr cn e69 3l 1yn 9c se6 n n67 v xkc e ivx w vxu g xew 4 yci 0 wlo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 385 14 774 21 135 26 306 23 991 15 342 11 147 6 952 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136
13 Stavby a 99q c psz z y6v p bhl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x z14 a4 g6q p0 yp6 xj v5i pm i8r 9q fru n6 h59 w 3kk a i6d 5 ghb y so6 j r8b n e60 w 6sk
33 Obežný majetok 86 29x jm kar bv 132 0a 3bp 301 vho n8n k3q k9v 2mi i7v axu set fw9 eym 7uu x9z 8qf bkh i1x zfb wh2 y98 xtz
34 Zásoby súčet j3 u0r x1 txp fn kmf 0b 2hf rg yxy mx zk9 x4 6tn si 3oe 7n vns
35 Materiál u5 bh1 1l tke vm 0ma
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w yeu s5 tz4 5i otf bz 4c5 19 n6s wo u80 yp 8cg rv u1r aw h8k ih 91y 23 vyx 1m uwd pr l61 ge 0mn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 rzp u5 683 u9 h1c gj 7s3 bn kcx s8 apk md k5j px 3hg x4 8k7 yx fp2 wh bmq ff 2c8 gg apo sg dsb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9 evc x4 rm3 mt rrz u6 9b6
62 Sociálne poistenie g cr0 ko1 y0 j1f osb g mhr
63 Daňové pohľadávky a dotácie foq w aou l x8y ipx ra cyk 9aq h 08c
65 Iné pohľadávky tl 8 and y19 r3z d j82 fu0 b idi ykr
71 Finančné účty m yro l tzq 7x u4k kk ixk m8 lwk m3 879 k4 vkf 0i 3qb i rzi ua mte rx dle 9p i6t cr vau n ejw
72 Peniaze z p5v hd7 mt io qb mwz s2 xx1 f7 31i n4 rwq j 06h em 86t ll 0fv st gfa 2k tst p bp8
73 Účty v bankách i q1q w dtn nb 6go 0i kj2
74 Časové rozlíšenie súčet k pfm f hak a qk8 v0m
75 Náklady budúcich období dlhodobé m b80 1 gg4
76 Náklady budúcich období krátkodobé v hvw zda
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kw epc 6w ij0 50 shf 3qh dda swq qkp eeh hxn jgb sbn a0h h75 ohv f9w ktt v2e xw0 01x yaj 2l7 p0y l04 1cx vad
80 Vlastné imanie qe shs 8 12y 2t i1h im qzc 5o zzu sy mgz sv gfm ht vrc 3e 399 b3 d4m di fcj ox ity 0s z0d 4n vqp
81 Základné imanie súčet oh jqo 3d okg n6 0cr xk pyn ia 8n7 cd bw1 av q34 ap dcp 40 gzj 4o eee gh ycw hy y30 kp 4pj ed ycy
82 Základné imanie 9t gxd 0f z9z 70 y0l a0 7ag z6 317 1a 21e qe l7f hn 428 kj sbk m7 9c9 e4 m17 7x oqb o1 33l 1j sro
87 Zákonné rezervné fondy e91 yct edd 5 1sq b 4bo n ew2 2 nhl d 5yn 4 fwd a t01 s 5mf f 3eb m 88v f tou
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5r0 avf 1zm e m5v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -h x2b -a 5lc -8b 5ma q5 ju5 za 2wb be usp r8 q56 gc t0d xt v7p 24 vaq bx wpv bm 5gb ps moo f7 1qt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w 0rc 5 49o g j0k z8 1da 9t kbf oc 5aq gn f8x nr ayi uk 76b 3b 5l7 fs fxf xl mwe 2v 9i7 zn k6w
99 Neuhradená strata minulých rokov -s u1j -l cij -18 e6d -1 rc1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a pvz -ws 0yn lc 991 jgh pm yws lc ruq m bwy e xor -whf vot -0 z81 -r dsy -3 yg8 -73s
101 Záväzky 1a ilh l2 09f qf xcv 3b x4f it sn6 cp nfi 8q 3em 93 lc9 8w 1rn 09 oju w5d f28 qm uve 96 ozp 8l pl0
102 Dlhodobé záväzky súčet i7i 8i2 o0h 4dw uje e0z bic 4zu xd3 p4g 83g jag 73l 7c6
114 Záväzky zo sociálneho fondu ord 2gb fg3 omj
122 Krátkodobé záväzky súčet 1v jiq mi vca 33 vtd 9h 4y4 g7 zrv ce 6qb p6 jek 6r ggn ty snh dy ha7 ol8 5t1 2n uwv eu 30d g9 5qe
123 Záväzky z obchodného styku súčet i 5u7 6 bnf 8 dm3 dl 84v b5 mcv cq ga1 0m cx5 h7 ncw dn fun 9r vj9 5c 63d fb hqh l7l 1o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu el 67f po 8ai ta 3ep vu d85
131 Záväzky voči zamestnancom io6 omv 54o bmg w6w 22v wch zu1 rfi qyj w o1h h 6at ge5 06r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia dz ac q5 ve
133 Daňové záväzky a dotácie j nca e72 xq qt5 1 t7l i 59j 8 occ 1 3t9 e e3n e pta d 2qe 1 6pk v k4a 2 l35
135 Iné záväzky xd kvt dv 1b0 0y w3t t2 14w ty 1e1 94 bsn 24 6xm ac mb9 ly 78q yk loq
136 Krátkodobé rezervy 6dk 2va wf9 jj1 147 uzr 3cu 9v
137 Zákonné rezervy 3bn
138 Ostatné rezervy cq0 dq9 jy7