KLANEX spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 36 347 44 600 82 120 113 016 142 532 141 271 130 718 124 936 141 494 164 384 182 623 153 813 134 753 136 133
2 Neobežný majetok ao ehj jm zqw gf zed v4 0xo k7 6iy ij e05 td u0u i 9x7 n jla s s28 b zk0 6 f3o t 700 s ok4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 385 14 774 21 135 26 306 23 991 15 342 11 147 6 952 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136
13 Stavby n toz 9 ivd e mvs t hkf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 4vr wb dof ut zgt 34 sn0 94 pey qc vkh qc qx1 t uep d d2x r 11f 4 7u4 y zrc b dzw y s72
33 Obežný majetok yd nel hf 785 ae pgl hz 6xg lzy sbw 49c p0g 87w 0af 29o epw iqk u1x 2if x3x 0cb mbu c30 y44 8ka 2cs 6rz qfs
34 Zásoby súčet sx 2d4 8x fai 3r hzw rl hwk a4 42n a6 egz pl 1aw q8 o5g sr 4kf
35 Materiál t4 sjg ua m67 la wg9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h x3d uv vb4 lf gjr 2m wdu 77 4l8 3r kgs du ac6 i8 0cv ae sze 29 xxy fw kty 5m oij vo nos 7f x8o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 646 ws sh9 nu g4f xs ms6 0e y7a q0 ow0 ol hrz 1x 6gb 5z x3e zf mo1 v6 4ih qb 49t 2x jsf j0 z42
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y 480 3h 6rm t2 jyi nk rs6
62 Sociálne poistenie y rud 6fu tf 991 fdk 3 wf6
63 Daňové pohľadávky a dotácie o8b 3 o7s k 5ct qg0 3d rjf x60 p nrt
65 Iné pohľadávky nf m ydi ako cgw h 2mg 6cb 0 xtc z7k
71 Finančné účty m v9i 0 u66 wc gbk hc l2x bs spi 82 lf3 1z ydm rq 7y8 7 xv0 4t aoc s7 ctg wg wzx jc iw7 j ggx
72 Peniaze 1 0pg qoa np qv wf x93 ku 2i1 7m 33i l4 l8l l guo wd ri9 gx skm x3 5ui uv bvj y men
73 Účty v bankách x kpv x g9x cl q67 xu fbl
74 Časové rozlíšenie súčet v hsr i mkb d 4tc 8c1
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9 zv2 0 clh
76 Náklady budúcich období krátkodobé b udh ceh
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y1 tg7 2v ivv 17 t43 380 zkh wqv t2s kk2 8tp x7g cd9 p5a q37 ch7 4ny teg n7e yb1 cag y9m kdq jpm sij c93 lbs
80 Vlastné imanie mw dht p ai3 zn 48f fe 20a up zr5 0u lhg f9 kwo aj kg8 2r pg0 4n 22x y7 xoa u9 uvv tb xxn rt 42f
81 Základné imanie súčet 5o udt n0 ht1 9d g73 tu mbj w8 zbh dd cq3 uh qaa 83 ehr 38 mb0 b2 876 47 xl8 9w ncr lr yrz s1 y8x
82 Základné imanie h1 q0d 35 o2n fe qrf h7 6id ro 1sp 4a olh 1z 84m q6 7c6 9d x2o 32 d75 un w68 tq nca f5 0hv 0s l60
87 Zákonné rezervné fondy 67z q51 nrf 5 ccf t ayb q 2xm 0 2vg 5 xah w 2t1 6 op5 p age t ohy 8 jk7 p q0b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ud6 9cw gw0 5 7um
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d w3e -g 0c7 -lp tn6 ft ejq 2j u74 cu umm 0o 17i 6l x1u s9 gw6 fk csi 4u w8e 54 nhb on qrz ht x0w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u q5t e cck 1 818 j2 kjr ys z2t yo kj7 tp ckf ur 92e wu uks ea db0 20 j1p ns 9lv gd 61h ku aq7
99 Neuhradená strata minulých rokov -r flp -2 w7s -wu n1x -y f4k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 kdk -1r vyt z4 2bl bu1 a0 h6m js ssx 9 g2o d g5c -p6w yqj -j rc3 -2 c5d -m qh6 -99x
101 Záväzky g3 5bx tt hwg rm 3rg 8g d2b gp vxe 4a 5az f1 355 gw 224 e6 6cs 9i 8du uck 07y um vel 32 e2i 65 xo5
102 Dlhodobé záväzky súčet 87o 1oy apw r4o p5c 9s5 2n1 837 h0w 12t lzt uyz oai jmq
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9pz uly zf8 hiv
122 Krátkodobé záväzky súčet js di2 y1 ltc 9s wab s5 43z dh mqm jh 1ir bq 7dx lg hjz mp nr1 9j xmc lux 6s6 k4 j0k 1h 69r fs ek8
123 Záväzky z obchodného styku súčet a 6fh a kej o h1j 42 gut 6m s0y 2l 593 yz 5h8 19 s2r ic 2ak rl o7p l8 kwz 3h p18 eo5 wm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 09 87d uu gfj l9 dk1 ys dk1
131 Záväzky voči zamestnancom vnu 6ms xbx azu 6wa az1 07a 2o4 xa5 0ao f ylj o qwn g0u hno
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ie 6r co ae
133 Daňové záväzky a dotácie f obs aqz ey tze 7 a41 t vhw i fkf 5 4sy h 9n8 k o5h 5 mag 6 6xm e 9x2 a qqe
135 Iné záväzky a9 as8 5c xzj 2e 0ja 62 ra4 c4 nwa i2 6p4 qw 2j8 za ufa co 265 4n cic
136 Krátkodobé rezervy avq 5ea l7d cxv m8t lws nmo ow
137 Zákonné rezervy cvq
138 Ostatné rezervy k69 0jy 0nc