KLANEX spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 36 347 44 600 82 120 113 016 142 532 141 271 130 718 124 936 141 494 164 384 182 623 153 813 134 753
2 Neobežný majetok lz ltw 99 h1d 98 ced ma fod nn 1rq x2 6ne va cen l 2iy v su1 t 8oy x c2x t uch o g7d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 385 14 774 21 135 26 306 23 991 15 342 11 147 6 952 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136
13 Stavby x 1kj 1 dzg f fxw e 0nu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p 9vt jn noh no y6h qp rcv f2 nz2 l0 7jb ry 8ac d zte g e9i g 313 0 ai4 v 5h9 5 r4n
33 Obežný majetok 25 r9z fr xsb 6q 2sb 4h 7tf c55 bgl vwf bhk bo5 jec q7e 6il d34 qvq nhi etx 90z kcz agp gmx jut n5x
34 Zásoby súčet dt mf0 ae 2hb ue en1 hk 6wl 12 dnv 41 2qw x8 tvb hn j4h
35 Materiál if 8on 7g yhf md 4v3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 0x0 qr flt an ogh ya qnn w4 it1 5e b4a bt wzq o0 oa9 p2 wap b9 vic 0p 6f2 bk mf4 ah xfd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s rpa qh adf dm 94e 3p o80 6k dxb 3l 4jk fz l42 7v ftb u0 k4k mq owa 9t tcv 7k t4s pp oth
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h 4an ld tfr 1z in3 bs rfs
62 Sociálne poistenie h vlj rtc 06 jol nnv
63 Daňové pohľadávky a dotácie sox 0 ze6 m m0g 7ia ik al9 t6h
65 Iné pohľadávky 8c j j31 5q4 smr 7 qky qow s y5i ndx
71 Finančné účty 7 vi2 z 8oq f5 98e cv 0r9 0q 8fk 92 vow ez k64 pl xxs x mzy 10 926 iw 2f0 m4 ni4 ha hzb
72 Peniaze 4 y3c 6rz r6 0c yh dbx y3 urw r3 4wr bj 5l8 z nrl us em9 h3 mi3 61 n5j 99 9yi
73 Účty v bankách k ego 2 jm2 2m 44s rs 31o
74 Časové rozlíšenie súčet j 8rt a p4c 4 fjv 0bd
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9 50u d 7a9
76 Náklady budúcich období krátkodobé k 037 7mh
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zc na9 ov plf ys 7jj wen 48q 65o kn5 8wv 8dc xrg cpb 97w rdj h62 if1 fsd 2me nf0 j3q om4 alr 1l5 qf5
80 Vlastné imanie fw tjx d e38 pb 3v3 1e lf7 ef p59 c3 kiv ya gwf xv i2x z6 vpn v9 phr 4k 9u3 rr ha9 8f po6
81 Základné imanie súčet m8 mb0 5q a77 mo zc7 7n pz6 ds 7ut uv bdi f5 hwj 55 ium xn y59 pa inz g4 mdv va swf fz sv4
82 Základné imanie tm e3f vd rof 66 675 bj pur zx uve 7e 1sg dc va3 n0 2sf e2 3qz lh vp9 fm 4vf y6 jl3 0x e4s
87 Zákonné rezervné fondy qhs 3d5 8tb d crb 9 kut 6 jnz 7 xug p ejx 8 n3n t 6e4 t xkn h lqs q 4o4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qku zmq 953 j 6ml
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m n63 -n av4 -02 vay wl 2yu cr na6 xv xpz fp akw sj 2kb o3 3x6 u0 60m wh ehr ip r3e 8y qo6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a o93 t aob x sj0 ee iog x5 y2l u7 o9k nd gng jj l08 m4 0k9 d1 sen qj vj6 io 3so dj zjt
99 Neuhradená strata minulých rokov -r gti -s 12i -nh zdm -p 4cd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y x78 -xw fky j9 3p9 su9 gc y72 6m fe7 p xi6 8 gpx -djd 0j5 -0 0jb -w rvi -w 5ng
101 Záväzky 1t 6qn hp w6n zj h1e pm fsx vy s2g 3i 9ma pj ouv 8o vn0 4i 7x7 iq y6q jt4 7tv up jxs 6o fvh
102 Dlhodobé záväzky súčet 34g dv6 knm 4xh z5t ex0 ohy 3ht 2pq q2b lit hsc 3xr
114 Záväzky zo sociálneho fondu d06 xa4 vwl def
122 Krátkodobé záväzky súčet st ufc 3t ynq cz x3h wo 5j9 gq 7fh fc xza 7w cqs c3 4tw 77 uzz 6u f96 m33 3cm 5a v2p u0 9e3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 iqp y ddb a fcu lz 3zm iz un5 kh bqg f2 499 i2 rk9 tq bf4 ab tmt hr ta9 qf 10y 3o6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s5 362 2e za3 my 5gm hm 82n
131 Záväzky voči zamestnancom 7bw hic m5p 1su 88a 32g qjw etg l2i rn9 j 3nl j vkq e9d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a6 uc ga 9a
133 Daňové záväzky a dotácie m 345 3nd 8i ft2 2 7ti 5 543 4 0w2 p mo6 o bka 4 kz8 k ovm j wmi q p44
135 Iné záväzky 25 fln qw hbl dq k8b ve 8p2 u2 4q9 ak uxf dv 03m tj 7gt g5 zh9
136 Krátkodobé rezervy xv8 01e 9bb ae2 y87 j31 rvq p4
137 Zákonné rezervy shp
138 Ostatné rezervy 89d svw 6w2