Chiramex s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 55 873 45 951 45 957 53 094 63 163 87 579 75 708
2 Neobežný majetok 0 lzj h l3u 0vf loh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 130 1 454 778 102
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l beg l mqj spo tfi
33 Obežný majetok 1i hxv fb a35 6o 1u6 op 8kj 5t voq k2 8zx o7 378
34 Zásoby súčet 1 hnd pg d55 i nni t ofe m kwo t f7g 8 hq8
39 Tovar o 34n 9y sox
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0e yq9 vx 9kx u4 5o8 mi 6re 2h 9cq dy 93r uw 7i7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lx rux p4 r3r a4 2wg 9i rkd 99 f6s jf 7j6 ww e3o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1y kre el b80
65 Iné pohľadávky 7a f9h ijt u27 q9b
71 Finančné účty xo 4we xd hlq 62 qci 6j fpg ml aoa xa s1s vd pty
72 Peniaze y dgf f a3d wh 74u xw 5uw 78 244 zo ot7 ik fv1
73 Účty v bankách oo li0 rt 8ea
74 Časové rozlíšenie súčet j3h vfj
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0fh kdf
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY py qwt 5w wb8 kj t5c 79 x7b gj dho ai 3ja ex yut
80 Vlastné imanie n7 vs3 a ndo p odv xg ujz 04 1bz gp uag q1 o52
81 Základné imanie súčet l gf0 1 83f h ex8 s x2a q kxc x yi0 k gsv
82 Základné imanie z lbi b 31w 0 qxq r 6zb 9 i9e v w8m t rja
87 Zákonné rezervné fondy v08 7wy na2 c9o f24 xc3 y3y
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ot1 d2a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 7jm b 1wv -4 ye2 8 qpp b akh 0 rkp f5 3mq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f 16p 6 nf9 j uzs t qr8 m e79 k3 q2x
99 Neuhradená strata minulých rokov -7 nqb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c89 -c szs n c07 y m8s c 7yl 6 yym l 1w3
101 Záväzky hh 8z2 gp 53c dn yzv nk 0z3 0q dbc i1 f8u th hky
102 Dlhodobé záväzky súčet bpt hdq 1fn m2v gv3 alf nn8
114 Záväzky zo sociálneho fondu wu5 88z
122 Krátkodobé záväzky súčet cv edz qf d98 lm bws 7u ub5 7d net s0 juv a6 jng
123 Záväzky z obchodného styku súčet q6 2ug ry 7rx xk i3t 13 qa7 3l z6z ox ne8 3z y4t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l4 cd9 k4 gcc
131 Záväzky voči zamestnancom n fck 6 nct w owu a kri y dx2 q ukp s l85
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v tzz mil
133 Daňové záväzky a dotácie p jou luk t juz m 8k8 g 2u7 b 7jn q f7n
135 Iné záväzky 9c r91 t7 534 au 73n 8n ljt hw b94