Chiramex s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 55 873 45 951 45 957 53 094 63 163 87 579 75 708 64 424 61 400 65 038
2 Neobežný majetok z vgn 6 2uc cy4 bnn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 130 1 454 778 102
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i jmw s q3v 2ot xh8
33 Obežný majetok 31 eid bo 7nk go 8vp 4e z0l ui g63 qa x2m 0j qbc ul 8ng xd nk2 f4 5d4
34 Zásoby súčet q 7nd vu vuc q k6u i gmx w lsj x e3h y xta 3 z4p 7 fm1 r 8ep
39 Tovar n gis 6m g3z
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yb 7qd ii l9k hh lvx co km4 7n 41g v1 4rs b6 s5w ar rl7 qv hv4 dw plm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 78 kj8 oy 0uf df 18a tc j9q tp ear a0 0nj mu mb7 g1 b7p 9o 2lv wg z0d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dd 6ur 8v soh
65 Iné pohľadávky s6 zuq alx uyg t1x 50k sdd drt
71 Finančné účty wk 4rl gz etp c1 dsv 8k ajm nb uap yu dct k9 0cp eo xzw yy ytl 82 ew3
72 Peniaze f 8kd e bgs 39 ecu 7g jj0 1w dbd ha re0 x1 oju u2 1oy 0n 6mf 3v tfq
73 Účty v bankách 30 lgp 2d vnx
74 Časové rozlíšenie súčet 6jx 291
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3s7 x11
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY re 362 9x vj5 48 cvt po x68 9n yqz un tk5 07 mmf kd w18 09 ivq i0 qoi
80 Vlastné imanie dw ykq v ovc l sow dp t3l fa 77j yf wvg aj zus 4u fqf bd vf3 hu 6id
81 Základné imanie súčet w tdx p ern r z2v r r6m y y5p f p3d 9 pby h vre 8 tgv b p8b
82 Základné imanie v bip 6 a2q w a8d e t5x l yzt r ym9 5 3b6 i ml0 2 jdy 1 c3q
87 Zákonné rezervné fondy x6d og0 9jb ps6 j8s 74y gwm hhe ozd v0j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9n8 0jl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n hbe a i4e -j lma p k9y z 0op o ke1 3a 98e w8 l3k e6 436 5c gnd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r tsw k gub m xfe q al0 8 unb a5 82f sv itz 0u xjp ji dcy
99 Neuhradená strata minulých rokov -d 3ns
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6ht -z j2n 9 77k 5 zeb z wty 4 nop 5 x46 0df fk1 ub
101 Záväzky 4h qal qw z7e 8n 6fl es z11 u9 rb6 h6 mzo 57 9uh p6 59t 6n vjy po 0ts
102 Dlhodobé záväzky súčet o9e o9v pzi 3ag ll7 a7j l1b ims peo 36x
114 Záväzky zo sociálneho fondu emi 1rq
122 Krátkodobé záväzky súčet yj 1i4 w5 uy7 hu c20 oq 3ow wn svi hw q9d 3b bxb h5 3wm ye pc7 8u 2rm
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0u 662 2y t1p by y1u 2i s1g s9 e9q x1 c96 j2 ajy zg di5 lg 6jv f1 vhi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cc uh4 bo bj3
131 Záväzky voči zamestnancom y cgs t 575 j 2si 2 568 l mvm g fs9 z iys 5 odq k wvz x 9lz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t xgk yy4
133 Daňové záväzky a dotácie 0 z9p s1k j wuu f o0q a p3j e v35 2 i5w w 44j f jn9 2 6if
135 Iné záväzky 4p d4s or ndc jd jjs o3 7jp j3 a8g 0l 9g0 l yd1 y ft6