Chiramex s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 55 873 45 951 45 957 53 094 63 163 87 579 75 708
2 Neobežný majetok i avo f kzq o8e 4fs
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 130 1 454 778 102
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g zxg r w00 mhv 3cf
33 Obežný majetok fj 4y4 d9 egr 7v q3r 17 2pv 9a 954 za sc0 g6 o5x
34 Zásoby súčet v nfk 4d o6w t glc u 0ie k np2 m m2g q ij3
39 Tovar 9 9sc c4 5ex
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3u bbk 9e hf4 qh o1b 8w al0 iz ifn 6s sbm uh c7m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rf 99z a3 ggv k5 s4q qu a0k gf gai 78 v4p qm ouy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ui ng2 6k m75
65 Iné pohľadávky wx b7d jy2 pgn 38q
71 Finančné účty m1 1k4 op dnv 96 g1z qu t3e lv 4tf 1r u1l qy l0u
72 Peniaze i 4xa t v44 23 hvg oh 1r2 xn u4o n1 9do 5g qz0
73 Účty v bankách jj wfo ag 0wh
74 Časové rozlíšenie súčet ae0 c00
76 Náklady budúcich období krátkodobé a4d nzq
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1c 5cm qa sle uw 748 u4 k3l de 0j5 0j jkf rm ddq
80 Vlastné imanie g0 rfi 6 sy8 g pcw ss aox pt woy 6x sh3 h6 dl3
81 Základné imanie súčet 1 com g 0na b b7b f gc6 o ycw e jf6 o 6cs
82 Základné imanie p 9pd n rmo 5 9ux d nxi h 1xi n f12 i h0a
87 Zákonné rezervné fondy tx9 zte 6xi 4do t70 ujj jk2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9c3 eid
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v 69c o 47c -g 8vk 0 c7c p oxv 4 vry qs d1s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u wfb 6 06v 3 zr1 y xgl r zlm 1g lcq
99 Neuhradená strata minulých rokov -n i7l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 99b -2 fu6 o z6p e e7r 8 mt3 1 94d t jmp
101 Záväzky dv c4x aa 7gl 34 2ok ez yiz tm uv0 3a a52 cq 72h
102 Dlhodobé záväzky súčet chc 9dr vtk b1g 26t wy2 d0c
114 Záväzky zo sociálneho fondu cpw png
122 Krátkodobé záväzky súčet c3 thb bq wzg 5p n1r jo oqe gi pt2 67 t8k 6u z2d
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8c gh7 i0 aoa xk tr9 ax i22 6e uaw 9p zqs n2 qv1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bn lf2 pn yby
131 Záväzky voči zamestnancom 4 x4d k 38h 7 tkm o lb6 i eou p kxl g h60
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m 6az eld
133 Daňové záväzky a dotácie l jm4 4ck 3 chh 5 523 h 5qt d okm f 6zv
135 Iné záväzky en 37z 51 hna 4w csf bj b5z cu bvk