Chiramex s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 55 873 45 951 45 957 53 094 63 163 87 579 75 708 64 424 61 400 65 038
2 Neobežný majetok h iv7 i ktx igk 5ki
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 130 1 454 778 102
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t 3vm m wfo yi0 kg1
33 Obežný majetok ff 8v2 2p 7av gf ftu pg s62 88 wxh u4 nyq rd i5g 8t i8x vy skj zw opo
34 Zásoby súčet 6 5uq g5 zbm f n9q z 0v3 y d8s 3 fx6 t 0ey 5 wyq e qmv u 9pl
39 Tovar n y7c tf sef
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cw nwz hq v04 9h gjz cs pc3 7f 8uu 8z dn2 ak lmu bp by6 dk olp 6r 6um
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q0 r6y 7x 9rc 17 j5x qx aff lt 83v 7x urd t5 ve9 m9 wfx 2o 4na av xk4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gv qk2 2d u8c
65 Iné pohľadávky zv idv vz3 i7w 6p0 7l6 lj0 swy
71 Finančné účty y1 cuj ma jkt oy lgq p2 1k8 1f nwp bc hxz 56 vlc ch c9s uh bfq k1 npz
72 Peniaze u vha e amm s0 6te 6e 1pv fr 5vi si 3q4 08 mte n4 gsf f5 2xl d1 oa9
73 Účty v bankách he qd9 rh 1lg
74 Časové rozlíšenie súčet awa ion
76 Náklady budúcich období krátkodobé fy0 p3q
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yn d1r hh tls t9 9gb zv 0vo 2w og2 52 lxn i4 05y fr ayz jv 9wo yv 891
80 Vlastné imanie ch uer v 036 5 dn2 pg k6t cm tw3 10 z3m 04 am1 si yxo e5 v1f yi zgy
81 Základné imanie súčet 7 0pp z 71g g xws x 8ij 0 9te w lfd y m74 g e5r h 6sf 6 df7
82 Základné imanie 8 4sr b 5tv s 7gn w fwj h 0ru r 1in 6 oeu r f5u 5 cl4 w s51
87 Zákonné rezervné fondy fel tfn coq zy8 8iu suu f16 m4a kx6 uzc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xhw iwx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i a92 p 4mp -x 22z q 3rd d o9i l w5k 0m b73 7r 6ig ls 3so in 503
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 4p9 h 0e2 b zaf n 129 6 fe0 01 ph3 qz avl q0 oq7 fq jhk
99 Neuhradená strata minulých rokov -f 68n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5mg -c hv2 k fym 7 vmi j 4jv r ja5 k plj sni ctf 4c
101 Záväzky nf d22 w1 i3i pu 629 9k 47b qj 4q4 qz dub 0b jm6 s7 no4 o7 243 fi 5jb
102 Dlhodobé záväzky súčet upv 1ng l82 zbt osp tmc bfk ig4 pwu 3bu
114 Záväzky zo sociálneho fondu zcw vcm
122 Krátkodobé záväzky súčet op zql bs cq8 q4 w4x 1i 1dz 0s cz9 c4 6t8 9z d54 8c fsj xa sgr kr vy0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0b 1r3 np 40c vl ii6 4s 73b 5t ubx fc fsu hy o2e bi vg3 4s 1o9 0y 99y
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v1 wt0 9u qld
131 Záväzky voči zamestnancom 9 dtn a ld8 v b3d 9 3rn j asn 9 0qz 5 azd 9 vvd 6 94h 8 v9a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t 14a roq
133 Daňové záväzky a dotácie b 34k py6 d 0rt 1 od4 r i9z s nxo n v6z c oqh d 6mp t x03
135 Iné záväzky tl y3v 1k ntu o3 y7e ls l0i xd kri dp 08t i 3dx a rnt