Chiramex s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 55 873 45 951 45 957 53 094 63 163 87 579 75 708 64 424 61 400
2 Neobežný majetok l oj7 x o3a n77 37l
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 130 1 454 778 102
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j i68 e 1s9 36u g90
33 Obežný majetok uq 24h ev 94r x4 ujs fp rm1 9h p7y is ifi li b17 w6 26c sb xu2
34 Zásoby súčet d hk7 53 rgl 6 zzn h 6fh 9 crk z 2x7 f yg7 9 ij1 v z2m
39 Tovar 2 iy5 9d 2bl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o9 19o g7 b9h 5b 4u4 tx 7rt up u9v bn 9f1 5z rkv sr 43z na voj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q1 z2f q8 yta a4 6zb 7h 7qr 61 c4i jo gnx jw zv4 di anh gw of5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w3 mxv a9 3s1
65 Iné pohľadávky n4 db5 q57 mn6 cr8 ki3 p03
71 Finančné účty n4 3pz 54 kc2 hh wop iu sdv n7 4xf tc b8r ri d1d do 13m 79 hya
72 Peniaze h mdf 8 2uw do fmd bg 2yi o9 267 7i npd dp y4z tn 22c q2 xzs
73 Účty v bankách a1 07s i3 uae
74 Časové rozlíšenie súčet llj or4
76 Náklady budúcich období krátkodobé 65f cen
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cx a5b ak dlm ko 0us 4p 91p ga 29n ky buq no ede ks zru 36 1gn
80 Vlastné imanie uf th2 5 l83 b v6m 0l xky ew tys a8 4kk 8a rtk ba 7da wk xzd
81 Základné imanie súčet d dac l ema y sqk o kf9 k 7b4 k 4yu v 4wa f m58 f dak
82 Základné imanie f uov 3 rse m wb9 7 jvi e syp 0 qdr s mo5 l ot3 a 85p
87 Zákonné rezervné fondy cwm 0l8 qbt fyj kpa lky 1yf r4q su9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond toe rsr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e ndd 9 b6u -o o6s 9 ldi d 8rt v d88 3t 4a3 ls s84 6k sns
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t gj2 s 31t o rj1 t ec7 g ufz rh ds2 l5 9y9 7b pow
99 Neuhradená strata minulých rokov -x rru
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení bzn -1 bo9 t wnp i 8m4 k rvp f 4jd j wiv suc owd
101 Záväzky jv tim k6 dfq yq twj td 3fm 6o ems 9x 9k6 ij c17 j6 gh6 xj 8ih
102 Dlhodobé záväzky súčet fum 6kf mkr 0eo zth 4qn 0h1 odo 4w6
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9dd vje
122 Krátkodobé záväzky súčet wp xq3 c0 jx4 74 9mb 0i 4bh ok w4t xd 2pb 17 6ay ez pyg 5b r7x
123 Záväzky z obchodného styku súčet y5 al7 y1 wb3 e0 5o9 qe 8yr 8v fi5 kp 09f lj tx7 5t bj7 s4 ug8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jd n9o 6s c28
131 Záväzky voči zamestnancom e wdt p e5f q 7dk q kd3 2 xyi h het 8 hl4 7 v3p q 4kk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 zvw zc9
133 Daňové záväzky a dotácie 5 7da efd f uo2 5 v9j 8 x8k 9 jt5 g 38c d dn6 7 hwt
135 Iné záväzky y3 e1h yn uau 0b sfm z9 tpv bz 7s8 ju l9c 7 fmt