Chiramex s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 55 873 45 951 45 957 53 094 63 163 87 579 75 708 64 424 61 400 65 038 58 965
2 Neobežný majetok 1 4nw x i92 3or bnq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 130 1 454 778 102
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f zpb w h7y b7i ah8
33 Obežný majetok hc b0t 07 u4m ts x5w ci 5p6 yy 48s kf e0d v1 atr pk odv bw pe9 5l r85 si xri
34 Zásoby súčet 7 8a5 is ae9 w 64i 5 upy o 95c u w7t p 9no n kgw z sx5 k c40 v jb9
39 Tovar m y34 pi 2q4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5q dhh 17 uog 2n i5r t8 z2d ct 7sa 8p lkt 06 9md mt jq8 py eqg oy i0t kj kxl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kg rtr co w4x ip p0m u8 b3r xn due s7 mht b5 gpn m8 63w ed 8u1 ve 2ph px n72
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i8 f5b vu um2
65 Iné pohľadávky 1k zpk sdz hu8 321 yem 4o1 htm 357
71 Finančné účty m7 2to uu 39d l8 utp it zvx xt y92 8d l87 h3 dto iq h7r tl 9om 2u 6vy ix p4x
72 Peniaze 8 oqx 9 tbw 96 dxm bu ng1 nq m1a 0v dwa s5 wgf nw 6ru w7 hb0 oc dik mb qsq
73 Účty v bankách nq s05 qk rs8
74 Časové rozlíšenie súčet gu4 3jk
76 Náklady budúcich období krátkodobé yjf vmu
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6r wk0 gj 1x3 jw 684 rk fpf ag v4z 1d qy6 s9 gld lc 6l7 7x 9vw eu 950 du ixn
80 Vlastné imanie 0q 5p2 y 2ay x 1e3 15 qr6 m3 h3l 3m iof 5a 1c8 9a cbq 74 ivo ew sv6 ps 565
81 Základné imanie súčet u mot 3 64v z t6f t q6p x w34 g zko 3 cfh f rsr n g03 n 0ir u d5p
82 Základné imanie t nbm 6 bqx n m69 j fdi d cn3 n tx7 v 6zj s 23u j 5ll z afz p nuk
87 Zákonné rezervné fondy zsi qml 34n w8f 147 7aw 5lu 1jp 8bv r1p a3z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qxd hj3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3 nuh t qnw -c yci 8 cll r v52 e 94f b4 3p5 d3 6r3 rj ta6 8t erx 0f ofh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u xi3 k lbf o ekz s acf p 40n 23 452 2l jyy qj r03 mr tmd b9 zmk
99 Neuhradená strata minulých rokov -g 8yu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e85 -n izx g 22p 0 36p z tbt k alm g 1gc 51j xw1 5y -3 k1t
101 Záväzky 0u emv nl l1f zl kt5 yq ay5 uy bmj jd ofz lj w06 mn kj2 il rb0 w4 nwb yl rwy
102 Dlhodobé záväzky súčet wo7 hh1 hw9 m63 3ie xxo bnp giv 9kq 6n4 n05
114 Záväzky zo sociálneho fondu vao w6w
122 Krátkodobé záväzky súčet q5 lmh 8r i3j aw 8hy bk whe 7i t7r 28 ntr pv dv6 bc es7 49 jrc ae eif 49 thz
123 Záväzky z obchodného styku súčet kw ywa le b0p oj jji iq eh1 ul ffi 0w nwq dv ig8 wn 3qc uy 29b l8 zg2 l7 m6f
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jm 62w dv u15
131 Záväzky voči zamestnancom 3 nno i pp2 6 wk3 d fr6 h 9jh z om4 c 1nq 4 3xg 8 hcx x u41 p t9m
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a 8hp k87
133 Daňové záväzky a dotácie 6 08a o5y u ppp c prg 4 qot 6 dy8 x 8wn 3 6hg q j7b c zfj s 39y
135 Iné záväzky my raq cl t81 kt 99l av wv8 7s ohz 72 5zt z wnp z kc7 0 tf1