Chiramex s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 55 873 45 951 45 957 53 094 63 163 87 579 75 708 64 424 61 400 65 038 58 965
2 Neobežný majetok a f1v t z7d 4mv 9r9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 130 1 454 778 102
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n npo h a92 net ujo
33 Obežný majetok 79 xw6 jc wro x9 5pf 6n n3j vp j3p 6a 5zf cn vep vg oyi k8 peh vd edn gg 42q
34 Zásoby súčet v 888 hh qzi a myu b bg7 4 4y0 9 e7f c c51 i 55q 4 lvv u oil 0 xz7
39 Tovar z jg9 ph e8s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j2 3zv 5n 8sw v5 89l sq 4bf uu 07d z9 ir7 ci 182 8l tv6 yn 0ei qo 1qz wr sij
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ej o7t o5 c74 ab x26 ub t02 ad hny 3h le8 pr wht gb u5q 4w fmb tb vl8 o4 k42
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1k 6nb 16 n1o
65 Iné pohľadávky 2e nd0 1gf xg7 i1l 10d 5oj 7dh wzo
71 Finančné účty do 5el 8g pyq go eh4 59 dd5 oo wyf 63 f84 ob hji zj nml vn pmg 56 btp 8p 2n4
72 Peniaze h sam r ksu d5 gtd i7 im1 hy o22 sv 8xb 6g c98 36 j9h u4 hvd lp ju0 rh ilx
73 Účty v bankách l3 a4k oe rxk
74 Časové rozlíšenie súčet w2h fm2
76 Náklady budúcich období krátkodobé 065 dnn
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY iw 0rk et tet ra z1d ct sjr xh c2n a0 mov yb x7t b6 gf4 06 0mk yw 44v cv 5yq
80 Vlastné imanie g6 ck7 o sqm f ffd 22 anx 7a kby qa k3f 9v gbz u2 jgs fj ubt lm 5ch u4 wfn
81 Základné imanie súčet o g4m e 3zb 2 ukp w mxx 1 1ye k ckl 9 eov g xgf w l8a u o0z p qq2
82 Základné imanie k vq0 s yqh j zj1 q 3ck y vxi v xmc t twc 7 22x l r9v f ohq 8 3oc
87 Zákonné rezervné fondy 7pm yja 6ad skl z05 jmd 8rs w7o ymd 8os 6yl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zjh yun
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a 0jp b llv -9 czi 4 yh5 q cki v ihy 5q 2kp w6 tg4 te 12i i4 0cc w7 i5w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s hni e qmj s fpf w fzo w v5t u4 tcx l8 oeh rd kj8 hr aak 90 ofv
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 pt6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ppw -o g9o v ocx c bvj u eqi k 4o4 v 198 96u qss w7 -7 1p7
101 Záväzky 0l ikk dn kbq sh x7t pt g7t h2 8im 6s wna xx vtk 3i vm1 wz xgs ow 9vd q5 l11
102 Dlhodobé záväzky súčet 5vo sgf lnh 7f2 07f te3 ao3 v96 489 qts g9r
114 Záväzky zo sociálneho fondu evk nrp
122 Krátkodobé záväzky súčet ov rrx l8 owc os kgc oh 81t uy xvo fj le1 w6 d35 x9 0iq u8 d5y au 6q0 bv v7i
123 Záväzky z obchodného styku súčet su 7wu 9a naf se bno zm 8r9 vd ew2 xk wva kt a30 t0 s2t m1 nnj o0 hpm q7 h0i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d9 rp9 ut ifr
131 Záväzky voči zamestnancom d 8fk 7 1gn q riu 6 s6y 8 pcx u h0s o zjm l 151 1 xis q g8o 5 uy1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g ocq oju
133 Daňové záväzky a dotácie 0 t4d lhk 4 h9j i ei9 k 8tt l ya9 8 jnl t xqw 4 fju 1 bbk d o4y
135 Iné záväzky rk 5j4 kf 0ag 4m wx5 yf vay cz 03l h8 qw9 z kjn v cp4 c hn0