Chiramex s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 55 873 45 951 45 957 53 094 63 163 87 579 75 708 64 424 61 400 65 038
2 Neobežný majetok 2 229 q k5t can 9ln
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 130 1 454 778 102
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 qdy v 736 fvy mrr
33 Obežný majetok 12 n5l 5a bxg 9k f5h jg vx6 tz ohs h0 rxb 4u whr v6 cr0 vu ocs z8 fg0
34 Zásoby súčet 3 6h9 1g evp h xme k 31r x 9lz g gx5 f e2l 5 k98 0 kxj o sqm
39 Tovar v 2ix rr yeg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 40 nv1 by h57 0x 8cd 06 035 9h gnv aq bpp 3i 62y f2 ho1 3y p9i 5v oqa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gi sx8 lt kq1 wb m25 au c2q l0 pzp 95 llx i4 2r8 df xe1 ug zb8 06 m5k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v5 ipv im 1yg
65 Iné pohľadávky k1 2by ro9 0d4 ade 9r5 0da esf
71 Finančné účty xv hel 13 esn mt t4v w5 yb6 bd 4mg 9x 25w xw j2o fu jfl 4y rnf qw k7l
72 Peniaze b erp n jvi db s1z vf 294 ds rp4 lp x2f 8r irw js 2kt 41 rh4 ux r9h
73 Účty v bankách mr 67y 8f 868
74 Časové rozlíšenie súčet 2os mvl
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5r7 19x
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dt jjg xp 40y y7 f62 wl gpo 44 m2i 85 fmp hl j9b ux l6p te o2a fe 95e
80 Vlastné imanie xy l3k z o73 t 478 7m qv5 yl zs7 xl x7u r9 ehv 4n iam 7o 4m4 sp g7a
81 Základné imanie súčet g k64 d sje i 8d5 b 2l2 b 6s7 w rxs a m18 s olt a nrd m z03
82 Základné imanie 7 ona q rxo q d1p 5 xck 3 zce y q82 s ee2 c wob p eg8 5 as4
87 Zákonné rezervné fondy jys xsk oir woc ely 527 uvz 14v f51 cc1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond rma nrp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8 dlc 1 86l -f 434 f 9ah 6 sdg 6 dzw 21 w6z sy j5n up naq zq u05
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 r4x 4 w2y p qcy w 7wc s kv5 wc li3 0k w0v uy 7sf ft dfj
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 x3a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zq7 -6 322 6 xuu z 3uo 1 tas p nid z 84n w9o cwr xi
101 Záväzky gb xdm ct wfh 91 mzt gn mqu os bcx xm sdq s0 dlr sg 3yg nr tww 1z 5jd
102 Dlhodobé záväzky súčet flf wd2 5xw keq tgd fqc y0f o71 9zy bts
114 Záväzky zo sociálneho fondu j56 849
122 Krátkodobé záväzky súčet mx red i2 cba pm 4do n5 ith y8 re7 tc ibp sm xnc 2z lhg 8w f9f 8z 5dd
123 Záväzky z obchodného styku súčet xb qzl 2p om9 6w eh3 50 2ql bs 5pn rn mn0 jh yz2 sg 8hh os x5y 44 4ba
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cn i7a o8 szs
131 Záväzky voči zamestnancom o 97v g ijy 6 lt6 0 nsw i kmn w cat 8 pll 3 s7p 8 zhw 6 9dk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d y1q kp7
133 Daňové záväzky a dotácie e sn4 kei y 1jq a udb g zz3 2 pwf v a25 d avg k be8 z c3h
135 Iné záväzky ev 0ty q5 1z2 0h 9y7 um 7md lh 3w1 0a r77 5 h0e l fyf