ALUokno, spol. s r.o. "v konkurze" - Podrobnosti

Vložka číslo
7681/S
Dátum vzniku
16.04.2002
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
Základné imanie
6 700,00 €
Predmety činnosti
 • nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (od 8.3.2006)
 • zemné, búračské a výkopové práce (od 8.3.2006)
 • pilčícke a povoznícke služby (od 8.3.2006)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 8.3.2006)
 • neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča (od 8.3.2006)
 • maliarske a natieračské práce (od 8.3.2006)
 • montáž sadrokartónu (od 8.3.2006)
 • montáž tovaru dodaného zákazníkovi vykonávaná jednoduchými operáciami (od 8.3.2006)
 • montáž žaluzií (od 8.3.2006)
 • činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 8.3.2006)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 8.3.2006)
 • piliarska výroba (od 8.3.2006)
 • organizovanie kurzov, seminárov, školení (od 8.3.2006)
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 8.3.2006)
 • správa bytového a nebytového fondu (od 8.3.2006)
 • zabezpečenie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení (od 8.3.2006)
 • rozpočtové práce a kalkulácie stavieb (od 8.3.2006)
 • sprostredkovanie žiadostí o úvery pre banky a sporiteľne a zmlúv o stavebnom sporení, leasingových zmlúv (od 8.3.2006)
 • montáž dodaných plastových okien a dverí v rozsahu voľnej živnosti (od 8.3.2006)
 • konštrukčné práce (od 8.3.2006)
 • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov (od 8.3.2006)
 • murárstvo (od 8.3.2006)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 8.3.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľných živností (od 26.3.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľných živností (od 26.3.2003)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 26.3.2003)
 • upratovacie a čistiace práce (od 26.3.2003)
 • montáž plastových a hliníkových konštrukcií v stavebníctve - zámočníctvo (od 26.3.2003)
 • zobraziť ukončené
 • správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ostatných trhových miest (od 16.4.2002 do 25.3.2003)
Spoločníci
 • Peter Imrich
  Dr. Jánskeho 470/7
  96501 Žiar nad Hronom
  Slovensko
Výška vkladov
 • Peter Imrich
  Vklad: 6 700,00 €
  Splatené: 6 700,00 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Peter Imrich
  Dr. Jánskeho 470/7
  96501 Žiar nad Hronom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 03.05.2004
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie dňa 24.2.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy.
 • Valné zhromaždenie dňa 18.2.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a prevod ochodného podielu, bolo vyhotovené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou, zo dňa 10.04.2002, podľa §§ 28, 105 a nasl. Obchod. zák..
Uložené listiny
 • zápisnica z VZ
 • SZ
 • Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
 • Rozhodnutie jediného spoločníka - odvolanie konateľov
 • zápisnica z val.zhromaždenia
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • zápis z valného zhromaždenia
 • zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • dodatok č. 3 k spoloč. zmluve
 • ZáPISNICA Z VALNéHO ZHROMAžDENIA
 • zápisnicas z valného zhromaždenia
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • ALUokno_zakladateľská listina.zep
 • úplne znenie spoločenskej zmluvy+dodatok č.2
 • úplné znenie SZ
 • SPOLOčENSKá ZMLUVA
 • podpisový vzor
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 07/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 07/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.xls
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.xls
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • ÚZ 2005+Zápisnica z VZ
 • ÚZ 2010+Zápisnica z VZ
 • ÚZ 2011
 • ÚZ 2008+zápisnica z val.zhromažd.
 • ÚZ 2009+zápisnica z val.zhromažd.
 • účtovná závierka 2006
 • účtovná závierka 2004
 • účtovná závierka 2007
 • Vyhlásenie spoločníka spoločnosti
 • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nové vklady
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania a o zmene rozsahu splatenia vkladov jednotlivých spoločníkov
 • živnostenský list
Dátum aktualizácie
01.01.2000
Domény