LR-PLYNOSERVIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 25 324 29 907 14 779 11 004 5 348 3 603 461 800 26 881 27 004 28 259 43 419 65 360
2 Neobežný majetok sf 48e b 9u9 5 221 o 3f2 m 4hj f c8n z mfb 9 evt 3 5er cq gg0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 942 5 120 2 656 2 656 2 656 2 656 7 404 5 002 5 017 25 665
12 Pozemky q yvp 8 kbe t 0ui a mta f 49n 0 r8c
13 Stavby r dh5 k mid
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h mq2 9 86p w f83 j jh3 8 id0 6j 77o
33 Obežný majetok 3y pfi s5 dvx ud kfv j d8i n 0p5 g7f axa 2ok x8 vtf rr 6up sd nzg so ez5 62 niw
34 Zásoby súčet va ze j n4x yy zx l3 b 69x odh s e6x 4 tmn 0h kbt
35 Materiál ul e1 d f1d al
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c k1u 3v 425 p wrf m koh pnc 8aj 2 b5c y9a 6 i1x m xga zh zru z1 nlj x 82p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f 18o g8 bdj j vlc 8 vq6 pmn nyx e rhn udx t 2wt k d3h je cvs 18 3f1 4so
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 hwi 1r 685 n 0xc a 71i
62 Sociálne poistenie s cgn u vgq 6 ngl
63 Daňové pohľadávky a dotácie o bjw c 40k 0 8e0
65 Iné pohľadávky rn tq 9q cem 5d
71 Finančné účty 0q tj1 mq tdd q 26d w k2d 4 7cj r48 -r5u wz 60y p4 ysv 3a bs8 w3 f0c si ya5
72 Peniaze 4d4 m5 m jb3 9 ys6 z cui uj3 -h7j hf js3 0k 25q ul 411 sk vo1 yy mg3
73 Účty v bankách xr l7m wo lmo 7 8qk o p7h
74 Časové rozlíšenie súčet jyp 19d ayj u33
75 Náklady budúcich období dlhodobé 8hj h2j njm wzo
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5g laf rs k4s gj 6hc wv pdd n gn3 u gn0 nxb lou oz 00y eb 9at 57 sc8 jc ey8 un ooi
80 Vlastné imanie -g x68 -zf fz5 -al ary -w oql -3 6dn -r t81 -q cyf -c iv8 54 sph cj c0u 4m 9wh lf 8ao ia fik
81 Základné imanie súčet 9 s17 0 xmg 6 asy u qim v h1q g 44p 6 zq2 e nhz c yrb e qdm 8 vwc b crd 9 nee
82 Základné imanie h 1qo s hxx 5 ypt m yrl c dxn t b2y m 84q t du5 r bbb 1 08a t xsk r 6rz s tzs
87 Zákonné rezervné fondy ktz 2yv 4tm ytd 0wm rci 40f xik ok1 cli rn5 v06 yov
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond aa4 2ie gga cj0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4 7bc -1r yff -n9 pag -x y7y -6 px1 -60 owa -9p k0f -vc q73 7 4wz d hhr q xh8 da qaa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 jjt 8 gxy 0 n8c r m6i 6 squ l voh e b8f uz 9uj
99 Neuhradená strata minulých rokov -5p -3m rd0 -sa y2e -2n gt8 -6 m75 -22 69p -ni 7ol -av 18i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kh e5g -t3 91t -f1 bgb -f kp8 -k hv6 -x oa6 -g rho wht 6 19q -1sy iu s wkt 91 jyo
101 Záväzky lf a21 v2 lmk wd iu7 2b xz9 58 adq wn 06r m6 m6q bb pv3 yu j5r sf 9t5 gl jxv fw skp 87 9ph
102 Dlhodobé záväzky súčet rez sw 2 m l9 m8 j 0pm
122 Krátkodobé záväzky súčet ad 3sx by b74 sq z1g hb j7p la jpn 0x evt e8 tpu 52 2yv ur kn9 1v bcn cm xya i9 wn7 tk 411
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 2od s aza q v2g 0 hgr lff mi5 38d f fjm l4 z35 8 5s0 h cn4 l sa1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 01 fxj zc hy9 tf qzd 5 p8k
131 Záväzky voči zamestnancom su1 ck 5jn qq 7db
133 Daňové záväzky a dotácie h ncx q fts k6y jeq -md s wka 0 23o 17v yke v54 dhl q 1om c uc1
135 Iné záväzky w 5gt u nkb 0 tn0 p dsl nj lsi jt j0e b q8k u yf0 6 1co 8qe 8 amx 2 wzl 6 llt
136 Krátkodobé rezervy hob 9o0 25r lp 7oe c1 se gk7 vjy m8 fnl a8p
137 Zákonné rezervy ldi m3i kjb oj