LR-PLYNOSERVIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 25 324 29 907 14 779 11 004 5 348 3 603 461 800 26 881 27 004 28 259 43 419 65 360 91 314 99 970
2 Neobežný majetok 2y j54 6 xau o 53x 2 amp m vfd x pkf o 94c x b9o x vbs m3 2bm vx 2w4 mw nxd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 942 5 120 2 656 2 656 2 656 2 656 7 404 5 002 5 017 25 665 18 874 12 282
12 Pozemky 3 5m0 e c6b m xk2 b i6o 3 lg9 j 8op
13 Stavby 6 ckh 4 vpk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x ejd 5 e1a c 6qo 3 i6w h 98g a7 vmp w5 hyd sa oxt
33 Obežný majetok s1 uxq br 6ys ml kum s oux 2 m6f afk tgp qfl 9n 8hz 9r hpo q8 uib gb 6zs ea fzx fn 8y7 dl cta
34 Zásoby súčet mb g3 o vzc ig jq 41 f n44 07y e rja s e65 pq ehx 9y wfw xu q8e
35 Materiál ff yx z lm1 4t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o mju 3w xln 5 4mb 5 vd9 ho1 6vr e 35s y07 5 jcl w 2f3 iw oox w8 zoh c a2y i dto k o63
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 e1p 19 kmc a zis w p55 80l j2b o 1z7 po7 6 hep x jc2 b1 k68 7q 06y 11d 7 ri5 lzd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 9gb yi 8ar l 1g8 2 j3x
62 Sociálne poistenie l 853 w xks q 4et ayn
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 7qs r ljf o e41 1co
65 Iné pohľadávky 17 kk g9 5j6 eg jx
71 Finančné účty 54 988 na sus f xo4 d fgj s 8en sm5 -jk5 s3 kzg ua hai 02 14a cu zbw ao yp0 mx oow le gqr
72 Peniaze 8fp 8c s ke8 s o83 h fx4 sn6 -8t4 jh jv6 0n at6 fe ce7 0t mty ps 87r r9 o8l 5p l29
73 Účty v bankách m0 96j fa 8wv v vp3 c 0k1
74 Časové rozlíšenie súčet fkv 9fx nxx ou8
75 Náklady budúcich období dlhodobé ghk 5d0 91q 4n2
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY er 5c7 rf onv lf lib 1i xzo v 6yt z ft6 iln 3m4 gm 6xe ii flr l6 4vz 21 prb m6 bc9 4b wm6 x2 jnc
80 Vlastné imanie -h r8x -4c kd4 -8l 4r5 -a b03 -8 t0l -z nkq -j y7i -v kgb fq z57 up ytw of 2a4 5y cr8 55 tcp fv wmk v3 abt
81 Základné imanie súčet t stk 0 vqp z ns7 r otv 0 nlt y q4n 3 4om a u0d 9 tsz a n3z 3 wow y 2kk d j0r g q93 b 7tm
82 Základné imanie v txw p y4h z ll0 3 6cp 7 qn6 5 03p r 2gy o ydp n 6e6 j c8g a tei f 6k0 g nbt 3 cqb c x4n
87 Zákonné rezervné fondy bqx lvv jac yy3 03x dsd yz3 tv8 o92 pri ud6 u84 u8e tns uxk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9ge ctx yre res
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8 mxd -x2 hpx -s3 7ze -v 2i7 -r i8s -nq yql -i1 a6r -xr l4h k kgf y 6a5 d ofx dk 9pp ne igf tc ja1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o lg1 j p31 5 fof y fpc y 7m2 d wem 1 5a9 s0 qgq n4 yeu 7x ku1
99 Neuhradená strata minulých rokov -l9 -u1 93k -vl y9g -nt 0pm -3 tf8 -ib vwb -gr 75w -17 m4r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7j ier -3s 6wt -vr 4w4 -k vi9 -v 44m -y hkn -w 6ls dtn 7 qer -0j2 au l imo bi o2m la 6ns v v0v
101 Záväzky ne ymr gb mev sz dv4 mj 6sx nx f6o qo v0v n4 d0b ri v5t ec yp7 zg 0yo go h8k wx ew9 no 8i9 16 t3b nh y8n
102 Dlhodobé záväzky súčet kz0 0d r e i5 53 s rhw 1 yn5 j d24
122 Krátkodobé záväzky súčet 7a gvp r2 het 4k c9r 2o ylf c7 yl8 xl qp1 69 h33 pl 5iv po g8l g9 6ih 9f 0jk 6g 37h 73 0xg we w5x v1 xl7
123 Záväzky z obchodného styku súčet v 8rd q r33 g jxg j j9b v8o z61 o8m q ab9 o9 gxk p r4b t j2s 5 qc4 i j7i 3p asm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bd m2r ad exo df ja3 o 5vk
131 Záväzky voči zamestnancom dg2 0a kyc 9x e16 gk9 chg
133 Daňové záväzky a dotácie r 5hz 9 yoi r6j djv -su v e7g a r2j 5ug mc2 t6i rf0 7 d7x s 67b b nqg i l9v
135 Iné záväzky 1 o1i r xj4 i 29c h pr2 59 edh 60 307 m ob5 w wbi 4 4y5 z9d u slo z fxz r n7r b c9m 6 7kc
136 Krátkodobé rezervy f7t b0p 6so 6z bp6 1v 4z 56k nun 9x y8d sic ak6 eam
137 Zákonné rezervy 6xj 7o7 lz1 th