POLIKLINIKA PANELOVÁ s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10313/V
Dátum vzniku
20.04.1998
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Základné imanie
222 800,00 €
Predmety činnosti
 • projektovanie stavieb - pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty (od 8.9.1998)
 • inžinierske konštrukcie (od 8.9.1998)
 • nžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe (od 8.9.1998)
 • sprostredkovateľská činnosť pri zabezpečovaní investičnej výstavby (od 8.9.1998)
 • veľkoobchod s tovarom: knihy, časopisy, kozmetika, pracie a čistiace prostriedky, zdravotnícke potreby, potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, mrazené výrobky, zelenina, ovocie (od 20.4.1998)
 • maloobchod s tovarom: knihy, časopisy, kozmetika, pracie a čistiace prostriedky, zdravotnícke potreby, potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, mrazené výrobky, zelenina a ovocie (od 20.4.1998)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 20.4.1998)
 • reklamná činnosť a propagačná činnosť (od 20.4.1998)
 • poradenská činnosť v predmete podnikania /mimo účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva/ (od 20.4.1998)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb (od 20.4.1998)
 • sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností (od 20.4.1998)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 20.4.1998)
 • kopírovacie služby (od 20.4.1998)
 • leasingová činnosť (od 20.4.1998)
 • vydavateľská činnosť (od 20.4.1998)
 • upratovacie a čistiace práce (od 20.4.1998)
 • veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami (od 20.4.1998)
 • predaj na priamu konzumáciu: (od 20.4.1998)
 • nealkoholických nápojov, priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, vína a destilátov (od 20.4.1998)
 • zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 20.4.1998)
 • tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest (od 20.4.1998)
 • skladovanie (od 20.4.1998)
 • vedenie účtovníctva (od 20.4.1998)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 20.4.1998)
 • zobraziť ukončené
 • Prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - špecializované ambulancie, v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína (od 2.10.2012 do 5.8.2014)
 • Prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - špecializovaná ambulancia, v špecializačnom odbore plastická chirurgia (od 2.10.2012 do 5.8.2014)
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore anesteziológia a resuscitácia (od 17.3.1999 do 1.10.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok k spol. zmluve zo dňa 21.1.1999.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 8.6.1998.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.2.1998 podľa zákona č. 513/91 Zb. a nov. 11/98 Zb.
Uložené listiny
 • ú.z. 2006 - 1x
 • Účtovná závierka 2007
 • ú.z. 2005 - 1x
 • Účtovná závierka 2008, zápis VZ
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2009
 • Rozhodnutie MZ SR c. Z45579-2011-OP
 • Dodatok c. 20120904
 • Uplne znenie spolocenskej zmluvy
 • Zapisnica z valneho zhromazdenia
 • Vyhlasenia spolocnikov o prebrati zavazku
 • Vyhlasenie o splateni vkladov
 • Vyhlasenie o splateni zakladneho imania
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka 2011, zápis VZ
 • Účtovná závierka 2012, správa audítora, zápis VZ
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Zápisnica z VZ.zep
 • Prezenčná listina.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2003, 2004
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z VZ + prezenčná listina + prehlásenie spoločníka, ponuka na prevzatie záväzku na nový vklad - Ján Švehlík, Ing. Eleonóra Švehlíková + návrh uznesenia
 • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový nepeň. vklad
 • Zápisnica z VZ
 • ZP č. 39/2005
Dátum aktualizácie
11.12.2019
Domény