TABITA plus spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11841/V
Dátum vzniku
23.08.2000
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • Administratívne služby (od 7.7.2021)
 • Vedenie účtovníctva (od 7.7.2021)
 • odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení a bleskozvodov do 1 000 V (od 26.10.2004)
 • veľkoobchod a maloobchod-rastlinné výrobky, tuky a oleje, výrobky potravinárskeho priemyslu, nápoje, tabak, liehoviny, pivo, výrobky chemického priemyslu okrem jedov a žieravín, plasty a výrobky z nich, kožené výrobky, drevené výrobky, textilné výrobky, odevy, drahé kovy, výrobky z kovov, stroje, prístroje, elektrické zariadenia a ich časti a súčasti, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, obrazu a časti, príslušenstvo k týmto prístrojom, motorové vozidlá, nástroje a prístroje optické, fotografické, hodinárske výrobky, hudobné nástroje, nábytok (od 23.8.2000)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 23.8.2000)
 • výroba a oprava elektrických strojov a prístrojov (od 23.8.2000)
 • elektroinštalácie-bez obmedzenia napätia (od 23.8.2000)
 • tvorba technológií a izolačných systémov pre elektrické stroje (od 23.8.2000)
 • výroba, inštalácie a opravy ústredného kúrenia a vetrania (od 23.8.2000)
 • zámočníctvo (od 23.8.2000)
 • zváračské práce (od 23.8.2000)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.3.2000 v znení jej dodatku č.1 zo dňa 23.6.2000 podľa zákona č.513/91 Zb. v znení zákona č.11/98 Z.z. a č.127/99 Z.z.
Uložené listiny
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia a prezenčná listina.pdf.asice
 • Zakladateľská listina.pdf.asice
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z MVZ.asice
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • zápisnica z VZ
 • zápisnica z MVZ
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2006
 • ú.z. 2005 - 1x
 • Podpisový vzor: Renáta Mýtniková
 • Zápisnica z MVZ,Prezenčná listina
 • Spoločenská zmluva
 • Živnostenský list č. Žo-2004/01057/6/ZAH
 • ú.z. 2004 ,Zápisnica z MVZ
 • Účtovnázávierka 2000, 2001
 • Účtovná závierka 2002, 2003 , Zápisnica z VZ
Dátum aktualizácie
12.05.2024