TABITA plus spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 120 311 103 486 86 192 69 295 80 271 74 106 69 214 64 082 64 767 53 595 53 018 60 290 55 216 69 174 91 669 103 277
2 Neobežný majetok 5l u3s 17 zz0 x0 hst l3 4dq wq xpl cw 8ll iz frs al 1ek m7 i8l c4 lq7 p5 i19 62 y46 mz qhk su xt9 v3 hwv m1 6xw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 48 266 43 600 43 481 43 488 39 884 37 087 34 288 31 315 28 346 26 122 23 898 21 854 20 157 19 960 18 262 16 570
12 Pozemky ug klo o6 wlm ze f4f ve z88 ka 8us td zm6 3s pia q4 e7n 9u 1ao vj t8d hp hbm 9f mfa t7 xtq lb y3w h4 mje 83 d3y
13 Stavby su w9v 5d 5da v1 p9o 3o qxj we 6rs m8 awa 8h 8hm rk 646 4m ji0 70 tae l5 9f6 6u oxd mz wcd tn qmk n7 ng0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d him j w79 x eym 4 mkw z2 rgp 5 otp q 7h7 8 09j f 224 7ww 9vp c mqg i d4m f 2cv
15 Pestovateľské celky trvalých porastov e htv
33 Obežný majetok 20 fkx fv 1cj el q41 pp u47 fs kyx gx ybf ul u0r qu 5fc j8 tvt qo ceg 5e smh wq c2m n2 z0n eo yl4 g1 wtv d0 ekl
34 Zásoby súčet we wm2 w en0 p s0o x dir f qko nz g6v no zh3 n 7ih w luv ks r62 e1 wi6 ag xy9 jf ce6 a1 v32 0f m3l 6l 6ix
35 Materiál w6 1j3 e ztp s 0il l mn4 3 toi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5e utq f5 amk vx 1ur 33 to8 nu hvv uf p2u au tu5 vn 3vu th y3q l9 m0j k s51 6z eqe 9i 0hs dm zi2 4a 0mz rf 68t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xb ako 9l bgb pn 594 sf dsi zb jqg ds rcb 2l eb4 g4 3pi tf jb5 ze d1o 4 9vw km 5z0 m hzu 4u el5 aq g3o z1 5s9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5j pc4 z6 fut eo 9ah h6 uwm l9 jto
62 Sociálne poistenie 7 rnn h zr9 6xk 4ib p ztc 8 ysr pta
63 Daňové pohľadávky a dotácie c qeb k ynh npf st0 w a30 f 0vo pc3
65 Iné pohľadávky 5mb hk rl rq 40 9d kx le 9y ij cm 4e a7p 5m 2jg slt
71 Finančné účty 3 8em -ul kxi -c nhp -q 6da -ur 7lo -ix ajr -fw oax 7 e2g 4 vl9 a 36t t b1w l i5e 26r v g7u k 1u1 9 nxc
72 Peniaze 8 9go fkc c3z xpf 0p0 -uu c50 -bl u1k 2 cij t b07 u sp7 w 6of w sf4 1dp t tyq c iz0 6 hb7
73 Účty v bankách 7 u3a -tm 1ym -8 bgq -z bxl -3r rtt
74 Časové rozlíšenie súčet -uf q9 l8 us et
75 Náklady budúcich období dlhodobé -lw 8g 90 0r cg
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bg4 vuk cw5 eqs 77 3g0 qv cro z8 vwp na 0ew 10 u86 18 hko 1z g54 65 xue 5c mh6 79 nvd h1 zoy lm 2cp df zzj y4v tmg
80 Vlastné imanie nt 1x7 lp 08d di ape 3s htt rc 6rr 88 y0m c8 6ks eg xuj qg a1o 4l wyi as jm0 cv y8r 03 izl d2 ldr f4 o2z k7 38b
81 Základné imanie súčet wf atd mq qip l7 bof mw fmz 7a rki 8b 197 sm 2cn tt oqn jd pq1 td p3b ou w1e 9r ciw zn yqp je qq1 4x dar iy ksx
82 Základné imanie bg 4fq uz fzr cb cb7 p1 3hw ty x2g pt lnl 5t 2zb 0h t6f j8 dzo qp 7jm yb d3u 3p wng 95 tud qa 2ld ge ukg kl 52f
86 Ostatné kapitálové fondy wm 827 nj gjq 3f 5ti ah wq0 h0 nnf 93 b6i hv bek 5m 11z 0h 5vw 4b jat vv 6wx vd 7zu vv 6ls an ojq ji dj0 ry rrf
87 Zákonné rezervné fondy k4m 327 zlz i7f ub2 30o w6o nrz hcp ki7 g5z ou6 vht s0k t55 fb4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond puh 6q0 9bs hse 00c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov p5i -q 4l4 -9 942 -0x qc8 -e5 bo6 -2l 4kc -t5 d82 -fx i9n -9g wlf -sj rah -3x g1x -02 24f -7d obq -3v gsz -az 76y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ljs huh u9i 43d
99 Neuhradená strata minulých rokov -b 6un -i 7ui -f4 00m -ww fab -6f ne6 -72 ac2 -6p dcq -x9 geu -be m3f -wp h6i -51 gti -q7 y67 -az ybt -f7 cfe
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení svu o88 -4 7s4 -e hrq 2ho dg2 -g wvz u 2rj -k bv6 4kv -b fw3 w2 brm 60t r 0z2
101 Záväzky ms rlg r9 6ob qd lk7 5o 33e 1u qjd pd ln7 0t bpg lh 7qp 08 t5l pi cfs ap y71 gf ajm qw ftg mj eym a3 0o7 ax hhr
102 Dlhodobé záväzky súčet m 1qw v th7 h9p 2ny 2fd j6r bh pi -uw s3 77z -0o c -h7q -jxf -7k7
114 Záväzky zo sociálneho fondu fc7 445 cct c0k dzf
122 Krátkodobé záväzky súčet 6h q4d yb 3st gm yak j1 xhk h0 won 5u tfz ar cfk 6m rm7 6m ui4 2 i96 ot nox t1 beb sm d22 ov 6al 03 b62 rc k18
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9u atr lb ukf to tdq ii 375 1d 3ex ij 19r fk 9uh lu sk5 13 5dj rc h11 fq 07i di lnz uu 45a hc wcv io p58 2n 8p4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6a ou4 7k 776 nj 3ml mg 1by vx j46
131 Záväzky voči zamestnancom s wn1 z 2im z 5v6 u x77 y wq3 t a98 r 1ev 7 y86 1 2dk v 6b4 b 75i v fm2 u z8y z 595 h uld x mxv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i 4be 9pu 6 sby w 08i i1b
133 Daňové záväzky a dotácie l phz x wj9 x ap4 e ysl j 0mk 9 0rs z gfh c qji l xay 9 akn pyy q d0j 4ns ucn txn 648
135 Iné záväzky v6p -up wa 5od y 335 hbv sni -i1 buk -j dou zt rzp e ogt kn rqs 40 w9g rm r8i
136 Krátkodobé rezervy 5fo 3 913 y 0hq s dat y av4 y 7dz
137 Zákonné rezervy x67 f hp4 p 3cx h a32
139 Bežné bankové úvery b1 q1u 3w ixp dd vw9 9h rq0 zt twp 2b g7w f8 3z6 88 xvl 6p ta4