Silostroj s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12391/V
Dátum vzniku
11.04.2001
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • Nákladná cestná doprava (od 16.4.2013)
 • Zasielateľstvo (od 16.4.2013)
 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 11.4.2001)
 • nákup a predaj motorových vozidiel a ich súčiastok a príslušenstva vrátane náhradných dielov (od 11.4.2001)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov (od 11.4.2001)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 11.4.2001)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozicíí viac ako osem miest (od 11.4.2001)
 • predaj vlastných výrobkov (od 11.4.2001)
 • poľnohospodárska výroba, rastlinná a živočíšna výroba (od 11.4.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 11.4.2001)
 • podnikateľské poradenstvo (od 11.4.2001)
 • skladovanie (od 11.4.2001)
 • nákup, predaj a prenájom nehnuteľností (od 11.4.2001)
 • prenájom motorových vozidiel (od 11.4.2001)
 • prenájom strojov a prístrojov (od 11.4.2001)
 • prenájom dopravných zariadení (od 11.4.2001)
 • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov (od 11.4.2001)
 • prekladateľské služby (od 11.4.2001)
 • sekretárske služby (od 11.4.2001)
 • služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych zásahov (od 11.4.2001)
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárkych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 11.4.2001)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 11.4.2001)
 • factoring a forfaiting (od 11.4.2001)
 • inžinierska činnosť mimo vybraných činností vo výstavbe (od 11.4.2001)
 • vedenie účtovnej evidencie (od 11.4.2001)
 • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov (od 11.4.2001)
 • leasing spojený s financovaním (od 11.4.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Patrik Tomčík
  Milhostov 50
  07501 Trebišov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.08.2015
 • Róbert Tomčík
  Milhostov 50
  07501 Trebišov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.02.2013
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakl. listinou zo dňa 27.3.2001 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • Zakladatelska listina v plnom zneni.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Zakladatelska listina v plnom zneni
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika
 • Zivnsot
 • Povolenie na nakldanu cestnu dporavu
 • Účtovná závierka 2012
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika Grubiak
 • Rozhodnutioe jedineho spolocnika Tomcik
 • Zakladatelska listina plne znenie
 • Prevzatie zavazku na novy vklad
 • Prehlasenioe o splateni vkladu
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • ú.z. 2005 - 1x
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka 2001, 2002, 2003
 • Čestné vyhlásenie - Ing. M. Grubiak
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia ZI
 • Zakladateľská listina
 • Rozhodnutie jediného spoločníka - Ing. M. Grubiak
Dátum aktualizácie
15.06.2024