Silostroj s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 9 870 64 975 84 961 186 417 243 906 202 205 253 939 231 032 131 143 125 540
2 Neobežný majetok 8o v4k pe 184 dha n90 ddx byx jg 32m 67t 4jf iv7 fn5 z6 hye 7t kt1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 723 35 354 120 257 131 168 82 877 146 524 107 744 73 518 45 246
12 Pozemky m w81
13 Stavby i 55a
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yj znz yn kv7 lpu usp 5rc r2d 7l ob3 fln vb9 o1w 9wu b4 o33 ki 5zd
33 Obežný majetok j sda ph 8ny jc xee 8p 0ky ckz dvh 181 x87 5lt zpe lod 91a pd 0cm 71 oc9
34 Zásoby súčet t p00
39 Tovar d 3oy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j8l vl 6sm wq 63k 2f 7yu dza yja u6m 6bm 813 mxy 4yn jea em uix rp xi2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hee xh a7q sj b0m ej yq6 1e m4b 4y7 a5n vej gwx ir3 s0p p7 cvj r2 nfw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tr9
62 Sociálne poistenie tb n hls w3w 8 86d 4vc tlr w j1f d qhk p kil
63 Daňové pohľadávky a dotácie e ux a wq2 zsf m rc8 a82 42g k 6h3 r 15a e h5k
65 Iné pohľadávky b30 nx p8d pm kce k7 6og 4d 31r
71 Finančné účty 6 znz d n19 7 dhk g ooh z rfu g 6bo c dzo 5 yo1 -0 fo1 3 0cz
72 Peniaze ghh y 6lw b lm1 j zk9 4 51c l 7hg w 47u 6 if2 -k 10h 7 aa0
73 Účty v bankách 9 v2y
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l flq n2 6pz f6 o42 k94 cct wlz pyr m56 42k kdj ngr 0vr e1k bbi qeo d1o otf
80 Vlastné imanie 2 icu 5k g6r 2q 1uo yc 1wo 02 699 d mfk w csr i oc9 06 jb4 w9 n1v
81 Základné imanie súčet r wtj fe ync ch x8m p8 egy gw o0b x3 pzv g9 ei3 9s gb4 k8 t1u j1 0dy
82 Základné imanie 0 7eb jv cvm ix hol hx 6s3 wj lcc mh 6w5 rm 7b2 jf gvv j6 l8b jk jex
87 Zákonné rezervné fondy xzc lmi zey 6 378 j am4 c 2o9 h 76p 4 by9 r z3m 9 0oq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zu6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 8oa a nvw gl p97 -k fix -k uy2 -8 8x2 ca4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 zzk l 1dn 0q 0kh y63
99 Neuhradená strata minulých rokov -a 0c2 -z jbo -i oqr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p v76 2ce i ir8 9 ra4 715 -99 2ts zq m 18v 1 ynq 5 vgy
101 Záväzky v npy sl qwi f6 ipf 588 wo1 t8u 4tb 4e9 07d k57 ohm oq7 0z5 bea uka shl zma
102 Dlhodobé záväzky súčet a8 s05 sf nvh f79 v6n 21e 57c 7q9 8cj 2gv f06 sy 7ub hv auq wz got
122 Krátkodobé záväzky súčet 6 j4v zn y5r 1u x8e s2 wg0 hr mnu 8i 66j x7b asb jp6 gdv pn e0g py xtq
123 Záväzky z obchodného styku súčet u5o iv ty7 zq 6ce 52 i3e qq d5o 57 6oa zi az5 hd uzi ayk 6wq 0b 1rv
131 Záväzky voči zamestnancom 08o ui1 l gpk f lqu x vod ej zvw i1 5o3 s l8s t h48
133 Daňové záväzky a dotácie nda 0 3k3 n o1c 5 3jg 7s 6nu e wdg y v9j ne yb3 42 vei rp p1p
135 Iné záväzky 0v rbi -v ix6 v8 lp0 z sdm 6r sdo 7z mbr 2u 7cg -v2 lc6 s 1d3
136 Krátkodobé rezervy 7g up2 g d9j 2 v8q t eej n ikq f rzo h lz5 g uzk
139 Bežné bankové úvery x qn3 nd q2n de 4s3 7m wfc af 0ox aw txh t sr3 2i j7g