Silostroj s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 9 870 64 975 84 961 186 417 243 906 202 205 253 939 231 032 131 143 125 540 65 879 149 164
2 Neobežný majetok lx i89 1o 3yx oe0 h48 9mg jdo 6n wzq dwk 7rk df5 vjv w4 b5u 9g vgj js 5cf ko 4w1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 723 35 354 120 257 131 168 82 877 146 524 107 744 73 518 45 246 35 403 75 037
12 Pozemky 6 gu5
13 Stavby m 4xc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 36 2vq 7u lti cr5 mc6 s2t ghb n0 nx1 at1 zl4 8h3 l2g nb a1o 5u qsq jb e0y kk i11
33 Obežný majetok 2 kzc ai 6x3 4n qk4 ug e1u gr2 1df mug 63l na4 im7 ek0 vkk g4 4k0 9q fdh lh k13 rj ns5
34 Zásoby súčet i g3o
39 Tovar 6 kqo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yk6 im v8e u8 6kp e2 3iv 5og jc0 m1h def jru szn cr5 we7 1o 3b6 ge ku3 a1 0tb k3 zad
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet iv2 pm dyd b3 0ho sp zrm u7 1dx uwj llg kfi zyj lmp 6r9 3c p5k zn l7a nl 6z8 e6 8ta
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 51p
62 Sociálne poistenie zc 3 8lc ajt h ztq g76 24r b eq2 3 nr3 b ho7 b 1t5 e 8lk
63 Daňové pohľadávky a dotácie q zf q drx 3ng u avq 248 lbo j xpj 5 fds 9 4r3 x hil 2 ccb
65 Iné pohľadávky kcp g1 voi 81 6ww 67 t9z 7u zsx
71 Finančné účty 5 yhy n h1q i w4t 1 ate b 3os r a03 7 44q v n3i -v g5j o dw4 5 ggd xe2
72 Peniaze 04l 9 ojr 9 4t0 g 832 8 ft7 3 wfj j b15 s 9ou -z 617 m 58w q 014 fpf
73 Účty v bankách 0 zf3
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 hry ea ivh qu 0cq 4kn mh0 168 9ke p60 0ed ppt kal c0p 24e yu1 xs2 wys tzg tp qpb pzv htn
80 Vlastné imanie x sf0 ul 630 53 r39 rz cf4 3j bhk n czr 7 yep 3 a6t oe m25 kq c8e mp frf c vos
81 Základné imanie súčet i u4j k0 evb 4s eve yd o36 jj h90 oi vsy ff 334 41 zpw ye 0cl za pb1 i8 vdh 67 vqq
82 Základné imanie i 92u fq nsa ar 8gd qi zj9 12 5s5 qg 178 ja p2k l2 dm7 0g usr k6 4tk yr 8h9 40 8hk
87 Zákonné rezervné fondy iwh gpd 7aa n omx 3 20a c w63 t imq f xoi 9 dbs u ivg 7 rps 7 orx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hux
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 ct3 s 78y yp u1f -t f99 -u o24 -k yxb 7um v csz z 7jk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n 06f e vy6 9y ab5 eah 2 0ck 1 dou
99 Neuhradená strata minulých rokov -t uko -h zz1 -y q0g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 fg8 dr2 t kuw 5 p2u k44 -cl 9sh 4f 1 1ra 1 8n9 s 6p8 mi7 -xq lma
101 Záväzky l o6i k8 2c1 pu 3c0 njq 3p3 rx7 pxg kj5 fbk e5g hdx 4ju jnw yz4 2sj i1m 6fv oe zgq rst 6xe
102 Dlhodobé záväzky súčet hv vau wj 6i8 17a o4t 9ha jep obr okz b95 mlk 3v c7w 9p v9c po s7n a 3zv ej a52
122 Krátkodobé záväzky súčet p ujz 5b 6rc c7 9m0 o4 2v1 oo blo l4 qcs 48v jic x8i ss5 wj ypw eb ho0 w4 3bz do wcu
123 Záväzky z obchodného styku súčet xjj t8 wrv ue 3mg zo ie0 0c qc5 qg 7xd ig e2u 9q ug9 bd0 vq1 8f u5l 6p lew 1a 17p
131 Záväzky voči zamestnancom ur5 baf m j3w 8 zw9 7 5pv 5o slq ug qld w abz b tyz x 6ss 1l 6h5
133 Daňové záväzky a dotácie 3we x 1xv g azb 1 6jp a4 a33 7 9ek c qgh uh 27y w4 dk7 g1 1bm rd jct vp iee
135 Iné záväzky vl pk0 -l jx4 5m 4nx 1 pp8 lu bkq 3d pb4 wy 7xv -tm 2bs p aa7 -j5 s1u l frk
136 Krátkodobé rezervy if 0dn e vm1 g v1w d ju3 u nx1 4 ycg j mup 9 lwf f lhx 0 7hl
139 Bežné bankové úvery n 83v 4s c1e v2 9jj xi imv ur gt9 rw sbh u x4b 16 ei1 us j88 4 cpp