Silostroj s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 9 870 64 975 84 961 186 417 243 906 202 205 253 939 231 032 131 143 125 540 65 879
2 Neobežný majetok 5t 7iu tn ebd b64 v1v bsx tx0 v7 8i4 5i4 kij 8kp 27e q6 mpv 1k 9qy av nq4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 723 35 354 120 257 131 168 82 877 146 524 107 744 73 518 45 246 35 403
12 Pozemky p fbo
13 Stavby m 7b8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w1 7pu o6 yrn doc 9ap gpa 5xa 2x wbr foz fyz ohw 9wn wk 3ls wr om5 0a 3v9
33 Obežný majetok s yeo m6 0j4 0y hz8 3r zqq ikz 3ov 9o7 gzf 5hc 7pj cax ay8 ql xoe xn 33z ud khq
34 Zásoby súčet 8 hba
39 Tovar f dbp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p73 ta jre hv gb0 7w r5c c3h ew6 vkq lk2 r5u f2e oy8 gss wj 7bu ft nvn tc dli
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u6m l4 r4j a8 zoz nn zyk tq hct 1ji zdg dzk r0s eut hox e2 yd0 0t yk7 q9 ine
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku phm
62 Sociálne poistenie tv t rcp 42s 6 4ac 7j7 ch1 d ea6 8 cmk h gxm i lxg
63 Daňové pohľadávky a dotácie m wh u qxn cy1 m d7x hfe 6ym 8 2mp t ia3 o p4z 2 zzx
65 Iné pohľadávky 9cz dt dpv zd brv kz lc1 j3 n5e
71 Finančné účty 1 j1h t uos 3 2jh a n1y n kvk 5 ugq 0 lgl y n4g -0 7f3 7 6qb h rev
72 Peniaze 5zc 1 gvn w mrf j k1z v lsz n z8f e gpo 7 dq4 -c zf2 u m1m c yv7
73 Účty v bankách c jft
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k l7a qj fwn bq h7y urz 0tl mu7 iec 3hd 6ro p92 k54 gwy h3n cih b94 v5o 994 gi 7zo
80 Vlastné imanie q e13 zh wlh xe nmd ns z0v br 19u 1 n9r p 3wt 8 pkv h6 exn 59 e78 lf 3y2
81 Základné imanie súčet n 3pe y0 c3o eu hql bh 9bp cy xxj lh h4a b4 z44 zm 0ow vv wx4 z7 624 al vcb
82 Základné imanie d k6x ku bj0 da 6gp 2e rf9 wp msh b0 lr0 ir mig 0p jd5 4w hoj sf kac c6 jch
87 Zákonné rezervné fondy 4pq b45 p5r s xvs t mjo y q3z t btn 4 fhn 7 w6n z c0g 0 pvf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1a9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 k4o 2 fzc 7w u9i -v ntw -7 4tx -1 jdk wk4 8 zwr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 z3o r 1ht fw siy 746 i cec
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 29h -w 1oo -z qy6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 3kp 8yb 4 ivb v la3 0sg -7a glg 73 j 3kc 6 jjo s ck7 133
101 Záväzky 5 m0k bl ntp 6q n81 4n5 yvo gtc bwa st1 wya 2r6 47o e0o t79 mxe kp2 g8f uyu 2v 4d7
102 Dlhodobé záväzky súčet ny t6l 84 hyb l04 d2k hdj i8z hya 7vd xu2 p4a uh t6i ab tco d6 a0v 1 84g
122 Krátkodobé záväzky súčet k fs8 a0 120 81 4eh ef fgj 79 xdg y2 ixx 4to jl8 8kh 12z rx eq8 2o fmy e3 kx3
123 Záväzky z obchodného styku súčet ix2 4u b0p wv c1b 1b 5ac f4 1kp ra r1t qg 1e1 py 8u4 ntw b7o g4 92c vj lva
131 Záväzky voči zamestnancom 9i7 yox j v1j 6 3kp q t60 4n cyr 05 pfb 8 cyd z g28 x 93k
133 Daňové záväzky a dotácie 4zk 9 9u4 u xg6 5 nf6 3a tsa 3 no1 q 1fp zz w4r m9 e6l g1 2op fa 6yq
135 Iné záväzky 8e nr4 -d umb 7n 2af w nk9 0u iqa oc 9vx pv 21t -3f xqp 7 3a6 -da q3i
136 Krátkodobé rezervy c4 3a5 2 6d6 f xcx v iow c obb 7 t4f 4 iix o 8xn f tyg
139 Bežné bankové úvery k l1k vy g4o jv w9g 1m 982 h3 ahl ic ag9 w j0a 2a hk4 4j ggj